Heraanleg Geelseweg/Herentalseweg (N13) tussen Herentals en Geel

Regio
Gemeente
Weg
Datum augustus 2017 - eind 2018

Update 06-12-2018: De werken op de N13 zijn grotendeels beëindigd en sinds gisteren (5 december) is de weg opnieuw in beide richtingen open voor het doorgaand verkeer. De aannnemer zal nog kleine herstellingen uitvoeren en ook de aanplant van de bomen moet nog gebeuren. Meer informatie over de heraanleg van de N13 kunt u terugvinden op een overkoepelende website. Deze site is te bereiken via www.slimdoorgeel.be of www.slimdoorolen.be.

Heraanleg N13 tussen Herentals en Geel

Vanaf augustus 2017 krijgt de N13 tussen de grens met Herentals en de Antwerpsesteenweg in Geel een grondige opfrisbeurt. Naast een structureel onderhoud van de gewestweg, komt er riolering, een nieuwe waterleiding en worden de fietspaden tussen Herentals en Geel volledig vernieuwd. Om al deze werken in goede banen te leiden werd er een samenwerkingsverband gesloten tussen verschillende partners: de nutsmaatschappijen Aquafin en Pidpa, AWV, de stad Geel en de gemeente Olen. 

Waarom deze werken?

  • Langs de gewestweg ligt nog geen riolering. Het afvalwater van een 230-tal woningen komt vandaag nog ongezuiverd in de beken terecht. Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen waarbij het afvalwater en regenwater gescheiden zal worden afgevoerd. 
     
  • Het wegdek en de fietspaden van de N13 liggen er slecht bij. Putten, oneffenheden en beschadigingen wegen op het comfort en de veiligheid van automobilisten en fietsers. Daarom voorziet AWV een grondige vernieuwing van de rijweg en de fietspaden van de N13. Dat betekent dat de weg en het fietspad helemaal uitgebroken en tot op de fundamenten vernieuwd worden. Dit moet zorgen voor een duurzaam en kwalitatief hoogstaand resultaat. De fietspaden zullen bovendien licht verbreed worden om het comfort van de fietsers te verhogen. AWV investeert ongeveer 2,5 miljoen euro voor een veiligere en comfortabelere gewestweg.
     
  • De vele bomen langs de N13 zorgen voor een 'laaneffect' op deze gewestweg. De bomen geven dus een mooier uitzicht aan de weg maar zorgen er ook voor dat automobilisten geneigd zijn hun snelheid te temperen. Veel bomen langs de N13 zijn echter ook ziek. Daarom zal AWV van deze werken gebruik maken om de zieke bomen te rooien en te vervangen door nieuwe, gezonde exemplaren. Zo blijft het laaneffect behouden en vermijden we dat zieke bomen een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid.
     
  • Bij elke vernieuwing van een gewestweg brengt AWV ook de private toegangen die aansluiten op de gewestweg in overeenstemming met de reglementen. Die regelgeving houdt in dat elke woning mag ontsloten worden door één oprit van maximaal 4,5 meter breedte of indien mogelijk, één gekoppelde oprit met de buren. Die laatste meet dan in totaal 7 meter. Het idee achter dit beleid is het verhogen van de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Hoe meer conflictpunten (aantal opritten) of hoe groter de conflictpunten (breedte opritten), hoe gevaarlijker de situatie is voor een fietser of voetganger. Anderzijds wil AWV uiteraard ook de veiligheid van de gebruikers van de oprit blijvend garanderen en moet er genoeg ruimte blijven om veilig in en uit te kunnen rijden.

Timing en fasering

Midden oktober 2016 starten de nutsmaatschappijen in de zijstraten van de N13 met de aanpassing van hun leidingen. De Sint-Sebastiaanstraat is als eerste aan de beurt. In het voorjaar van 2017 start Pidpa met de aanleg van de nieuwe waterleidingen langs de N13. De werken starten gelijktijdig in de zone tussen de N19 en Velveken en de zone tussen Gerheiden en Herentals. Om op een veilige manier te kunnen werken, zal in beide zones een halve rijweg ingenomen worden en geldt er éénrichtingsverkeer van Geel naar Herentals. Het doorgaand verkeer van Herentals richting Geel moet de plaatselijke omleiding volgen. De aanleg van de waterleiding duurt in beide zones ongeveer 6 maanden.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar te houden. Het volledig project zal vermoedelijk begin 2019 klaar zijn. Let wel dat bij slecht of koud weer bepaalde werken, zoals asfalt leggen, niet uitgevoerd kunnen worden. Ook technische tegenslagen kunnen de werken vertragen.

Communicatie

Meer informatie over de werken, de hinder en de bereikbaarheid kunt u terugvinden op een overkoepelende website. Deze site is te bereiken via www.slimdoorgeel.be of www.slimdoorolen.be