Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en fasering

Timing en fasering

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N43

Verwervingen en innames (begin 2022 - midden 2023)

Om de herinrichting van de gewestweg (N43) te kunnen realiseren, moeten we delen van private gronden verwerven. De onteigeningsprocedure om de private gronden te bekomen, startte dit voorjaar en loopt tot maart 2023. Eigenaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Vergunningsprocedure (eind 2022 - midden 2023)

We vragen een omgevingsvergunning aan bij het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Deze vergunning hebben we nodig om het project te kunnen uitvoeren. Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag organiseert gemeente Zulte in het voorjaar van 2023 een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek krijgt iedereen 30 dagen de tijd om feedback te geven.

Aanbesteding (midden 2023 - eind 2023)

Voor de uitvoering rekent het Agentschap Wegen en Verkeer op een ervaren aannemer. Daarom schrijft ze hiervoor een aanbesteding uit waarop aannemers zich kandidaat kunnen stellen. Op basis van verschillende parameters kiest Wegen en Verkeer een aannemer en samen met deze partner wordt de uitvoering van het project voorbereid.

Werken (start 2024)

Nadat de opdracht is gegund aan een van de ingeschreven aannemers, kan deze starten met de heraanleg van de Grote Steenweg (N43) en de herinrichting van het kruispunt met de Centrumstraat. De start van de werken is voorzien in 2024.