Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N9

UPDATE 31/3/2021: Volgens de huidige planning verhuist de werf midden mei 2021 naar de andere weghelft van de Brusselsesteenweg. De werken op die weghelft duren nog tot aan het bouwverlof halverwege juli, daarna schuift de werf op richting Asse.  

Wat en waarom?

Vernieuwing van een drukke verbinding tussen Asse en Brussel

De Brusselsesteenweg (N9) is een belangrijke verbinding tussen Asse en Brussel, met de industriezone in Zellik en het doorgaand verkeer richting Brussel. Vanaf het eind van de zomer van 2020 wordt deze gewestweg volledig vernieuwd en veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers.

De opdrachtgevers van dit project zijn het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, het gemeentebestuur van Asse en rioolbeheerder Farys. Het betreft een totaalinvestering van ongeveer 8 miljoen euro. Daarvan neemt Wegen en Verkeer ongeveer 4 miljoen voor zijn rekening. Aquafin investeert ongeveer 3 miljoen, de gemeente Asse en Farys respectievelijk 0,6 en 0,2 miljoen.

 

Situering Brusselsesteenweg Asse

Waarom zijn de werken nodig?

Meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers

De Brusselsesteenweg is in zijn huidige toestand een typische, oude steenweg. De rijweg is heel breed en niet alle rijstroken worden efficiënt benut. Er zijn onvoldoende voorzieningen voor fietsers en voetgangers. De belangrijkste doelstelling van de herinrichting is dan ook om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. 

  • Veiligere fietspaden: Er komen langs het hele traject, van Vaal tot aan het kruispunt met de Langestraat, verhoogde of vrijliggende fietspaden.
  • Fietsoversteekplaatsen: Ten zuiden van de Brusselsesteenweg ligt de fietssnelweg F212 Asse-Brussel. Om fietsers veilig naar de fietssnelweg te leiden, legt Wegen en Verkeer fietsoversteekplaatsen aan ter hoogte van de Petrus Ascanusstraat, Kruiskouter, Zittert, Spoorwegbaan, Langestraat en ter hoogte van de oude voetgangers- en fietstunnel tussen het station en de Petrus Ascanusstraat.
  • Aanpassing wegbeeld: De verkeerssituatie wordt ook veiliger door de aanpassing van het wegbeeld. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom wordt de weg smaller. Zo voelen automobilisten intuïtief aan dat ze een gebied met bewoning en handel binnenrijden en vertragen ze automatisch.

Vlotter openbaar vervoer

Het aanzicht van de steenweg verandert volledig door een integraal, nieuw ontwerp. Er zal aangepast groen geplant worden en de bushaltes worden comfortabeler en aangepast aan de noden van mensen met een beperking. Een busbaan (een verhoogde rijstrook voorbehouden voor bussen) tussen Zittert en Langestraat zorgt voor vlotter busverkeer. Met deze aanpassingen wil Wegen en Verkeer het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. 

Gescheiden riolering

Vandaag worden afval- en regenwater langs de Brusselsesteenweg nog samen afgevoerd in een buizenstelsel. Dat is niet milieuvriendelijk en daarom zijn er ook Europese normen die de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels verplicht maken. Na de herinrichting zullen regen- en afvalwater dus gescheiden afgevoerd worden. Dat is beter voor het milieu en de leefomgeving.

Huidige situatie N9

Het huidige straatbeeld van de Brusselsesteenweg: een brede gewestweg met verouderde voorzieningen voor fietsers. © Google Maps


 

Timing en impact?

Werken vanaf eind zomer 2020

De werken op de Brusselsesteenweg starten volgens de huidige planning eind augustus 2020. Het einde van alle werkzaamheden is voorzien voor eind 2021/begin 2022. 

Werken gefaseerd aangepakt

De werken op de Brusselsesteenweg worden in verschillende fases aangepakt. Dat betekent dat we de werken opsplitsen in verschillende zones. Dat doen we om de hinder voor omwonenden en het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Op het tabblad ‘Timing en fasering’ vindt u alle informatie over de vooropgestelde fasering. 

Afgesloten richting Asse, doorgaand verkeer omgeleid

Van eind 2020 tot het einde van de werken is het verkeer op de Brusselsesteenweg enkel mogelijk in de richting van Brussel. Het doorgaand verkeer in de richting van Asse-centrum wordt omgeleid via de E19 en de E40. Per fase worden er ook omleidingen voorzien voor lokaal verkeer en fietsers. Op het tabblad ‘Actuele hinder’ vindt u alle laatste informatie over de verkeershinder en de omleidingen.