Heraanleg N9 in Maldegem

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 augustus 2019 tot eind 2019

De rijweg en de fietspaden van de N9 in Maldegem tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en zijstraat Brielwegel zijn in slechte staat. Van 6 augustus tot het einde van het jaar gaan we in deze zone aan de slag om de N9 een grondige opknapbeurt te geven. Tijdens de werken wordt ook een veilige fietsoversteek over de N9 aangelegd aan de Popkensstraat.

Wat houden de werken in?

Structureel onderhoud

Het betonnen wegdek van de fietspaden en rijweg wordt eerst gebroken en gestabiliseerd en krijgt daarna een overlaging in asfalt. Ook de greppels, regenwaterafvoerputjes en bermen worden vervangen of hersteld.

Ingrepen voor meer verkeersveiligheid

Om een veilige oversteek over de N9 te realiseren voor de vele fietsers tussen Adegem (bedrijvenzone) en het centrum van Maldegem, komt er een veilige fietsoversteekplaats met middenberm ter hoogte van de Oude Molenweg en de Popkensstraat. We gebruiken hiervoor de ruimte waar er nu linksafslagstroken liggen. Door een middenberm aan te leggen in het midden van de N9, kunnen fietsers in twee tijden oversteken. Na de ingreep, sluiten we de Oude Molenweg en de Popkensstraat af voor gemotoriseerd verkeer aan de N9. De straten in- en uitrijden met de auto zal met andere woorden niet langer kunnen. Hierdoor wordt de fietsoversteek extra veilig omdat er geen conflict meer kan zijn tussen fietsers en afslaande voertuigen.

Daarnaast komt er een nieuwe zebrapad in de Koning Astridlaan en worden de in- en uitritten naar handelszaken en de parkeerstroken duidelijker afgebakend. 

Waar gaan we werken?

Uitvoering van de werken

De werken zijn gestart op 6 augustus en zullen tot het einde van het jaar duren. De aannemer zal steeds over de volledige lengte (2.3 km) van de werfzone werken, maar wel per weghelft. Er zal geregeld van kant gewisseld worden. Verkeer kan steeds in één richting langs de werfzone rijden. De richting blijft de volledige duur van de werken dezelfde: in de richting van rotonde Martens is verkeer altijd mogelijk. In de andere richting, weg van rotonde Martens, is een omleiding voorzien.

Omleidingen

Omleiding doorgaand verkeer

 

 • Doorgaand verkeer vanuit Eeklo/Gent via N434 en N49 om daarna via N498 (Koning Albertlaan) verder richting Brugge te rijden.
 • Doorgaand verkeer vanuit Brugge via N498 (Koning Albertlaan) en N29 om daarna verder via N49 of N434 richting Eeklo/Gent te rijden.

Omleidingen lokaal verkeer

Voor een vlotte bereikbaarheid van de handelszaken zijn, in overleg met de ondernemers, drie handelszones aangeduid 

 • Zone A: werfzone ten westen van rotonde Martens 
 • Zone B: werfzone tussen rotonde Martens en kruispunt met verkeerslichten Sint-Barbarastraat x N9 
 • Zone C: werfzone ten oosten van het kruispunt Sint-Barbarastraat (tot aan oude Gentsesteenweg)

Voor lokaal verkeer vanuit Aalter, kan je: 

 • Zone A bereiken via de N44 en N49 naar de N498 (Koning Albertlaan) om daarna de N9 op te rijden. 
 • Zone B & C bereiken via de N44 naar Krommewege, naar de Industrielaan, vervolgens op de Sint-Barbarastraat en oversteek op de N9 om rechts via de Gentse Steenweg de N9 te kunnen oprijden.

Voor lokaal verkeer vanuit Brugge, kan je: 

 • Zone A bereiken via de Koningin Astridlaan op de N9
 • Zone B & C bereiken door de N9 te volgen en neem je de eerste afslag, richting Aalterbaan en sla je links af via de N44. Daarna sla je rechts af naar Krommewege en naar de Industrielaan. Vervolgens ga je op de Sint-Barbarastraat en oversteek op de N9 om rechts via de Gentse Steenweg de N9 te kunnen oprijden.

Voor lokaal verkeer vanuit Eeklo, kan je: 

 • Zone A bereiken via de N49 naar de N498 (Koning Albertlaan) om daarna de N9 op te rijden. 
 • Zone B & C bereiken door via de Koning Leopoldlaan de N9 op te rijden.

Omleiding fietsers

Fietsers volgen net zoals automobilisten telkens in 1 richting de omleiding.

Vanuit Brugge bereik je de handelszaken via de N9 tot aan rotonde Martens. Daarna volgt de omleiding via de derde afslag richting Stationsstraat naar de Koningin Fabiolalaan om via de Oude Gentweg

 • ofwel naar rechts de N9 op te rijden
 • ofwel naar links op de Mvr. Courtmanslaan via de Sint Barbarastraat de N9 te bereiken.

Oversteken voor fietsers op de werfzone zijn voorzien aan de Oude Gentweg en aan de Sint Barbarastraat.

Omleiding openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer behoudt zijn reisroute (niet via werfzone N9).

Bij evenementen in centrum worden omleidingen en tijdelijke haltes aangekondigd via aanduidingen aan de bushalte en website de Lijn.

Bereikbaarheid 

We streven ernaar iedereen zo bereikbaar mogelijk te houden.

Op de hoogte zijn/blijven van uw bereikbaarheid: 

 • Tijdens de werken is er een wekelijkse mailing van de bereikbaarheidsadviseur met de planning voor de komende week
 • In de weekends wordt er niet gewerkt

Parkeren 

Parkeren is niet mogelijk in de werfzone aan de kant waar gewerkt wordt.

Minder hinder 

 • Voor de duidelijkheid blijft de verkeerssituatie gedurende de hele duur van de werken gelijk.
 • Er is steeds verkeer in één richting langs de werfzone mogelijk.
 • Waar mogelijk worden rijplaten ingezet zodat inritten bereikbaar blijven, ook bij betonwerken. Deze zijn niet geschikt voor vrachtwagens.

Communicatie

Op 12 juni was er een infovergadering over de werken. De presentatie kunt u hier downloaden. 

Voor de bewoners sturen we bij de start van de werken een bewonersbrief uit.

Voor de handelszaken en bewoners sturen we een wekelijkse mailing met detailplanning en een brief van de aannemer als een greppel/oprit wordt aangelegd.  

Bereikbaarheidsadviseur

Voor deze werf zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Dat is een contactpersoon waar bewoners en ondernemers bij terecht kunnen met hun vragen over bereikbaarheid of met bekommernissen over de werken. De bereikbaarheidsadviseur houdt een korte lijn met de werfleiding en zorgt voor snelle en concrete antwoorden.