Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N9

UPDATE 20/10/2021: De werken van fase 3, tussen de Benedenstraat en Stevensveld, lopen zoals gepland. De rioleringswerken zijn zo goed als achter de rug waardoor we kunnen starten met de effectieve heropbouw van het wegdek en de fietspaden. De verkeerssituaties en de omleidingen blijven voorlopig gewoon dezelfde. U leest er alles over onder het tabblad 'Actuele hinder'.

Wat en waarom?

Vernieuwing van een drukke verbinding tussen Asse en Brussel

De Brusselsesteenweg (N9) is een belangrijke verbinding tussen Asse en Brussel, met de industriezone in Zellik en het doorgaand verkeer richting Brussel. Vanaf het eind van de zomer van 2020 wordt deze gewestweg volledig vernieuwd en veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers.

Situering Brusselsesteenweg Asse

De opdrachtgevers van dit project zijn het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, het gemeentebestuur van Asse en rioolbeheerder Farys. Het betreft een totaalinvestering van ongeveer 8 miljoen euro. Daarvan neemt Wegen en Verkeer ongeveer 4 miljoen voor zijn rekening. Aquafin investeert ongeveer 3 miljoen, de gemeente Asse en Farys respectievelijk 0,6 en 0,2 miljoen.

 

Veiliger voor fietsers en voetgangers

De Brusselsesteenweg is in nu een typische, oude steenweg. De rijweg is heel breed en niet alle rijstroken worden efficiënt benut. Er zijn ook onvoldoende voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Het belangrijkste doel van de werken is dan ook om meer ruimte (en dus veiligheid) te creëren voor fietsers en voetgangers:

  • Er komen langs het hele traject, van Vaal tot aan het kruispunt met de Langestraat, verhoogde of vrijliggende fietspaden.
  • Ten zuiden van de Brusselsesteenweg ligt de fietssnelweg F212 Asse-Brussel. Om fietsers veilig naar de fietssnelweg te leiden, legt Wegen en Verkeer fietsoversteekplaatsen aan ter hoogte van de Petrus Ascanusstraat, Kruiskouter, Zittert, Spoorwegbaan, Langestraat en aan de oude voetgangers- en fietstunnel tussen het station en de Petrus Ascanusstraat.
  • De verkeerssituatie wordt ook veiliger door de aanpassing van het wegbeeld. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom wordt de weg smaller. Zo vertragen ze automatisch.

Vlotter openbaar vervoer

Wegen en Verkeer wil mensen stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken. Daarom worden de nieuwe bushaltes comfortabeler en aangepast aan de noden van mensen met een beperking. Een busbaan (een verhoogde rijstrook voorbehouden voor bussen) tussen Zittert en Langestraat zorgt voor vlotter busverkeer. 

Gescheiden riolering

Vandaag worden afval- en regenwater langs de Brusselsesteenweg nog samen afgevoerd. Dat is niet milieuvriendelijk en niet volgens de geldende Europese normen. Na de herinrichting zullen regen- en afvalwater gescheiden afgevoerd worden. 

Huidige situatie N9

Het huidige straatbeeld van de Brusselsesteenweg: een brede gewestweg met verouderde voorzieningen voor fietsers. © Google Maps


 

Timing en impact?

Werken vanaf eind zomer 2020

De werken op de Brusselsesteenweg starten volgens de huidige planning eind augustus 2020. Het einde van alle werkzaamheden is voorzien voor eind 2021/begin 2022. 

Werken gefaseerd aangepakt

De werken op de Brusselsesteenweg worden in verschillende fases aangepakt. Dat betekent dat we de werken opsplitsen in verschillende zones. Dat doen we om de hinder voor omwonenden en het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Op het tabblad ‘Timing en fasering’ vindt u alle informatie over de vooropgestelde fasering. 

Afgesloten richting Asse, doorgaand verkeer omgeleid

Van eind 2020 tot het einde van de werken is het verkeer op de Brusselsesteenweg enkel mogelijk in de richting van Brussel. Het doorgaand verkeer in de richting van Asse-centrum wordt omgeleid via de E19 en de E40. Per fase worden er ook omleidingen voorzien voor lokaal verkeer en fietsers. 

Op het tabblad ‘Actuele hinder’ vindt u alle laatste informatie over de verkeershinder en de omleidingen.