Overslaan en naar de inhoud gaan

Situatie na de werken

Situatie na de werken

Datum

Status

Beëindigd

Plaats

Weg

N444
R4

Situatie na de werken

Met enkele grondige ingrepen wordt de rotonde veiliger voor alle weggebruikers.

 1. Veilige voetgangersoversteek
 2. Vrijliggende en comfortabele fietspaden
 3. Vlotter openbaar vervoer
 4. Vlotte doorstroming van verkeer met voorsorteervakken
Ontwerpplan N444 Merelbeke

Ontwerp nieuwe turborotonde Hundelgesesteenweg (N444) x Guldensporenlaan (R4a) x Plataan. 

1. Veilige voetgangersoversteek 

 • Aan de bushalte ‘Merelbeke Plataan’ komt een nieuwe voetgangersoversteek.
 • De voetgangersoversteek krijgt een middeneiland. Zo verkleinen we de afstand die voetgangers moeten overbruggen om de drukke rijbaan over te steken. En kan deze oversteekbeweging in 2 beurten, voor elke rijrichting afzonderlijk, gebeuren.

De voetgangersoversteek voor de werken. De bussen zullen in de toekomst op de rijbaan halt houden aan de haltes ‘Merelbeke Plataan’ in de Hundelgemstesteenweg (N444). © Google

2. Vrijliggende en comfortabele fietspaden

 • De huidige fietspaden liggen op de rotonde. Na de werken zijn de fietspaden afgescheiden van de rotonde. Zo zijn fietsers beter afgeschermd en duidelijk zichtbaar voor afdraaiende bestuurders.
 • Fietsers steken maximaal één rijstrook per keer over. Daarom ligt er een middeneiland op elke tak van de rotonde.
 • De nieuwe fietspaden worden minstens 1,75 meter breed, net zoals de fietspaden die aansluiten op de rotonde.
 • Overstekende fietsers moeten voorrang verlenen aan gemotoriseerd verkeer. Zo verlagen we de kans op conflicten.

Vandaag liggen de fietspaden op de rotonde. Na de werken fietst u afgescheiden van het autoverkeer. © Google

Waarom krijgen fietsers geen voorrang?

Bij het ontwerp van deze rotonde volgt Wegen en Verkeer de richtlijnen uit het ‘vademecum voor veilige fietsvoorzieningen’ van de Vlaamse overheid. De overschakeling naar rotondes met vrijliggende fietspaden uit de voorrang volgt uit verkeersstudies die een grote verbetering in de verkeersveiligheid hebben aangetoond. Hier bleek dat bij rotondes op drukke wegen de fietsers best geen voorrang krijgen. Anders is het risico op conflicten te groot. Het ontwerp van de rotonde is hier ook aan aangepast.

Waarom leggen we geen fietstunnels of fietsbruggen aan op deze locatie?

Wegen en Verkeer streeft ernaar de fietsveiligheid te verhogen en zoekt daarbij naar een goede balans tussen wat technische haalbaar is en wat het meest veilig is. De keuze voor een turborotonde met vrijliggende fietspaden is de veiligste en meest evenwichtige oplossing. 

De locatie van de rotonde laat niet toe om hier fietstunnels of -bruggen te bouwen. De brug over de Ringvaart en de R4, de verschillende fietsbewegingen die mogelijk moeten blijven en de aanloophelling voor een fietstunnel of -brug die in conflict komt met bestaande gebouwen en opritten van private domeinen zorgen ervoor dat een ongelijkgrondse kruising technisch niet mogelijk is.

3. Vlotter openbaar vervoer

 • We leggen de bushaltes ‘Merelbeke Plataan’ opnieuw aan. Ze krijgen allebei een verhoogd perron. Zo kunnen ook reizigers die minder goed mobiel zijn, geladen met zware bagage of met een kinderwagen comfortabel de bus nemen. Meer info over toegankelijke bushaltes leest u op deze webpagina.
 • De bussen zullen voortaan stoppen op de rijbaan in plaats van in een halte ernaast. Zo moeten bussen niet langer hun voorrang opeisen om de halte te verlaten, waardoor ze vlotter en stipter rijden. 

4. Vlotte doorstroming van verkeer met voorsorteerstroken

 • We bouwen de rotonde om tot een halve turborotonde, een rotonde met voorsorteerstroken. In de toekomst, kiest u vanuit Gent de juiste rijstrook voor u de rotonde oprijdt. Zo vermijden we onveilige verkeerssituaties van kruisend verkeer. 
 • Voor verkeer van Gent komt er een extra rijstrook bij om het verkeer vlotter te laten doorstromen. Zo zorgen we voor een vlottere doorstroming van en naar de R4, E40 en E17. 
 • Dankzij de strook in printbeton aan de binnenkant van de rotonde kan uitzonderlijk vervoer grotere draaicirkels maken, wat het makkelijker maakt voor hen om de rotonde op en af te rijden, zonder hierbij in conflict te treden met het fiets- of voetgangersverkeer of de infrastructuur te beschadigen.

De eik die nu in het middeneiland van de rotonde staat blijft behouden. Ook nemen we tijdens de werken de nodige beschermingsmaatregelen zodat de boom geen schade ondervindt van de werken.

Waarom een turborotonde?

Naast de verbeterde fietsveiligheid, door middel van de nieuwe vrijliggende fietspaden, was er ook de vraag of Wegen en Verkeer iets aan de doorstroming voor de Lijn en de auto tijdens piekmomenten kon doen. Een turborotonde zorgt ervoor dat het verkeer op een druk kruispunt vlotter en veiliger verloopt.

Simulaties tonen aan dat de nieuwe rotonde voor minder files zal zorgen, zowel in de ochtend- als avondspits, en dit zowel in vergelijking met de bestaande toestand als in vergelijking met de mogelijke alternatieven, zoals een kruispunt met verkeerslichten of een klassieke rotonde met vrijliggende fietspaden uit de voorrang.

Het eindresultaat!

Rotonde Merelbeke
Rotonde Merelbeke