Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Weg

N46

Toekomstbeeld

In fase 2 (zomer 2021 tot en met najaar 2021) gaan we aan de slag van aan de spoorwegovergang tot het kruispunt van de Steenbekestraat en de Lippenseweg. We zorgen er voor meer groen, pakken de kruispunten aan, zorgen voor veiliger fiets- en voetpaden en leggen ondergronds een gescheiden rioleringsstelsel aan. 

Meer groen en ontharding

Er worden meer dan 60 bomen aangeplant en er komen groenstroken. Ter hoogte van woningen en handelszaken worden voetpaden en parkeerstroken aangelegd. Hiervoor gebruiken we groene, waterdoorlatende materialen. Zo kan regenwater gemakkelijk de bodem indringen. In de bermen komen wadi’s, dat is een systeem waarbij een kleine helling ervoor zorgt dat het regenwater beter wordt opgevangen.

Heraanleg kruispunten Boerestraat en Steenbekestraat

De kruispunten van de Provinciebaan met de Elenestraat en de Boerestraat staan op de lijst van ‘zwarte verkeerspunten’: het zijn plekken waar veel ongevallen gebeuren. Met verschillende ingrepen (o.a. fietsopstelstroken, linksafslagstroken voor automobilisten, verbreden van de weg, verkeersgeleiders, veiliger fietspaden en nieuwe voetpaden…) wordt deze weg een pak veiliger en overzichtelijker gemaakt voor alle weggebruikers. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel.

Vereenvoudigde voorstelling van ontwerp kruispunt Elenestraat - Boerestraat

Ter hoogte van het kruispunt met de Lippenseweg en de Steenbekestraat verbreden we de weg. Er komt een verkeersgeleider die snelle automobilisten dwingt om de snelheid aan te passen aan de geldende snelheidsbeperking. Fietsers en voetgangers kunnen de rijweg hier veilig dwarsen. De bushalte verplaatsen we.

Vereenvoudigde voorstelling van ontwerp kruispunt Lippenseweg - Steenbekestraat 

Veiligere fietspaden en nieuwe voetpaden

Om de veiligheid voor fietsers te verhogen komen er langs het hele traject fietspaden die met een groen- of parkeerstrook gescheiden worden van de weg. Het gaat om eenrichtingsfietspaden aan beide kanten van de weg. De stad Zottegem en de gemeente Oosterzele investeren ook in nieuwe voetpaden.

Dwarsprofielen weg Elene
Dwarsprofielen 02 Elene

Gescheiden rioleringsstelsel

Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. Daarbij wordt het afvalwater van het regenwater gescheiden, wat een pak beter is voor het milieu. 

Waterdichte kelders, een verantwoordelijkheid van de eigenaar

Elke huiseigenaar moet ervoor zorgen dat zijn kelder waterdicht is. Bij nieuwe woningen is dat meestal wel het geval. Bij oudere woningen vormt de waterdichtheid van de kelder soms wel een probleem.

Na de uitvoering van rioleringswerken kunnen er bij sommige huizen vochtproblemen ontstaan in de kelder. Dit kan gebeuren in kelders die niet voldoende waterdicht zijn. Bij rioleringswerken worden defecte en poreuze rioleringsbuizen vervangen door nieuwe waterdichte buizen. Hierdoor is het mogelijk dat de drainerende functie van de oude riolering verdwijnt en dat het grondwater ter hoogte van een woning stijgt. Op die manier kan een kelder waar vroeger nooit problemen waren toch nat worden na de rioleringswerken.

De eigenaar blijft evenwel verantwoordelijk voor de waterdichtheid van zijn kelder. De kosten voor het waterdicht maken van een kelder moet de eigenaar dan ook steeds zelf bekostigen.