Herinrichting complex A19-R8 in Kortrijk

Regio
Gemeente
Weg
Datum Nog geen startdatum gekend

Huidige situatie

De autosnelweg A19 loopt van Ieper naar Kortrijk en sluit ter hoogte van het complex Kortrijk-West aan op de R8, de ring rond Kortrijk. De aansluiting gebeurt met twee gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichtenregeling. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming op de R8.

             

Toekomstige situatie

Ter hoogte van de aansluiting van de A19 met de R8 komt er een volwaardige verkeerswisselaar zodat de beide kruispunten met verkeerslichten kunnen verdwijnen.  De op- en afrit van de buitenring van de R8 op de A19 blijven bestaan. De aansluiting van de binnenring van de R8 op de A19 gebeurt via een brug over de R8.

De zuidelijke op- en afrit van het op- en afrittencomplex nr. 1 A19/Gullegemstraat (rijrichting Kortrijk en R8) wordt zo'n 100 meter opgeschoven richting de Gullegemstraat om de weefzone tussen het complex nr. 1 en de R8 langer te maken en de weefbewegingen gemakkelijker te maken. Waar de afrit zuid aan het complex A19/Gullegemstraat uitkomt op de Gullegemstraat zal een slim verkeerslicht worden geplaatst (de lichten worden zodanig afgesteld dat er zich geen file kan ontwikkelen tot op de A19). 

Complex A19-R8 en nabijgelegen complex Gullegem 

 

De rode lijnen geven de geluidsschermen weer. Die hebben een hoogte van 3 meter. 

Timing

De onteigeningsprocedure voor de inname van de nodige percelen is lopende. Er wordt ook bijkomend onderzoek uitgevoerd naar de ondergrond.
Momenteel wordt de omgevingsvergunning opgemaakt Parallel worden de opdrachtdocumenten voor de werken uitgewerkt. AWV streeft ernaar om de werken aan te besteden van zodra de vergunning is verleend.