Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

In Studie

Plaats

Weg

N494

8 zones met een oplossing op maat

Omdat het een lang projectgebied is, van meer dan 4 kilometer, delen we de Deinsesteenweg (N494) op in 8 verschillende zones. Voor elke zone bekijken we wat de meest geschikte inrichting is, afhankelijk van de omgeving en bebouwing. Niet elke zone zal in de toekomst een andere indeling krijgen dan vandaag, omdat dat niet overal nodig is. 

Ontwerp per zone

Op onderstaand kaartje vind je het gekozen ontwerp per zone in de vorm van een dwarsdoorsnede. Op zo’n dwarsdoorsnede zie je hoe de zone eruit zal zien na de werken. Onder de kaart vind je meer info over onze leidende principes die aan de basis lagen van deze ontwerpen.

Veilig fietsen en wandelen

  • Vandaag is er op de Deinsesteenweg (N494) slechts een smal dubbelrichtingsfietspad aan één kant van de weg. Dat kan veiliger. Na de herinrichting zal er in de volledige projectzone aan beide kanten een enkelrichtingsfietspad zijn, dat bovendien afgescheiden is van de weg door een strook tussenin (schrikstrook, goot en/of groenstrook).
  • Ook de voetpaden zijn vandaag niet optimaal. In de 3 zones met een snelheidsbeperking van max. 50 km/uur, waaronder de bebouwde kom van Marolle, voorzien we een (vernieuwd) voetpad aan beide kanten van de weg.

Bushaltes krijgen een update

In de projectzone liggen 5 bushaltes, die allemaal vernieuwd worden. Comfort en verkeersveiligheid staan daarbij voorop. In samenwerking met De Lijn onderzoeken we hoe de bushaltes precies ingericht zullen worden, zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen én je er veilig kan in- en uitstappen.

Bushalte Truweelweg (zone 1) wordt een Hoppinpunt

Bij een Hoppinpunt komen verschillende vervoersmiddelen samen, zodat reizigers zich zo efficiënt mogelijk kunnen verplaatsen. Concreet zullen er aan deze bushalte deelfietsen komen. Een precieze timing is nog niet bekend.

Aangename woonkern Marolle

De Deinsesteenweg (N494) doorkruist de bebouwde kom Marolle, zone 4 in het projectgebied. 

  • Ook hier komt er een fietspad aan beide kanten van de weg, met daarnaast telkens een voetpad
  • Vandaag is de maximumsnelheid al 50 km/uur, wat zal doorgetrokken worden naar zone 5 (naast Marolle). Daardoor zal er minder snelrijdend verkeer zijn.
  • We analyseren de parkeernood, en zullen op basis daarvan het parkeerplaatsen opnieuw ordenen (zie volgende).

Parkeerplaatsen herbekeken

In bepaalde zones is het vandaag al mogelijk om langs de Deinsesteenweg (N494) te parkeren. Maar niet overal op het openbaar domein is er een parkeernood. Bovendien willen we het parkeren beter ordenen, want dat is veiliger voor o.a. fietsers. We onderzoeken waar de parkeernood het hoogst is en voorzien voldoende parkeerplaatsen, maar streven tegelijk naar zo weinig mogelijk verharding. Waar er precies openbare parkeerplaatsen zullen komen, wordt nog onderzocht. 

Gescheiden riolering

Aquafin en Farys maken van de werken gebruik om over de hele projectzone een gescheiden rioleringssysteem aan te leggen. Ook een aantal zijstraten van de Deinsesteenweg (N494), zoals de Passionistenstraat, Bosstraat, Bellegemstraat, …, krijgen een gescheiden riolering. In zo’n gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater apart afgevoerd. 

  • In de toekomst zal al het afvalwater naar het zuiveringsstation van Olsene afgevoerd worden. 
  • Het hemelwater willen we dan weer zoveel mogelijk ter plaatse houden. We hanteren daarbij het principe dat iedere regendruppel in de grond moet geraken op de plaats waar hij valt. Daarom zet we volop in op infiltratie en ontharding.

We stellen een afkoppelingsdeskundige aan

Ook op privaat domein zal voortaan het afvalwater van het regenwater gescheiden moeten worden. Een afkoppelingsdeskundige zal daarom voor ieder perceel een voorstel uitwerken. Meer concrete info hierover volgt later.