Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting kruispunt Gewestweg (N16) - Hoogkamerstraat en renovatie brug Hoogkamerstraat over E17

Toekomstbeelden

Toekomstbeelden

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N16

Wat gaan we doen?

We werken op 2 plekken op de Hoogkamerstraat. Met de herinrichting van het kruispunt met de Gewestweg (N16) en de renovatie van de brug over de E17, zal er in de toekomst een vlottere verkeerssituatie zijn.

Kruispunt Gewestweg (N16) - Hoogkamerstraat

Veiliger fietsverkeer

De Hoogkamerstraat is een drukke fietsroute voor scholieren en werknemers. Omdat de infrastructuur niet aangepast is aan zoveel fietsverkeer, zijn er enkele aanpassingen voorzien: 

  • Begin 2021 startten de stad Sint-Niklaas en de gemeente Temse met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Hoogkamerstraat. 
  • Agentschap Wegen en Verkeer trekt het nieuwe dubbelrichtingsfietspad (van Eigenlo tot de N16) in de Hoogkamerstraat door over de Gewestweg (N16). 
  • We zorgen voor een veilige oversteekplaats over het kruispunt met een conflictvrije lichtenregeling, die aansluit op het nieuwe fietspad. 

Vlottere doorstroming

We verhogen de capaciteit van het kruispunt Hoogkamerstraat en verminderen de wachttijden:

  • De verkeersstroom vanuit het TTS-bedrijventerrein wordt zo vroeg mogelijk gescheiden. Via een nieuwe weg kan het verkeer van de Kapelanielaan rechtstreeks naar de Gewestweg (N16) rijden. 
  • We bouwen een extra rijstrook voor verkeer naar de E17-oprit richting Antwerpen. Daardoor moet het vrachtverkeer vanuit de TTS-zone niet langer invoegen op de Gewestweg (N16).
  • In de Hoogkamerstraat komt  er in beide richtingen een dubbele linksafslagstrook,  zowel vanuit Temse als vanuit de kant van de TTS-zone.
  • Met een aanpassing van de circulatie in het TTS-bedrijventerrein, zal het verkeer voortaan in een lus in enkele richting door de Kapelanielaan rijden. 
  • De bussen van De Lijn vanuit de Hoogkamerstraat krijgen een eigen doorsteek naar het kruispunt met de Gewestweg (N16). Een verkeerslicht geeft hen altijd voorrang op het andere verkeer.

De onveilige aansluitingen van de Laagstraat en de Secretaris-Generaal Boereboomstraat op de Gewestweg (N16) willen we afsluiten. Zo wordt het verkeer niet langer gehinderd door automobilisten die vanuit deze zijstraten de gewestweg oprijden. Verkeer vanuit die straten zal de Gewestweg (N16) alleen nog via de Hoogkamerstraat kunnen oprijden. We zullen deze afsluiting eerst uitvoeren met voorlopige ingrepen net na de werken en dit gedurende zes maanden evalueren. Daarna voorzien we eventueel een permanente afsluiting.

Brug Hoogkamerstraat over E17

Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat dat de stad Sint-Niklaas en de gemeente Temse aanleggen, loopt via de brug over de E17. Het profiel van de brug moet hierop aangepast worden.

Ruimte voor dubbelrichtingsfietspad

  • In de nieuwe indeling van de brug zal er een volwaardig dubbelrichtingsfietspad voorzien worden aan één kant van de brug. De weg schuift op naar de andere zijde van de brug. 
  • Daardoor ligt de middellijn van de weg niet meer gelijk met de as (en dus het hoogste punt) van de brug. Om te vermijden dat we  een ‘bult’ of ‘nok’ in één rijstrook van de nieuwe rijweg krijgen en om problemen met de afwatering te voorkomen, moet dat hoogste punt dus mee verschuiven naar de nieuwe middellijn van de weg. Dat betekent dat we de brug over de volledige breedte anders moeten uitvlakken

Algemene renovatie

We grijpen deze werken aan om de brug een grondige opknapbeurt te geven. Zo zullen we onder andere het wegdek en de voegen van de brug vernieuwen.

De werken aan de brug lopen van juni tot en met september 2022. Gedurende die periode zal de brug volledig afgesloten zijn, en volgen fietsers een omleiding. Omdat er dagelijks veel fietsers passeren, onderzocht het Agentschap Wegen en Verkeer of een tijdelijke fietsbrug mogelijk was tijdens de werken. Dat was helaas niet mogelijk, omdat de E17 te breed is. In de periode dat de brug afgesloten is, lees je onder 'actuele hinder' meer over de omleiding.