Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee

Denk mee

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12
N177
a12-inspraak

Buurtbewoner, bedrijf, passant of geïnteresseerd in de A12?
We horen graag jouw mening
!

Tijdens verschillende speerpunten in het onderzoek voor de herinrichting van de 5 kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk rollen we het participatietraject uit.
Om alles corona-veilig te houden, gebeurde dat tot nu toe maximaal digitaal via deze webpagina.

Ronde 1: participatie nog voor het onderzoek start

Nog voor het onderzoek ten volle startte, legde team A12 in januari 2021 het oor te luister bij delegaties van belangenverenigingen, bedrijven, middenveldorganisaties, scholen, enz. Tijdens deze virtuele gesprekken werden bekommernissen, gevoeligheden en suggesties verzameld en vervolgens verwerkt in een doelstellingennota waarmee team A12 verder aan de slag ging. 

In februari-maart 2021 breidde het Agentschap Wegen en Verkeer de inspraak uit naar de ruime bevolking van de regio via een uitgebreide digitale bevraging. Meer dan 2.200 personen namen hieraan deel. De resultaten kan u downloaden via deze link. 

De onderzoeksploeg van team A12 ging verder aan de slag om deze schat aan informatie te verwerken. Zo konden ze alle aandachtspunten en mogelijke inrichtingsvarianten voor de kruispunten nog voor de start van het onderzoek meenemen.

Ronde 2: aftoetsen van inrichtingsvarianten

Voor de herinrichting van de kruispunten zijn heel wat varianten mogelijk, zowel gelijkvloers, in een open sleuf als ondertunneld.

De onderzoekers van team A12 wikten en wogen de varianten zorgvuldig af en legden in mei 2021 de eerste ontwerpoefeningen voor aan de leden van de klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkraden, burgerplatforms, middenveldorganisaties, scholen, publiekstrekkers, etc. in de betrokken gemeenten en de omliggende regio. Dit liet hen toe om vier mogelijke alternatieven uit te werken die in het aanmeldingsdossier van het project-milieueffectenrapport (kortweg project-MER) opgenomen werden.

Ronde 3: inspreken bij de aanmelding en het verzoek tot scopingadvies

In het project-MER onderzoekt team A12 de beste alternatieven van het project voor mens en milieu. Een goedgekeurd project-MER is een voorwaarde om een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de werken te verkrijgen.

Een project-MER start met de aanmelding met het verzoek tot scopingadvies bij het Team Mer (Vlaamse overheid). In de aanmelding beschreef team A12 de vier alternatieven die ze wilde onderzoeken en de manier waarop ze het onderzoek naar de milieueffecten wilde voeren.

Parallel met deze aanmelding start in principe een periode van 30 dagen waarbij iedereen opmerkingen kan formuleren op het dossier en bijkomende onderzoeksvragen kan suggereren. Omdat deze publieke raadpleging in de zomermaanden viel, verlengde AWV de termijn meteen naar 60 dagen. Zo kreeg iedereen van 29 juni tot en met 27 augustus 2021 ruim de tijd om een inspraakreactie in te dienen. Een 50-tal personen en 12 adviesinstanties namen deze gelegenheid te baat. Alle inspraakreacties werden verwerkt in een antwoordennota.

Ronde 4: voorkeuren en ideeën voor de inrichting van het tunneldak op de A12

Van 1 tot en met 15 februari 2022 organiseerden we een tweede ruime digitale bevraging over de inrichting van het tunneldak op de A12. Hierin peilden we naar wensen en voorkeuren van omwonenden, bedrijven, bezoekers of passanten. We legden 4 programma’s aan hen voor (groen, rust, sport, spel) en toetsten voorzieningen aan de mobipunten af. Mobipunten zijn knooppunten waar een overstap tussen verschillende vervoersmodi plaatsvindt, bijvoorbeeld waar een fietser de overstap maakt op openbaar vervoer (bus of tram).

Ook hier was de respons erg groot. Ruim 1.900 geïnteresseerden namen deel. 

U kan de ingesproken presentatie over de resultaten van de bevraging hier bekijken. Ze vormen de basis voor de ontwerpen die het studieconsortium team A12 in 2022 verder uitwerkt.

Ronde 5: reflecteren op de onderzoeksresultaten van de project-MER

In december 2022 waren alle onderzoeksresultaten van de project-MER gekend. We lichtten ze toe aan de klankbordgroep en stelden de drie voorkeursalternatieven voor die in het verdere onderzoek uitgewerkt worden. Via onze digitale nieuwsbrief informeerden we alle geïnteresseerden die zich eerder aanmeldden.

De onderzoeksresultaten van deze drie voorkeursalternatieven leggen we opnieuw voor aan de bevolking, alvorens de Vlaamse regering een voorkeursvariant kiest.

Vermoedelijke timing: midden 2023

Ronde 6: informeren over de verantwoordingsnota van de voorkeursvariant

Vermoedelijke timing: najaar 2023