Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Steenweg van Grembergen en Zeelsebaan

Heraanleg Steenweg van Grembergen en Zeelsebaan

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N47

De N47 (Zeelsebaan) en een deel van de Steenweg van Grembergen krijgen dit jaar een grondige facelift. Het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Dendermonde en Aquafin slaan de handen in elkaar om de weg volledig heraan te leggen met nieuwe voetpaden en fietspaden. Onder de weg komt een gescheiden rioleringsstelsel. 

Eerder dit jaar werden de nutswerken afgerond en zijn de werken op de Steenweg van Grembergen gestart. Vanaf maandag 14 september start de heraanleg van de Zeelsebaan. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn. 

Wat en waarom?

Wat houden de werken in?

De Zeelsebaan wordt aangepakt van aan het kruispunt Martelarenlaan/Grootzand tot het kruispunt met Kleinzand, zowel boven als onder de grond. Ook een stuk van de Steenweg van Grembergen maakt deel uit van dit project. De projectpartners zetten in op een veilige, overzichtelijke weg met comfortabele fiets- en voetpaden en aandacht voor groen.  Waar er voldoende ruimte is, komt er een ventweg naast de N47 voor lokaal verkeer. Het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel onder de weg komt het milieu ten goede.  

Overzicht projectgebied N47 Zeelsebaan / Steenweg van Grembergen

Overzicht projectgebied N47 Zeelsebaan/ Steenweg van Grembergen

Veilig fietsen

Langs de Zeelsebaan worden nieuwe fiets-en voetpaden aangelegd. De fietspaden worden gescheiden van de weg. Dat gebeurt deels door ze verhoogd aan te leggen en deels door ze van de weg te scheiden met een groenstrook.

Ventweg Zeelsebaan

Ventweg

Een nieuwe ventweg parallel met een deel van de Zeelsebaan zal voor een vlottere en veilige verkeersdoorstroming zorgen.

Timing en impact?

Uitvoering van de werken

Hoe lang duren de werken?

Eerder dit jaar werden de nutswerken afgerond en zijn de werken op de Steenweg van Grembergen gestart.  De werken daar zullen normaal gezien tot eind oktober duren. 

Op maandag 14 september starten de werken in de Zeelsebaan. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt, zullen de werken eind 2021 klaar zijn.

Hoe pakken we de werken aan?

Om de riolering onder de Zeelsebaan te vernieuwen moeten we graafwerken uitvoeren. Door de samenstelling van de bodem en het hoge grondwaterpeil moeten we voor we die werken uitvoeren een aantal maatregelen nemen. Na het opbreken van de bestaande weg zullen we daarom een ‘kuip’ maken waarin we veilig kunnen bemalen. Zo zorgen we ervoor dat we vlak naast woningen of gebouwen in de diepte kunnen graven zonder de stabiliteit van die woningen en gebouwen in gevaar te brengen. 

Deze uitgebreide aanpak is noodzakelijk maar zorgt er wel voor dat de zone van de Zeelsebaan waarin gewerkt wordt voor een langere tijd volledig afgesloten moet worden voor alle verkeer.

De Zeelsebaan wordt aangepakt van aan het kruispunt Martelarenlaan/Grootzand tot het kruispunt met Kleinzand. 

Projectgebied - Heraanleg Zeelsebaan

Projectzone 

Omleidingen tijdens de werken

15 juni - eind oktober 2020, werken Steenweg van Grembergen

De Steenweg van Grembergen wordt aangepakt van aan de kruising met de Scheldedreef tot iets voorbij de afslag aan de Martelarenlaan. 

  • 15 - 21 juni: voorbereidende werken (plaatsen signalisatie en maken putten voor bemaling) 
  • 22 - 28 juni: openbreken weg 
  • vanaf 29 juni: start rioleringswerken

Tijdens de werken gaat de weg dicht voor doorgaand verkeer: 

  • De omleiding voor lokaal verkeer verloopt via de Scheldedreef en de Scheldedijk.
  • Wie in de werfzone zelf moet zijn, kan de Steenweg van Grembergen ofwel via de Scheldedreef (tijdelijke in- en uitrit) ofwel via de afslag aan garage Van Houts bereiken.
  • Fietsers en voetgangers hebben normale doorgang.
September 2020 – eind 2021, werken Zeelsebaan

De werken in de Zeelsebaan worden in 2 fases aangepakt. 

Fase 1: Kant Grootzand - september 2020 tot voorjaar 2021

In fase 1 werken we in een zone aan de kant van Grootzand, tussen het nieuw pompstation van Aquafin (en Moens verpakkingen) tot Grootzand.

De zone waarin gewerkt wordt, zal afgesloten zijn voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer is wel toegestaan in de zone waarin niet gewerkt wordt.

  • Bewoners van de Zeelsebaan kunnen in deze fase door van Kleinzand tot het pompstation. 
  • Lokaal verkeer rijdt om via de Leugestraat en de N470. 
  • Doorgaand en zwaar verkeer dient om te rijden via de N17, N41, E17 en omgekeerd. 
  • Fietsers volgen een omleiding via Kleinzand, Reynoutstraat (uitgezonderd voor fietsers), Bakkerstraat, N470 en N47. 

Om sluipverkeer tegen te houden, worden in de zijstraten Reynoutstraat, Bakkerstraat en Verbindingsstraat knips voorzien. Hierdoor zal de doorgang tijdelijk afgesloten zijn en dient de omleiding gevolgd te worden. 

 

Omleidingskaart fase 1_Heraanleg Zeelsebaan

Fase 1 - Grootzand

Fase 2: Kant Kleinzand - voorjaar 2021 tot eind 2021

Fase 2 omvat de helft van de Zeelsebaan aan de kant van Kleinzand. Ook hier zal de zone waarin gewerkt wordt afgesloten zijn voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer is toegestaan in de zone waarin niet gewerkt wordt.

Omleidingskaart - Fase 2 Kleinzand

Fase 2 - Kleinzand

Communicatie

Infomarkt op 2 maart 2020

Om alle omwonenden en geïnteresseerden goed te informeren over de geplande werken, organiseerden we een infomarkt op 2 maart 2020. Aan de hand van infopanelen informeerden we u over alle facetten van de heraanleg. De informatie die op de infomarkt getoond werd, kan je hieronder vinden.