Heraanleg Ronsesestraat (N48) in Brakel

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt samen met de gemeente Brakel, Aquafin en Farys plannen voor een nieuwe Ronsesestraat (N48).  Daarvoor is een studie opgestart. Het stuk van de rotonde N8 tot aan de Waalse grens krijgt nieuwe asfalt, nieuwe veilige fietspaden en comfortabele bushaltes. Ook de rotonde in Brakel (Rondplein) wordt heraangelegd met gescheiden fietspaden. Tenslotte krijgen ook de Boekkouter en de Kimpestraat een heraanleg in asfalt. In dit project is er met de aanplanting van nieuwe bomen en struiken ook de nodige aandacht voor groen. Er komen faunapassages aan de kruisingen met de Molenbeek en het afvalwater wordt gescheiden, zodat het niet langer terecht komt in de waterlopen.

Timing

De studiefase wordt momenteel afgerond. De werken zijn gepland om te starten in 2020. De exacte timing wordt later meegedeeld. Volg de werken op de voet op www.brakel.be