Herinrichting en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127) in Diest

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start: derde week september 2019

 

UPDATE 2/09/19: op 29 augustus vond er een druk bijgewoonde informatieavond plaats over de werken op de N127. De PowerPoint van die informatieavond is hier te vinden. De PowerPoint blijft beschikbaar in de rechterbalk van deze webpagina.  Op maandag 16 september starten de werken aan de N127 Turnhoutsebaan. De werfzone, vanaf de R26 tot net voorbij de Langenberg is vanaf dat moment volledig afgesloten voor verkeer.

Momenteel voert het Agentschap Wegen en Verkeer nog werken uit op de Omer Vanaudenhovelaan, de ring rond Diest (R26). Na het beëindigen van deze werken in september 2019 starten de nutsmaatschappijen met werkzaamheden op de Turnhoutsebaan. Voor meer info over de werken op de Omer Vanaudenhovelaan kan je hier terecht.

Verloop van de werken 

Vanaf maandag 16 september 2019: bouwrijp maken

De aannemer voert voorbereidende grondwerken uit, breekt de volledige werfzone op, en voert berijdbare steenslag aan. Vanaf 23 september start hij met de ontginning van ijzerzandsteen en grondwerk ter hoogte van de bocht.

Vanaf maandag 23 september 2019: nutswerken

De nutsmaatschappijen verplaatsen en vernieuwen hun leidingen en kabels voor water, elektriciteit, telecom en gas. Dit enerzijds om hun netwerken te moderniseren en anderzijds om ruimt te maken in de ondergrond voor de aanleg van de gescheiden riolering. Ze werken vermoedelijk tot eind 2019

Vanaf januari 2020: rioleringswerken en herinrichting

Zodra de nutswerken achter de rug zijn, start de aanleg van de gescheiden riolering. De herinrichting van de weginfrastructuur vanaf het kruispunt met de Citadellaan tot iets voorbij het kruispunt met de Langenberg (zone A) volgt aansluitend. Tegelijk zal de aannemer gefaseerd de herstellingen aan de betonverharding in zone B inplannen en uitvoeren. Het geheel der werken duurt tot de zomer van 2021.

Deze timings zijn onder voorbehoud van weers- en andere onvoorziene omstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.

Grote impact op verkeer

Turnhoutsebaan afgesloten voor alle verkeer

In maart 2019 vonden er voorbereidende werken plaats aan de Turnhoutsebaan. Tijdens deze werken werd de weg een eerste keer volledig afgesloten voor verkeer. Vanaf maandag 16 september wordt de N127 opnieuw helemaal afgesloten en gelden onderstaande omleidingen. 

omleiding werken turnhoutsebaan
 
Voetgangers en fietsers

Ter hoogte van het kruispunt Holleweg-Broekstraat kunnen voetgangers en fietsers de werfzone oversteken. 

Fietsers tussen Molenstede en Diest volgen een omleiding via de Broekstraat, Vijverstraat en het pad langs de spoorweg. Onder andere de Langenberg, Kruisstraat en Grasbos verbinden de werfzone met deze route. 

Openbaar vervoer

Door de werken worden enkele bushaltes niet bediend door bussen van De Lijn. Het gaat om haltes Diest: Fort Leopoldlaan, Molenstede: Nieuwe Steenweg, Weg naar Veerle, Kerkhof en Zandstraat. 

Tijdelijke haltes bevinden zich op de Dorpsstraat ter hoogte van de Zandstraat en op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Klappijstraat. Daarnaast doet ook halte Diest Station, dienst als vervanghalte. Plan je route op www.delijn.be.

 

Wat houdt het project in? 

Herinrichting Turnhoutsebaan

De Turnhoutsebaan (N127) in Diest is een belangrijke verbinding tussen Diest en Geel. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf het najaar (2019) deze gewestweg over een bepaalde afstand volledig vernieuwen en herinrichten en een ander gedeelte opknappen. De herinrichtingswerken, inclusief de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, vinden plaats vanaf het kruispunt met de Citadellaan tot iets voorbij het kruispunt met de Langenberg (zone A). Verderop richting Okselaar wordt de rijweg tot aan de gemeentegrens gerenoveerd (zone B).

Welke werken worden er uitgevoerd? 

Met een grondige herinrichting van de Turnhoutsebaan (zone A) investeert Wegen en Verkeer in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Turnhoutsebaan wordt volledig aangepakt en vernieuwd:
• De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
• Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
• Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing Turnhoutsebaan met Langenberg (kant Molenstede) brengen meer comfort voor busgebruikers.
• Aquafin vernieuwt in opdracht van de stad Diest de riolering langs het volledige traject in zone A. Met een gescheiden rioleringsstelsel voeren we na de werken afval- en regenwater apart af waarbij het regenwater bovendien, door de aanleg van twee bufferbekkens, vertraagd kan wegstromen om wateroverlast tegen te gaan.

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan (zone B) bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek en de vernieuwing van enkele platen. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de omgeving. Wegen en Verkeer zal de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. Wegen en Verkeer zal ook de verzakte waterslikkers (die eveneens geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Momenteel zijn er geen concrete plannen om het stuk van de Turnhoutsebaan voorbij de grens met Scherpenheuvel-Zichem (richting Geel/Turnhout) aan te pakken.

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal Wegen en Verkeer deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.  

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Turnhoutsebaan wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken ‘zone A - Turnhoutsebaan’. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

Flitspaal aan kruispunt Klappijstraat

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. Wegen en Verkeer onderzoekt of er een betere plaats is voor deze flitspaal en of het technisch haalbaar mogelijk is om de flitspaal te verplaatsen. 

 

Turnhoutsebaan afgesloten 

In maart 2019 vonden er voorbereidende werken plaats aan de Turnhoutsebaan. Tijdens deze werken werd de weg een eerste keer volledig afgesloten voor verkeer. Vanaf 16 september wordt de N127 opnieuw helemaal afgesloten en gelden onderstaande omleidingen. 

omleiding diest

Infomoment op donderdag 29 augustus 2019 

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseert Wegen en Verkeer samen met de stad Diest een infomoment over het project. Omwonenden en geïnteresseerden zijn welkom om 20u00 in het ontmoetingscentrum ’t Molenhuis (Dorpsstraat 45, 3294 Molenstede/Diest). Tijdens deze infoavond geven de projectverantwoordelijken tekst en uitleg over de timing, het verloop en de fasering van de werken. Daarnaast wordt ingegaan op de maatregelen inzake verkeer en bereikbaarheid. 

Wat houdt het project in?

Herinrichting Turnhoutsebaan

De Turnhoutsebaan (N127) in Diest is een cruciale verbinding tussen Diest en Geel. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf het najaar (2019) deze gewestweg over een bepaalde afstand volledig vernieuwen en herinrichten en een ander gedeelte opknappen. De herinrichtingswerken, inclusief vernieuwing van riolering, vinden plaats vanaf het kruispunt met de Citadellaan tot iets voorbij het kruispunt met de Langenberg. Verderop richting Okselaar wordt de rijweg tot aan de gemeentegrens gerenoveerd.

 

Welke werken worden er uitgevoerd? 

Met een grondige herinrichting van de Turnhoutsebaan investeert Wegen en Verkeer in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Turnhoutsebaan wordt volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 - kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
  • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting Turnhoutsebaan

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. Wegen en Verkeer zal de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. Wegen en Verkeer zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Momenteel zijn er geen concrete plannen om het stuk van de Turnhoutsebaan voorbij de grens met Scherpenheuvel-Zichem (richting Geel/Turnhout) aan te pakken.

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal Wegen en Verkeer deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.  

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Turnhoutsebaanwordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken ‘zone A - Turnhoutsebaan’. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

Flitspaal aan kruispunt Klappijstraat

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. Wegen en Verkeer onderzoekt of er een betere plaats is voor deze flitspaal en of het technisch haalbaar mogelijk is om de flitspaal te verplaatsen.