Heraanleg Provincialeweg (N17) in Sint-Amands

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken in 2017 en 2018 - heraanleg: vanaf voorjaar 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in de nabije toekomst een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands. In het voorjaar van 2019 wordt de gewestweg volledig heraangelegd tussen de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid investeert 3,4 miljoen euro om de weg veiliger en comfortabeler te maken voor fietsers en voor automobilisten.

In 2017 en 2018 vinden er nutswerken plaats ter voorbereiding van de heraanleg van de Provincialeweg. Klik hier voor meer info over de hinder en de omleidingen tijdens de voorbereidende werken. De eigenlijke heraanleg is voorzien in het voorjaar van 2019.

Nieuwe fietspaden voor de Provincialeweg

AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren en zorgen dat het zowel voor autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Daarom zullen een aantal ingrepen gedaan worden. Zo wordt het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde tot en met de fundering volledig vernieuwd. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is echter de nieuwe, aanliggende, verhoogde fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Eindelijk zal het mogelijk zijn om voldoende veilig langs de N17 te fietsen. Met die ingreep hoopt de Vlaamse overheid dan ook meer mensen aan te zetten om meer de fiets te gebruiken en minder in de file te staan.

Op langere termijn is het de bedoeling om vrijliggende fietspaden langs de N17 te voorzien. Dat betekent echter dat er grond moet ingenomen worden om die fietspaden te kunnen aanleggen. Omdat de grondverwervingsprocedure zeker nog enkele jaren in beslag neemt, wil de Vlaamse overheid niet langer wachten en alvast nu actie ondernemen om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Later worden deze fietspaden vervangen door fietspaden die verder van de weg liggen en dus nog veiliger zijn.

​Huidig wegprofiel:

Wegprofiel op korte termijn met tijdelijke fietspaden:

Toekomstig wegprofiel met vrijliggende fietspaden:

Enkele ontwerppunten in detail

Kruispunt N17 met Oppuurseweg/Lippelodorp

Het kruispunt van de Provincialeweg met de Oppuurseweg/Lippelodorp wordt heringericht tot een lichtengeregeld kruispunt. De verkeerslichten zullen de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Om de doorstroming op de N17 zo goed mogelijk te garanderen zijn verkeerslichten in dit geval te verkiezen boven bijvoorbeeld een rotonde. Een rotonde schakelt verkeersstromen gelijk, wat hier geen goede keuze zou zijn omdat de verkeersintensiteiten van de hoofdweg (N17) en de zijstraten erg verschillend zijn. Op een lichtengeregeld kruispunt zijn overstekende fietsers ook beter zichtbaar en kan het kruispunt conflictvrij (d.w.z. zonder conflicten tussen verschillende verkeersstromen) geregeld worden.

Op het kruispunt komen er ook veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met middeneilanden op de Provincialeweg. Voor fietsers komen er nieuwe fietspaden en voor afslaand verkeer wordt in beide richtingen een linksafslagstrook voorzien. De aansluitingen van de zijstraten worden rechter op het kruispunt geplaatst zodat ze meer tegenover elkaar komen te liggen. 

Kruispunt N17 met Oude Heirbaan

Ook aan het kruispunt van de Provincialeweg met de Oude Heirbaan komen er veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met nieuwe middeneilanden. Ook hier komen er langs beide zijden van de Provincialeweg nieuwe fietspaden. Aan de zijde met de Oude Heirbaan wordt het nieuwe fietspad tevens dubbelrichting. Voor verkeer komende van Dendermonde wordt een linksafslagstrook voorzien. Het verkeer op de Provincialeweg (hoofdweg) zal voorrang krijgen op het verkeer van de Oude Heirbaan. 

Enkelrichtingsfietspaden langs N17

Langs beide kanten zal de Provincialeweg uitgerust worden met enkelrichtingsfietspaden. Een apart fietspad in beide richtingen is immers veiliger voor fietsers dan een dubbelrichtingsfietspad. Een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde zou betekenen dat iedereen die aan de andere kant fietst, verplicht wordt om de gewestweg over te steken. Dat vergroot de kans op conflicten met het autoverkeer en onveilige situaties. Voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietser zijn fietspaden langs beide kanten dan ook een betere oplossing. 

Voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden zijn er een aantal onteigeiningen nodig, maar dat zou ook het geval geweest zijn bij de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad. Wat ruimte-inname betreft maakt een enkel- of dubbelrichtingsfietspad dus weinig verschil. 

Timing en planning heraanleg Provincialeweg (N17)

De start van de heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Momenteel is men de komende maanden echter ook aan het werk aan de N41. Tijdens de werken aan de N17 loopt er een omleiding langs de N41. Bij het afstemmen van de detailplanning bleek dat de hinder veel te groot zou zijn als beide werven tegelijk zouden uitgevoerd worden. Daarom is beslist de eigenlijke werken voor de heraanleg van de N17 uit te stellen tot het voorjaar van 2019.

Wel beginnen er reeds vanaf 13 november 2017 voorbereidende werken met impact op de verkeerssituatie. Ter voorbereiding van de heraanleg van de N17 moeten de bomen langs de weg gerooid worden en moeten de nutsmaatschappijen aan de slag voor het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. 

Bomen rooien: november 2017 

De bomen langs de N17 werden eind november 2017 gerooid. Dit is nodig om plaats te maken voor het nieuwe fietspad. Wanneer AWV in de verdere toekomst het fietspad verder van de rijbaan zal verplaatsen, zullen er nieuwe bomen geplant worden. In de huidige heraanleg komen de bomen echter nog niet terug. 

Werken nutsleidingen (deel 1): december 2017 - eind februari 2018 

Eens de bomen gerooid starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Deze werken starten vanaf 4 decemberen duren tot eind februari 2018. Er wordt gewerkt in het fietspad en in de berm maar om veilig te kunnen werken zal één rijstrook van de rijweg ingenomen worden. 

  • Tijdens de nutswerken kan het plaatselijk verkeer (-3,5 ton) weer over de Provincialeweg, zij het over één rijstrook. Door middel van tijdelijke lichten zal het verkeer beurtelings de werfzone kunnen passeren. 
  • Doorgaand en zwaar verkeer (+3,5 ton) tussen Dendermonde en de A12 in Willebroek blijft overdag wel omrijden via de N16, de E17 en de N41. 's Avonds en 's nachts kan alle verkeer over de N17.
  • Om de veiligheid van de fietsers te garanderen blijft ook de omleiding voor fietsers via de Heibosstraat, de Damstraat, de Vekenstraat, Driehuizen en Breutheide van kracht.

Werken nutsleidingen (deel 2): in de loop van 2018

Omdat de werken van de nutsmaatschappijen aan de nutsleidingen in de periode december 2017 - februari 2018 vertraging hebben opgelopen door de winterse weersomstandigheden, wordt het laatste deel van de nutswerken uitgesteld naar een latere periode in 2018. AWV zal tijdig communiceren (via nieuwsbrief en deze website) wanneer de werken van de nutsmaatschappijen worden hervat.

 

Bereikbaarheid en omleidingen tijdens nutswerken 

1. Het zwaar verkeer (boven 3,5 ton) wordt overdag omgeleid via N16 (Willebroek – Puurs – Bornem – Temse – Sint-Niklaas) / E17 / N41 (Sint-Niklaas – Hamme – Dendermonde). 

Op de N41 wordt de komende maanden ook gewerkt. De timing en fasering van de werken wordt zo op elkaar afgestemd dat de omleiding van deze werken niet door een andere werf gestuurd wordt.

Kaart te downloaden in rechterkolom onder 'documenten'

 

2. Ook voor fietsers is een omleiding voorzien. Via de Heibosstraat, de Damstraat, de Vekenstraat, Driehuizen en Breutheide bereiken zij opnieuw de Provincialeweg. Deze omleiding geldt in beide richtingen. 

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Communicatie

Wanneer de precieze timing, fasering en aanpak van de werken op de N17 (heraanleg in 2019) bekend is, zal AWV hier nog uitgebreid over communiceren. Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen willen we sterk aanbevelen om zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief over dit project. Ook over de voorbereidende nutswerken houden we u op de hoogte via deze nieuwsbrief. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.