Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Denk mee

Denk mee

Status

In Studie

Provincie

Weg

A12
N177
a12-inspraak

Buurtbewoner, bedrijf, passant of geïnteresseerd in de A12?
We horen graag jouw mening
!

Tijdens verschillende speerpunten in het onderzoek voor de herinrichting van de 5 kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk rollen we het participatietraject uit.
Om alles corona-veilig te houden, gebeurt dit maximaal digitaal via deze webpagina.

Ronde 1: participatie nog voor het onderzoek start

Nog voor het onderzoek ten volle startte, legden we  in het voorjaar van 2021 ons oor te luister bij iedereen die zijn suggesties, aandachtspunten en bekommernissen over de 5 kruispunten op de A12 met ons wilde delen. Dit gebeurde via een reeks luisterdagen met direct betrokken actoren en een digitale bevraging bij de bevolking van de ruime omgeving.

We ontvingen massaal veel constructieve reacties. De onderzoeksploeg van team A12 ging verder aan de slag om deze schat aan informatie te verwerken. Zo konden ze alle aandachtspunten en mogelijke inrichtingsvarianten voor de kruispunten nog voor de start van het onderzoek meenemen.

Ronde 2: aftoetsen van inrichtingsvarianten

Voor de herinrichting van de kruispunten zijn heel wat varianten mogelijk, zowel gelijkvloers, in een open sleuf als ondertunneld.

De onderzoekers van team A12 wikten en wogen de varianten zorgvuldig af en legden in mei 2021 de eerste ontwerpoefeningen voor aan de leden van de klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkraden, burgerplatforms, middenveldorganisaties, scholen, publiekstrekkers, etc. in de betrokken gemeenten en de omliggende regio. Dit liet hen toe om de ontwerpen te verfijnen zodat ze in het project-milieueffectenrapport (kortweg project-MER) in al hun facetten onderzocht kunnen worden.

Ronde 3: inspreken bij de aanmelding en het verzoek tot scopingadvies

In het project-MER onderzoekt team A12 de beste alternatieven van het project voor mens en milieu. Een goedgekeurd project-MER is een voorwaarde om een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de werken te verkrijgen.

Een project-MER start met de aanmelding bij het Team Mer (Vlaamse overheid). Parallel met deze aanmelding start in principe een periode van 30 dagen waarbij iedereen opmerkingen kan formuleren op het dossier en bijkomende onderzoeksvragen kan suggereren. Omdat deze publieke raadpleging in de zomermaanden viel, verlengde AWV de termijn meteen naar 60 dagen. Zo kreeg iedereen van 29 juni tot en met 27 augustus 2021 ruim de tijd om een inspraakreactie in te dienen. Een 50-tal personen en 12 adviesinstanties namen deze gelegenheid te baat. Alle inspraakreacties werden verwerkt in een antwoordennota.

Ronde 4: voorkeuren en ideeën voor de inrichting van het tunneldak op de A12

Tussen 1 en 15 februari 2022 organiseerden we een digitale bevraging over de inrichting van het tunneldak op de A12. Hierin peilden we naar wensen en voorkeuren van omwonenden, bedrijven, bezoekers of passanten. We legden 4 programma’s aan hen voor (groen, rust, sport, spel) en toetsten voorzieningen aan de mobipunten af. Mobipunten zijn knooppunten waar een overstap tussen verschillende vervoersmodi plaatsvindt, bijvoorbeeld waar een fietser de overstap maakt op openbaar vervoer (bus of tram).

U kan de ingesproken presentatie over de resultaten van de bevraging hier bekijken. Ze vormen de basis voor de ontwerpen die het studieconsortium Team A12 in 2022 verder zal uitwerken.

Ronde 5: reflecteren op de onderzoeksresultaten van de project-MER

Eens alle onderzoeksresultaten van de project-MER gekend zijn, leggen we die opnieuw voor aan de bevolking, alvorens de Vlaamse regering een voorkeursvariant kiest.

Vermoedelijke timing: september 2022.

Ronde 6: informeren over de verantwoordingsnota van de voorkeursvariant

Vermoedelijke timing: najaar 2022.