Overslaan en naar de inhoud gaan

Denk mee

Denk mee

Status

Binnenkort

Provincie

Weg

A12
N177

Van 29 juni tot en met 27 augustus 2021 liep de publieke raadpleging over de aanmelding en het verzoek tot scopingadvies van de project-MER. Team MER ontving 12 adviezen en 51 inspraakreacties.
Alle informatie wordt nu verwerkt in een scopingnota. Deze nota vormt het bestek voor het geplande MER-onderzoek.

a12-inspraak

Buurtbewoner, bedrijf, passant of geïnteresseerd in de A12?
We horen graag jouw mening
!

Tijdens verschillende speerpunten in het onderzoek voor de herinrichting van de 5 kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk rollen we het participatietraject uit.
Om alles corona-veilig te houden, gebeurt dit maximaal digitaal via deze webpagina.

Ronde 1: participatie nog voor het onderzoek start

Nog voor het onderzoek ten volle startte, legden we  in het voorjaar van 2021 ons oor te luister bij iedereen die zijn suggesties, aandachtspunten en bekommernissen over de 5 kruispunten op de A12 met ons wilde delen. Dit gebeurde via een reeks luisterdagen met direct betrokken actoren en een digitale bevraging bij de bevolking van de ruime omgeving.

We ontvingen massaal veel constructieve reacties. De onderzoeksploeg van team A12 ging verder aan de slag om deze schat aan informatie te verwerken. Zo konden ze alle aandachtspunten en mogelijke inrichtingsvarianten voor de kruispunten nog voor de start van het onderzoek meenemen.

Ronde 2: aftoetsen van inrichtingsvarianten

Voor de herinrichting van de kruispunten zijn heel wat varianten mogelijk, zowel gelijkvloers, in een open sleuf als ondertunneld.

De onderzoekers van team A12 wikten en wogen de varianten zorgvuldig af en legden in mei 2021 de eerste ontwerpoefeningen voor aan de leden van de klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkraden, burgerplatforms, middenveldorganisaties, scholen, publiekstrekkers, etc. in de betrokken gemeenten en de omliggende regio. Dit liet hen toe om de ontwerpen te verfijnen zodat ze in het project-milieueffectenrapport (kortweg project-MER) in al hun facetten onderzocht kunnen worden.

Ronde 3: inspreken bij de aanmelding en het verzoek tot scopingadvies

In het project-MER onderzoekt team A12 de beste alternatieven van het project voor mens en milieu. Een goedgekeurd project-MER is een voorwaarde om een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de werken te verkrijgen.

Een project-MER start met de aanmelding bij het Team Mer (Vlaamse overheid). Parallel met deze aanmelding start in principe een periode van 30 dagen waarbij iedereen opmerkingen kan formuleren op het dossier en bijkomende onderzoeksvragen kan suggereren. Omdat deze publieke raadpleging in de zomermaanden valt, verlengt AWV de termijn meteen naar 60 dagen. Zo krijgt iedereen van 29 juni tot en met 27 augustus 2021 ruim de tijd om een inspraakreactie in te dienen.

Bij de start van deze raadpleging organiseren we een reeks webinars. Die vinden plaats op dinsdag 29 en woensdag 30 juni 2021 en duren een tweetal uur. De deskundigen van AWV en team A12 geven uitleg over het geplande alternatieven- en effectenonderzoek en over de manier waarop geïnteresseerden opmerkingen kunnen indienen. Vooraf inschrijven is nodig via deze link. Iedereen kan één tijdslot reserveren. Zo krijgt iedereen de kans om deel te nemen.

Inspraakreacties kan u vanaf 29 juni tot en met 27 augustus 2021 indienen via deze webpagina.

De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar Team Mer. Team Mer formuleert een advies op basis van alle inspraakreacties zodat er een consensus is over de aanpak van het onderzoek en de voorgestelde methodologie.

Let wel: De aanmelding die in de publieke raadpleging voorligt, is nog niet het eigenlijke onderzoek. De nota omschrijft enkel wat wordt onderzocht en hoe het onderzoek gevoerd zal worden.

Ronde 4: reflecteren op de onderzoeksresultaten van de project-MER

Eens alle onderzoeksresultaten van de project-MER gekend zijn, leggen we die opnieuw voor aan de bevolking, alvorens de Vlaamse regering een voorkeursvariant kiest.

Vermoedelijke timing: mei 2022.

Ronde 5: informeren over de verantwoordingsnota van de voorkeursvariant

Vermoedelijke timing: juli/augustus 2022.