Herent Mechelsesteenweg (N26): voorbereidende werken augustus / herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Omleiding

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorbereidend werk augustus / Start herinrichting september 2019

UPDATE 06/06/2019:  Voor Wegen en Verkeer in september 2019 met de eigenlijke werken van de herinrichting start, nl. de aanleg van de rotonde en de Nieuwe Tildonksesteenweg, zijn er noodzakelijke voorbereidende werken uitgevoerd tijdens het O.L. Hemelvaartsweekend (5 dagen) in mei. Ook de voorbereidende werken in augustus door de nutsmaatschappijen en Wegen en Verkeer langsheen de rijweg staan op de planning. De informatie over de voorbereidende werken worden ook hieronder geplaatst, omdat ze deel uitmaken van hetzelfde project. De informatie over de werken vanaf september 2019 kan je op deze pagina ook terugvinden. Wie graag buiten deze webpagina nog extra informatie krijgt over dit project, kan zich via de nieuwsbrief (knop in rechterkolom boven kaart) nog inschrijven.

Stand van zaken: twee ingrepen voor de eigenlijke herinrichting in september start

Het Agentschap Wegen en Verkeer versterkte eerst tijdens het volledige Hemelvaartsweekend het traject van de N26 tussen de Acacialaan en Weggevoerdenstraat. Na voorbereidende werken in augustus van de nutsmaatschappijen en AWV, wordt er in september door een aannemer gestart met de eigenlijke herinrichting. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Omleiding wordt omgevormd tot een rotonde en als toegang voor het toekomstige bedrijvenpark wordt de Nieuwe Tildonksesteenweg aangelegd.


Augustus 2019: Voorbereidende werken nutsmaatschappijen en AWV

Begin augustus 2019 starten de nutsmaatschappijen met het vervangen en verplaatsen van nutsleidingen in het kader van de herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg (N26) in Herent.
Fluvius (vroegere Eandis) is piloot voor alle nutsmaatschappijen binnen dit project. Voor meer informatie kan u terecht op de website https://www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken en https://www.fluvius.be/nl/contact of het callcenter van Fluvius via het nummer 078 35 35 00.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer voert in die periode voorbereidende werken uit op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komt. Om de herinrichting te kunnen realiseren worden hier een aantal oude districtsgebouwen van Wegen en Verkeer afgebroken en worden er ongeveer 30 bomen gerooid langsheen de Mechelsesteenweg. Later worden binnen dit traject een 20-tal bomen opnieuw aangeplant. Deze werken van het agentschap bevinden zich naast de rijweg en geven een beperkte hinder.


Werken vanaf september 2019: veiliger kruispunt en vlottere omkeerbewegingen via rotonde en aanleg toegangsweg nieuw bedrijvenpark

Nadat de voorbereidende werken (zie fase 0 hieronder) zijn afgerond en alles volgens planning verloopt, start Wegen en Verkeer vanaf september 2019 met de eigenlijke herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg. De werken sluiten aan op de twee kilometer van de Omleiding tussen het kruispunt met de Bijlokstraat (2009) en dat met de Tildonksesteenweg (2011/2012).

Vandaag is het kruispunt van de Omleiding en de Mechelsesteenweg onoverzichtelijk en gevaarlijk voor weggebruikers. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Omleiding wordt omgevormd tot een rotonde, met een nieuw wegdek, veilige fietspaden en een milieuvriendelijk rioleringssysteem. Volgens de huidige planning zullen de werken van deze fase duren tot einde 2020.

Eerst wordt de Nieuwe Tildonksesteenweg aangelegd die in de toekomst toegang biedt tot een nieuw bedrijvenpark.  Nadien wordt telkens één helft van de nieuwe rotonde gebouwd. Daarna vernieuwt AWV de Tildonksesteenweg om te eindigen met de heraanleg van de Omleiding (N26). Wanneer welke fase zal starten en eindigen, communiceren we op deze pagina van zodra een detailplanning beschikbaar is.

De voorlopige plannen en typedwarsprofielen van deze tweede fase over de rotonde Herent, kan u in de rechterkolom onder het werfkaartje downloaden en inkijken. Met 'typedwarsprofiel' bedoelen we een algemeen voorbeeld van hoe de herinrichting van de steenweg er kan uitzien. Lokaal kunnen er echter aan de hand van dit profiel nog aanpassingen nodig zijn.

Overzicht timing project: hoe loopt het verder tot in Buken?

In een latere derde fase (3a en 3b) van de werken wordt het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de aansluiting met de Omleiding en Buken heraangelegd. Wanneer die werken zullen starten, is nog niet duidelijk. Ook hier wordt ondergronds een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, bovengronds de weg vernieuwd en nieuwe fietspaden aangelegd. Binnen de vernieuwing is er ook aandacht voor nieuwe bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Communicatie en minderhinder-maatregelen

Omdat de Omleiding en de Mechelsesteenweg een belangrijke toegang naar Leuven vormen, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV de nodige minderhinder-maatregelen nemen tijdens de uitvoering van de werken aan de rotonde:

  • de weg zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen (maar met verminderde capaciteit)
  • de werken zullen in kleine stukjes uitgevoerd worden om de hinder zo lokaal mogelijk te houden
  • de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden d.m.v. verhardingen

AWV zal met een digitale nieuwsbrief en gerichte communicatieacties iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van de werken, de omleidingen etc.

Op 17 oktober 2016 en 1 juni 2017 hield Wegen en Verkeer ook infoavonden voor de omwonenden en handelaars. De presentatie kan u hier downloaden.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Op deze pagina leest u alvast de eerste informatie over de herinrichting van de Omleiding. Indien u op de hoogte wenst te blijven over de voortgang van dit project, kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Wegen en Verkeer. Zo krijgt u op regelmatige tijdstippen de laatste informatie over de werken in uw mailbox. Om u in te schrijven, klikt u rechts bovenaan op het icoontje 'digitale nieuwsbrief'.