Heraanleg omgeving kruispunt Kalmthoutsesteenweg (N122) met De Pretlaan in Kapellen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020

Update 25-03-2020: Het openbaar onderzoek niet kan doorgaan omwille van de coronacrisis. Het openbaar onderzoek voor dit project zal dus niet starten op 27 maart 2020 en wordt tot nader order opgeschort. Zodra de procedure hervat kan worden, zullen we hierover verder berichten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een heraanleg van de omgeving aan de ‘schuine’ overweg op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. Er komt een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken voor fietsers, zodat die niet meer over de schuin liggende rails moeten rijden. Met deze aanpassingen wordt de zwakke schakel in de drukke fietsverbinding tussen Kapellen en Kalmthout veranderd in een veilige en comfortabele fietsomgeving. Het onduidelijke kruispunt wordt overzichtelijker gemaakt en nieuwe fietsoversteken en vrijliggende fietspaden zorgen voor betere fietsveiligheid. Zo hoopt de Vlaamse overheid meer mensen te stimuleren om de fiets te nemen op weg naar school, het werk of in hun vrije tijd.

Veiliger fietsen tussen Kalmthout en Kapellen

Het kruispunt van de De Pretlaan met de Kalmthoutsesteenweg aan de overweg in Kapellenbos is één van de laatste zwarte punten in de regio. Zowel voor automobilisten als voor fietsers is dit een onveilig en onoverzichtelijk punt. Daar maakt AWV nu een einde aan. De aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg wordt overzichtelijker en er komt een afslagstrook op de Kalmthoutsesteenweg om verkeer veilig links te laten afslaan. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden en nieuwe fietsoversteekplaatsen. De diagonale fietsoversteek over de spoorweg verdwijnt en wordt vervangen door een haakse oversteekplaats op een veilige afstand van de rijweg. Ter hoogte van de het kruispunt met de De Pretlaan komt een nieuwe, veilige oversteekplaats met een middeneiland. Tussen de De Pretlaan en de Korte Franselei wordt bovendien een breed en comfortabel dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Op die manier wordt fietsen tussen Kalmthout en Kapellen een stuk comfortabeler en veiliger.

Riolering

Van de werken aan de De Pretlaan maken de gemeente Kapellen en rioolbeheerder Rio-Link meteen gebruik om ook het rioleringsstelsel langsheen de Kalmthoutsesteenweg te moderniseren tussen de De Pretlaan en de Kapellenboslei. Er komt een gescheiden stelsel waarbij regenwater en vuilwater apart worden afgevoerd. De afvoer van het regenwater zal gebeuren via open grachten langs de rijweg.

Timing 

Nu het onteigeningsproces rond is, wil AWV de werken zo snel mogelijk opstarten. Een eerste stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning en het bijhorende openbaar onderzoek. Tijdens dat openbaar onderzoek kan iedereen gedurende 30 dagen de plannen inkijken en eventueel bezwaar aantekenen. Meer info over de start van het openbaar onderzoek volgt van zodra gekend. 

Als alles vlot verloopt zullen de eerste werken starten in het najaar van 2020. 

Communicatie

In aanloop naar de werken zal AWV nog uitgebreid communiceren over de aanpak van de werken, de hinder en de bereikbaarheid in de omgeving.