Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Wiedauwkaai: Naar een veiligere en vlottere verbindingsweg

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N458

We maken van de Wiedauwkaai een veilige weg voor alle weggebruikers en zorgen tegelijk voor een betere ontsluiting van de bedrijven en industrie. Dat doen we door de aanleg van bredere en vrijliggende fietspaden en voetpaden en een herinrichting van het kruispunt Wiedauwkaai - Nieuwevaart. Stadinwaarts komt er een aparte busbaan.

Veiligere fietspaden en voetpaden

Wie van en naar het centrum fietst via de Wiedauwkaai, zal dit in de toekomst op brede en comfortabele fietspaden doen. Deze fietspaden komen aan beide zijden van de weg. 

Aan de kant van het water verbreden we het wandelpad naar een volwaardig fietspad van 1,75 meter breed. Vanaf het Tolhuisdok komt een smalle groenstrook tussen het fietspad en de rijweg, wat de veiligheid verhoogt. 

Aan de bedrijvenzijde komt een fietspad van 2 meter breed. De verschillende in- en uitritten leggen we verhoogd aan. Over het hele traject voorzien we nieuwe verlichting. Al deze ingrepen zorgen er samen voor dat fietsers en voetgangers goed zichtbaar blijven voor automobilisten en vrachtwagenbestuurders. Het vernieuwde fietspad zal ook telkens achter de bushaltes aangelegd worden. Fietsers en in- en uitstappende buspassagiers hoeven elkaar zo niet te kruisen. 

Langs de hele Wiedauwkaai komt een breder voetpad. Zo wordt het ook veiliger voor voetgangers om naar de woningen, bedrijven en bushaltes langs de weg te stappen.

N458 Wiedauwkaai - dwarsprofiel

Dwarsdoorsnede van de nieuwe weg ter hoogte van een bushalte

Kruispunt Nieuwevaart – Wiedauwkaai: groen middeneiland

Daarnaast maken we het kruispunt met de Nieuwevaart overzichtelijker door het aanleggen van een groen middeneiland. Fietsers en voetgangers kunnen zo in twee bewegingen de rijweg oversteken. Zo garanderen we een vlotte aansluiting met het dubbelrichtingsfietspad aan de Nieuwevaart en de Tolhuisbrug, waar fietssuggestiestroken komen. 

Tijdens deze werken, die ongeveer een drietal weken zullen duren, zal er hinder zijn voor het verkeer.

N458 Wiedauwkaai - zoom kruispunt Nieuwevaart

Vereenvoudigde voorstelling ontwerp kruispunt Nieuwevaart

Busbaan stadinwaarts

In de komende jaren komt er in de Parallelweg een nieuwe stelplaats van De Lijn. Om de bereikbaarheid stadinwaarts te verbeteren, leggen we een nieuwe aparte busbaan aan, die loopt van aan de Parallelweg tot juist voor de Nieuwevaart. Deze komt aan de bedrijvenzijde te liggen, zodat er geen conflict ontstaat met links afslaande auto’s en vrachtwagens. Dankzij deze busbaan kan het openbaar vervoer eventuele wachtrijen vlot voorbijrijden.

De bushalte aan de Tolhuisbrug (aan de kant van het water) blijft behouden. Aan de overkant van de weg schuift de halte wat verder op stadinwaarts. Ter hoogte van deze halte eindigt ook de aparte busbaan. Vanaf daar rijdt de bus weer gewoon op de weg. Auto’s voegen rechts in en geven voorrang aan de bus.

We leggen alle busperrons langs de Wiedauwkaai verhoogd aan, wat het in- en uitstappen van de bus gemakkelijker maakt.

N458 Wiedauwkaai - ontwerpplan 3

Parkeren langs de Wiedauwkaai

Voor de aanleg van de aparte busbaan zullen enkele parkeerplaatsen moeten wijken. Deze worden vandaag hoofdzakelijk gebruikt door werknemers en bezoekers van de bedrijven. Hiervoor wordt op de bedrijventerreinen zelf een oplossing gezocht. Ook ter hoogte van de woningen langs de Wiedauwkaai vervallen enkele bewonersparkeerplaatsen. Daarom voorzien we tussen de inritten van de bedrijven Ziegler en Cordeel een nieuwe parkeerstrook, net als voor het terrein van Anglo Belgian Corporation nv.

N458 Wiedauwkaai - zoom Ziegler

Bereikbaarheid van de woonboten

Het nieuwe fietspad komt op de plaats waar nu een wandelpad ligt. Bewoners van de woonboten gebruiken dit pad om hun woonplaats te bereiken. Door het bundelen van toegangen en het koppelen van die toegangen aan de nieuwe parkeerstroken zorgen we ervoor dat de boten bereikbaar blijven en ook laden en lossen vlot kan gebeuren. Alle bestaande trappen naar de boten blijven ook behouden. Ter hoogte van die trappen komt ruimte voor het plaatsen van een fietsenstalling

Gescheiden rioleringsstelsel

We leggen ook een gescheiden rioleringsstelsel aan. Deze werken zullen vrij ingrijpend zijn. Wellicht wordt het moeilijk om tijdens deze werken een rijstrook open te houden. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, zullen we hier in fases aan de slag gaan. Van zodra we meer zicht hebben op een concrete planning, informeren we u hierover.