Herinrichting kruispunt Vierwegen in Herzele

Regio
Gemeente
Weg
Datum 26 februari 2018 tot voorjaar 2019

Kruispunt Vierwegen is sinds 14 november terug open voor het verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Herzele slaan de handen in elkaar voor een herinrichting van het kruispunt Vierwegen in Herzele. Het kruispunt wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en we pakken het fileprobleem aan op de N46 (Provinciebaan). Daarnaast komt er een gescheiden rioleringsstelsel onder het kruispunt en leggen we een bufferbekken aan.

In welke zone gaan we aan het werk?

Wat houden de werken in?

Met de herinrichting willen we een aantal knelpunten op dit kruispunt aanpakken:

 • de files op de N46,
 • de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers, 
  • auto's rijden links afslaand verkeer voorbij via het fietspad
  • smalle fiets- en voetpaden
 • en de slechte staat van het wegdek.

We doen dit door:

 • afslagstroken te voorzien op de N46,
  • In beide richtingen komt er een linksafslagstrook
  • en een strook voor wie rechtdoor wil of rechtsaf wil slaan
 • verhoogde fiets- en voetpaden aan te leggen,
  • die afbuigen aan de bushaltes, zodat busverkeer en fietsers niet moeten dwarsen
 • en het wegdek op het kruispunt te vervangen.

We maken van de gelegenheid gebruik om:

 • een gescheiden rioleringsstelsel 
 • en een bufferbekken aan te leggen om het regenwater dat op de weg valt te bufferen. 

 

Nutswerken afgerond

Ter voorbereiding van de heraanleg zijn de nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit,...) langs geweest. Synductis heeft de leidingen (water, elektriciteit,...) vernieuwd. 

Heraanleg kruispunt 

De heraanleg van het kruispunt is op 5 maart gestart en zal ongeveer 1 jaar duren. Door in fasen te werken, streven we ernaar om steeds zo veel mogelijk bewegingen voor het verkeer open te houden en zo weinig mogelijk om te leiden. 

Fase 1: Heraanleg Stationsstraat (N464) (afgerond)
5 maart tot mei 2018

Fase 2: noordkant Provinciebaan: van 25 april 2018 tot najaar 2018 (afgerond)

Fase 3: zuidkant Provinciebaan
september 2018 tot eind 2018 

De aannemer werkt aan de zuidzijde van de Provinciebaan. Verkeer op de Provinciebaan blijft mogelijk in de richting van Zottegem. Verkeer richting Aalst moet omrijden. Fietsers zullen in beide richtingen omgeleid worden. Het verkeer van Sint-Lievens-Houtem naar Herzele en omgekeerd kan rijden via Houemstraat en Stationsstraat. 

Fase 4: bufferbekken (aan Oude Tramzate)
voorjaar 2018 tot najaar 2018

Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder hinder voor het verkeer. 

Fase 5: structureel onderhoud op N46: van Houtemstraat tot Vondelstraat (afgerond)
7 augustus -eind augustus

 

Fase 6: aanleggen toplaag : 7 tot 9 november 2018

Na het aanleggen van de toplaag van de N46 (Provincieweg) en de Houtemstraat wordt er nog één week gewerkt. Op het kruispunt slepen we op vier plaatsen de verkeerslussen in. Die zijn nodig voor de aansturing van de verkeerslichten.
De afwerking kan dan beginnen: we plaatsen de verkeersborden en vullen de voegen van de fietspaden. In de week van 19 november worden de werken aan het kruispunt Vierwegen afgerond.

Verkeerssituatie
Ook tijdens deze laatste fase van de werken moet het verkeer omrijden en blijven een aantal bijzondere maatregelen ingevoerd.

 • Van 7 tot en met 9 november is de Stationsstraat en de Houtemstraat (hoofdstraat) dicht. De lokale omleiding loopt via Dorent en de Stationsstraat in Burst en vandaar naar de Ressegemstraat. In Herzele-centrum rijdt het verkeer in beide richtingen via de Peperstraat, Dorp, Kerkstraat en Burgemeester Matthysstraat naar de Hoogstraat.
 • Op 8 en 9 november zijn zowel de N46 (Provincieweg) als beide Houtemstraten afgesloten. 

 • Vanaf 10 november tot 17 november wordt de verkeerssituatie weer als voordien: verkeer richting Zottegem blijft mogelijk, verkeer richting Aalst volgt de omleiding tot het einde van de werken. Ook de Houtemstraten en de Stationsstraat zijn vanaf 10 november weer toegankelijk. (zie kaart onder fase 5)

 

Hinder beperken

 • Deze werken worden samen uitgevoerd met de heraanleg van de Oudenaardsesteenweg en Provincieweg (N46) in Burst en Borsbeke
 • In de planning is rekening gehouden met het verkeer: Verkeer richting Oudenaarde blijft de hele werf lang mogelijk.
 • Omleiding blijft volledige duur van de werken hetzelfde. 
 • Opritten en toegangen blijven zo veel mogelijk bereikbaar. Als dat niet het geval is, dan bust de aannemer een brief. 

Communicatie

Infovergadering op 25/01

De infovergadering vond plaats op 25 januari 2018, de ppt-presenatie vindt u rechtbovenaan op deze pagina. 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers 

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht. Met al uw vragen over uw bereikbaarheid tijdens de werken kunt onderstaande persoon contacteren.

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57

Digitale nieuwsbrief

Ontvangt u info over de werf graag rechstreeks in uw mailbox? Abonneer u dan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u meteen ook alle nieuws over de heraanleg van de N46 in Burst en Borsbeke.