Heraanleg kruispunt Driekoningen in Sint-Niklaas

Regio
Gemeente
Weg
Datum 28 november 2016 tot zomer 2018

Op 12 april is er een nieuwe fase gestart. Lees meer hieronder

Het kruispunt Driekoningen is een drukke verkeersknoop waar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer samenkomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar om deze plek veiliger en vlotter te maken voor alle weggebruikers. De nutsmaatschappijen waren al sinds november 2016 aan de slag. Deze werken zijn ondertussen afgerond. De heraanleg, die ruim 1 jaar zal duren, startte op 18 april 2017. 

Wat houdt de heraanleg in?

Het kruispunt maakt plaats voor twee rotondes tussen de pijlers van de spoorwegbrug, één op de hoek Hofstraat-Spoorweglaan en één op de hoek Kleine Laan-Driekoningenstraat. Door rotondes te bouwen verdwijnen de lastige linksafbewegingen. Ook zijn de verschillende weggebruikers dan goed zichtbaar voor elkaar. Zo wordt dit punt overzichtelijker voor alle weggebruikers.

Rond beide rotondes komen veilige, vrijliggende fietspaden. Heel wat van die fietspaden zijn dubbelrichtingsfietspaden, waardoor er minder oversteekbewegingen nodig zijn. Tussen beide rotondes komt een centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, beveiligd met verkeerslichten. Zo kunnen alle fietsbewegingen op deze drukke fietsas gebeuren met behulp van verkeerslichten. Nergens moet er meer dan één rijstrook overgestoken worden.

De combinatie van de twee rotondes met verkeerslichten op de 4 takken en aan de centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, moet zorgen voor vlot openbaar vervoer en autoverkeer. De intelligente verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en kunnen het verkeer sturen. Dit en een extra busbaan in de Driekoningenstraat zullen de verliestijden voor de bussen significant verminderen. 

Om voldoende plaats te hebben voor vrijliggende fietspaden en comfortabele voetpaden, verdwijnen een aantal parkeerplaatsen langs de huizen. Om dit op te vangen wordt de bestaande parking langs de Driekoningenstraat heraangelegd. De parking telt nagenoeg evenveel plaatsen en is veilig bereikbaar.

Niet alleen boven de grond is dit een verkeerskluwen, ook onder de grond ligt een netwerk aan belangrijke nutsleidingen. Daar komt straks nog een gescheiden rioleringsstelstel bij. 

 

 

Uitvoering heraanleg Driekoningen 

Na de nutswerken, vanaf 27 maart voerde de aannemer een aantal ingrepen uit om het verkeer beter te kunnen sturen tijden de heraanleg. Op 18 april gingen de werken definitief van start. Bij de planning is rekening gehouden met het verkeer en de omwonenden:

 • In elke fase blijven zo veel mogelijk bewegingen voor het autoverkeer open.
 • Busverkeer wordt zo weinig mogelijk gehinderd. De parking van het station blijft steeds bereikbaar.
 • Fietsers en voetgangers worden zo weinig mogelijk omgeleid en zullen zo veel mogelijk langs en door de werfzones kunnen. 
 • De voetpaden voor woningen en handelszaken blijven zo lang mogelijk behouden. Daarna is er steeds een pad langs de huizen, zodat iedereen steeds bereikbaar blijft. 

Voorbereidende werken: 27 maart tot 7 april : afgerond

fase 1: 18 april tot eind november 2017 : afgerond

De aannemer is gestart aan de noordkant van het kruispunt. 

Welke bewegingen blijven mogelijk voor het autoverkeer?

 • Van de Kleine Laan naar de Hofstraat en de Spoorweglaan
 • Van de Spoorweglaan naar de Hofstraat. 
 • Van de Driekoningenstraat naar de Kazernestraat, ofwel rechtstreeks, ofwel via de centrale ingang van de parking. 
 • Van de Hofstraat/Broodstraat naar de Kleine Laan (R42)

Hoe rijden de bussen?

Bussen rijden op dezelfde manier als de auto's. Daarbovenop kunnen ze van de Noordlaan de Kleine Laan bereiken via een tijdelijke busweg. 

Fietsers en voetgangers?

Fietsers en voetgangers zullen altijd langs en door de werfzone kunnen. Het pad waarlangs fietsers en voetgangers geleid worden, wisselt in de loop van deze fase, maar zal goed aangeduid worden. De oversteek van de Kleine Laan regelen we met verkeerslichten.

 

 

Omleidingen

Kruispunt Driekoningen is een belangrijke verkeersader voor de stad Sint-Niklaas. Aangezien we een stuk van die verkeersader knippen, voorzien we van ver buiten de werfzone een omleiding. Zo kunnen we het verkeer dat van buiten Sint-Niklaas komt zo goed mogelijk sturen.

 • Het station blijft gedurende de looptijd van de werken bereikbaar via de R42 (Singel).
 • Het verkeer van en naar Stekene/Sint-Gillis-Waas kan zich verplaatsen via de N403, de Westelijke Tangent en de N70.
 • Ook het centrum van Sint-Niklaas blijft toegankelijk voor het verkeer. Vanuit Stekene en Sint-Gillis-Waas kan je naar het centrum via de Plezantstraat (N403).

 

Lokaal verkeer

 • De lokale omleidingsroute voor het verkeer naar de K&R Station/Driekoningenstraat in de Noordlaan verloopt via de Plezantstraat, de Heistraat, de Driekoningenstraat en de Slachthuisstraat richting Vijfstraten. 
 • Van aan R42 Singel geraak je via Vijfstraten richting K&R Station/Driekoningenstraat.
 • Van aan het Onze-Lieve-Vrouwplein kan je steeds richting de parking Stationsstraat via de Hofstraat en de Kleine Laan.

fase 2: van 6 november tot voorjaar 2018

De aannemer werkt tot aan het voorjaar op de hoek van de Kleine Laan en de Noordlaan en ook op de hoek van de Spoorweglaan en de Hofstraat. De werf speelt zich nu deels af in de hoek van de Spoorweglaan met de Hofstraat. Het verkeer kan hierdoor niet meer vanuit de Spoorweglaan naar de Hofstraat en moet omrijden via de Plezantstraat.  Ook het nieuwe bufferbekken wordt aangelegd tussen de Noordlaan en de Kleine Laan. Omdat het fietspad ingenomen wordt en de fietsers op de rijweg rijden, mag het autoverkeer niet richting Driekoningenstraat rijden. 

 

 

 

Omleidingen

Kruispunt Driekoningen is een belangrijke verkeersader voor de stad Sint-Niklaas. Aangezien we een stuk van die verkeersader knippen, voorzien we van ver buiten de werfzone een omleiding. Zo kunnen we het verkeer dat van buiten Sint-Niklaas komt zo goed mogelijk sturen.

 • Het station blijft gedurende de looptijd van de werken bereikbaar via de R42 (Singel).
 • Het verkeer van en naar Stekene/Sint-Gillis-Waas kan zich verplaatsen via de N403, de Westelijke Tangent en de N70.
 • Ook het centrum van Sint-Niklaas blijft toegankelijk voor het verkeer. Vanuit Stekene en Sint-Gillis-Waas kan je naar het centrum via de Plezantstraat (N403).

Lokaal verkeer

 • De lokale omleidingsroute voor het verkeer naar de K&R Station/Driekoningenstraat in de Noordlaan verloopt via de Plezantstraat, de Heistraat, de Driekoningenstraat en de Slachthuisstraat richting Vijfstraten. 
 • Van aan R42 Singel rij je via Vijfstraten richting K&R Station/Driekoningenstraat.
 • Van aan het Onze-Lieve-Vrouwplein kan je steeds richting de parking Stationsstraat via de Hofstraat en de Kleine Laan.

• Het verkeer van de Driekoningenstraat kan opnieuw rechtstreeks de Spoorweglaan oprijden. (Lichtblauw bokje fase 1 vervalt)
• Het kruispunt van de Driekoningenstraat met de Kazernestraat wordt opengesteld, alle richtingen zijn opnieuw mogelijk
• Het verkeer kan niet vanuit de Spoorweglaan naar de Hofstraat en moet omrijden via de Plezantstraat. 
• Ter hoogte van de Kleine Laan mag het autoverkeer ook niet richting Driekoningenstraat rijden
 

Openbaar vervoer

Alle bussen van het station richting centrum rijden om via de Noordlaan, Driekoningenstraat, Spoorweglaan en Plezantstraat. De halte Hofstraat richting centrum wordt niet bediend. 

De parking van het station blijft steeds bereikbaar.

Fietsers en voetgangers

Net zoals tijdens de vorige fase worden fietsers en voetgangers zo weinig mogelijk omgeleid en zo veel mogelijk langs de werfzone toegelaten. Fietsers fietsen in de Driekoningenstraat op de rijweg van de Kleine Laan tot de Noordlaan en voor het overige in de Driekoningenstraat op de nieuw aangelegde fietspaden. De aansluiting van de fietssnelweg met de Driekoningenstraat blijft wel nog afgesloten voor afwerking van de riolering.

Herstellingswerken van vrij 16 februari tot ma 19 februari

De aannemer start met de herstelling op de hoek van de Driekoningenstraat met de Spoorweglaan. Hij vervangt op vrijdag de tijdelijke herstelling en legt nieuw beton en boordstenen aan de buitenbocht net voorbij de nieuwe rotonde. Tijdens het weekend moet het beton uitharden. Om veilig te kunnen werken is er geen verkeer mogelijk vanuit de Driekoningenstraat richting Spoorweglaan of naar de Gasmeterstraat. Ook vanuit de tunnel onder het station zal je niet meer richting Driekoningenstraat of richting Spoorweglaan kunnen rijden. De werken starten op vrijdag 16 februari om 7u30 en zouden tegen maandagochtend 19/02 (voor de ochtendspits) moeten klaar zijn.  

Hoe rijdt het autoverkeer van 16 februari tot 19 februari?

 • Het autoverkeer dat van de Driekoningenstraat en van de Noordlaan naar de Spoorweglaan wil, rijdt om via de Heistraat en Plezantstraat.
 • Het verkeer op de ring (R42) richting Sint-Niklaas West zal net voor de rotonde aan het station teruggestuurd worden en rijdt om via N70.
 • Het station blijft bereikbaar maar het verkeer moet keren aan de Kleine Laan.
 • Fietsers en voetgangers zullen langs de werken kunnen passeren. 

fase 3: 12 april 2018 tot begin juli 2018

De aannemer werkt op de hoek van de Hofstraat en de Kleine Laan. Belangrijkste wijzigingen:

 • Het verkeer zal in deze fase niet meer van de Hofstraat naar de Kleine Laan kunnen rijden.
 • Het verkeer uit de Hofstraat kan rijdt via de nieuwe rotonde naar de Spoorweglaan. 

 

Fase 3A: 12 april tot begin juli

Autoverkeer

 • Verkeer dat uit de tunnel onder het station komt, kan niet naar de Driekoningenstraat, waar wel naar de Spoorweglaan en de Hofstraat rijden.
 • Het autoverkeer dat van de Spoorweglaan komt, kan enkel de Hofstraat inrijden.
 • Vanuit de Driekoningenstraat en de Noordlaan is het mogelijk om de Spoorweglaan en de Hofstraat te bereiken.
 • Plaatselijk verkeer kan via de Hofstraat, de Casinostraat en de Kleine Laan de tunnel en het Stationsplein bereiken.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs en door de werfzone. Het pad waarlangs fietsers en voetgangers geleid worden zal goed aangeduid worden. De oversteek van de Kleine Laan wordt geregeld met verkeerslichten.

Fase 3B aan Casinostraat: van eind mei tot begin juli

Eind mei breidt de werfzone uit  met de zone aan het kruispunt Hofstraat/Casinostraat. Voor het plaatselijk verkeer loopt de route dan via de Boonhemstraat, de Richard Van Britsomstraat en de Broodstraat naar de Kleine Laan. De rijrichting van de Boonhemstraat en de Richard Van Britsomstraat wordt tijdelijk gedraaid. Fiesters en voetgangers kunnen ook daar te voet of met de fiets aan de hand de werfzone passeren.

fase 4: juli tot september 2018

In de vierde fase ligt de werfzone op de Kleine Laan. 

 

Communicatie

Infovergaderingen

Tijdens twee infovergaderingen, één voor ondernemers en één voor bewoners op 16 november is het project toegelicht. U vindt de presentatie van de infovergadering rechtsboven op deze pagina.​ Opgelet: de timings en plannen in de presentatie kunnen ondertussen achterhaald zijn. De meest recente planning en plannen vindt u steeds op deze pagina en niet in de presentatie.

Digitale nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van deze werken, abonneer je dan rechts bovenaan deze pagina (enveloppesymbool) op de digitale nieuwsbrief. Je krijgt alle belangrijke wijzigingen en updates over de werken rechtstreeks in je mailbox.

Vragen?

Synductis

Met vragen over de nutswerken kunt u steeds terecht bij Synductis:
info@synductis.be
078 05 35 00
 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Die persoon fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, dan kunt u vanaf nu bij haar terecht:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57

 

Agentschap Wegen en Verkeer

Met vragen over de heraanleg zelf kunt u terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer:
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
09 276 26 00