Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Status

In Studie

Plaats

Weg

N494

Onderzoeksfase nog lopende

Voor de herinrichting van de Deinsesteenweg (N494) kan starten, moeten er nog enkele procedures doorlopen worden. Een voorlopige tijdslijn:

  • Maart 2022: goedgekeurde startnota. De startnota bevat een dwarsprofiel per zone.
  • Najaar 2022 - 2023: verfijnen ontwerp per zone. Elke zone wordt nauwer bestudeerd, totdat er een afgewerkt en gedetailleerd plan op tafel ligt voor de herinrichting en de rioleringswerken.
  • 2024 - 2025: eventuele grondverwervingen. We starten met de (beperkte) grondverwervingen die nodig zijn voor de herinrichting en de rioleringswerken.
  • 2026 - 2027: omgevingsvergunning. We vragen de omgevingsvergunning aan en selecteren de uitvoerder van de werken via een aanbesteding.
  • 2027 - 2029: eerste schop in de grond. De werken starten ten vroegste in 2027 en ten laatste in 2029.

Zodra de plannen concreet worden, lees je hier meer over de precieze timing.

Bij belangrijke mijlpalen zullen we je op de hoogte houden.