Herinrichting en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127) in Diest

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start: derde week september 2019

 

UPDATE 27/02/19: Volgens de huidige planning starten de werken in Zone A (Turnhoutsebaan tussen de Citadellaan en de aansluiting met de Langenberg) in de derde week van september 2019. Vanaf dat ogenblik wordt de werfzone volledig afgesloten en gelden er verkeersomleidingen tot het einde van de werken. Op donderdag 29 augustus om 19u00 vindt er over de werken een infomoment voor omwonenden plaats in Ontmoetingscentrum ’t Molenhuis (Dorpsstraat 45, 3294 Molenstede/Diest).

Werken starten derde week september 2019

Momenteel voert het Agentschap Wegen en Verkeer nog werken uit op de Omer Vanaudenhovelaan, de ring rond Diest (R26). Na het beëindigen van deze werken in september 2019 starten de nutsmaatschappijen met werkzaamheden op de Turnhoutsebaan. Voor meer info over de werken op de Omer Vanaudenhovelaan kan je hier terecht.

Turnhoutsebaan afgesloten 

In maart 2019 vonden er voorbereidende werken plaats aan de Turnhoutsebaan. Tijdens deze werken werd de weg een eerste keer volledig afgesloten voor verkeer. Vanaf september gelden dezelfde omleidingen als toen. 

omleiding diest

Infomoment donderdag op 29 augustus 2019 

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseert Wegen en Verkeer samen met de stad Diest een infomoment over het project. Omwonenden en geïnteresseerden zijn welkom om 19u00 in het ontmoetingscentrum ’t Molenhuis (Dorpsstraat 45, 3294 Molenstede/Diest). Tijdens deze infoavond geven de projectverantwoordelijken tekst en uitleg over de timing, het verloop en de fasering van de werken. Daarnaast wordt ingegaan op de maatregelen inzake verkeer en bereikbaarheid. 

 

Wat houdt het project in?

Herinrichting Turnhoutsebaan

De Turnhoutsebaan (N127) in Diest is een cruciale verbinding tussen Diest en Geel. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf het najaar (2019) deze gewestweg over een bepaalde afstand volledig vernieuwen en herinrichten en een ander gedeelte opknappen. De herinrichtingswerken, inclusief vernieuwing van riolering, vinden plaats vanaf het kruispunt met de Citadellaan tot iets voorbij het kruispunt met de Langenberg. Verderop richting Okselaar wordt de rijweg tot aan de gemeentegrens gerenoveerd.

herinrichting-langenberg-heraanleg-turnhoutsebaan

Welke werken worden er uitgevoerd? 

Met een grondige herinrichting van de Turnhoutsebaan investeert Wegen en Verkeer in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Turnhoutsebaan wordt volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 - kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
  • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting Turnhoutsebaan

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. Wegen en Verkeer zal de betonplaten "fijnfrezen". Dat betekent dat we het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. Wegen en Verkeer zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Momenteel zijn er geen concrete plannen om het stuk van de Turnhoutsebaan voorbij de grens met Scherpenheuvel-Zichem (richting Geel/Turnhout) aan te pakken.

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal Wegen en Verkeer deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat we objectief weten wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.  

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Turnhoutsebaanwordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken ‘zone A - Turnhoutsebaan’. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

Flitspaal aan kruispunt Klappijstraat

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. Wegen en Verkeer onderzoekt of er een betere plaats is voor deze flitspaal en of het technisch haalbaar mogelijk is om de flitspaal te verplaatsen.