Heraanleg Frans De Schutterlaan (N177) in Boom

Regio
Gemeente
Weg
Datum 5 maanden vanaf 8 oktober 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf 8 oktober 2018 de Frans De Schutterlaan (N177), tussen de Rupel en het kruispunt met de Antwerpsestraat. Er komen vrije busbanen en dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg. De werken zullen ongeveer 5 maanden duren.

Heraanleg Frans De Schutterlaan

In de volledige projectzone op de Frans De Schutterlaan worden vrije busbanen aangelegd om het auto- en busverkeer van elkaar te scheiden. Zo zal de doorstroming van de bussen aanzienlijk verbeteren. Dankzij nieuwe dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg zullen fietsers comfortabeler en veiliger langs de N177 kunnen fietsen.

De volledige projectzone loopt van de Rupel tot aan de kruising met de Antwerpsestraat. In functie van hoe de weg er zal uit zien kunnen we het project opdelen in twee zones:

 • De eerste zone bevindt zich tussen de Rupel en het kruispunt met de E. Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat. In dit deel van de Frans De Schutterlaan wordt de bovenbouw van de rijweg volledig heraangelegd. Er komen dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg, tot net voorbij het kruispunt. De bestaande weg (vandaag 2x1 rijstroken) wordt heraangelegd en krijgt één rijstrook en één busbaan in elke rijrichting. De parkeerplaatsen langs de N177 zullen hierdoor wel moeten verdwijnen. Aan beide kanten van de Frans De Schutterlaan komt er een overdekte bushalte met perron en fietsenstalling, en een wachtzone voor de bussen. Ten slotte worden ook de voetpaden vernieuwd.
 • Het tweede deel van de projectzone situeert zich tussen het kruispunt E. Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat en het kruispunt met de Antwerpsestraat. In dit deel heeft de Frans De Schutterlaan al 2 rijstroken in elke richting. We vormen in elke rijrichting de bestaande rechterrijstrook om naar een busbaan. Dat doen we via markeringswerken en door de nodige signalisatie aan te brengen.

Het ontwerpplan kan u in hoge resolutie bekijken en downloaden in de zijkolom rechts onder 'documenten'. 

Fasering en verloop van de werken

Nog voor de start van de eigenlijke wegeniswerken, voert Pidpa nutswerken uit tussen de Antwerpsestraat en de H. Spillemaeckersstraat. Hierbij wordt in het voetpad gewerkt waardoor de verkeershinder beperkt is. Voetgangers kunnen steeds rond de werfzone wandelen.

Vanaf 8 oktober 2018 start AWV met de heraanleg van de Frans De Schutterlaan. De planning van deze werken werd afgestemd op de werken van De Vlaamse Waterweg aan de Baanbrug. In totaal zullen de wegenwerken ongeveer 5 maanden duren.

Om de hinder tot een minimum te beperken zijn de werken opgedeeld in 4 fases.

 • FASE 1 (8 oktober - eind 2018)
  Frans De Schutterlaan vanaf de Rupel tot en met het kruispunt met de E. Vanderveldestraat - H. Spillemaeckersstraat.
   
 • FASE 2 (8 januari - 5 februari 2019)
  Frans De Schutterlaan tussen kruispunt E. Vanderveldestraat en Antwerpsestraat: rijbaan richting Willebroek.
   
 • FASE 3 (6 februari - 25 februari 2019)
  Frans De Schutterlaan tussen kruispunt E. Vanderveldestraat en Antwerpsestraat: rijbaan richting Antwerpen.
   
 • FASE 4 (26 - 27 februari 2019)
  Aanbrengen toplaag asfalt op Frans De Schutterlaan.
   

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Fasering in detail

Fase 1 (8 oktober tot eind 2018)

 8 – 16 oktober

 • Voorbereidende werken tussen Rupel en E. Vanderveldestraat
 • Geen bijkomende hinder > reeds afgesloten

16 – 19 oktober

 • Doorsteek Wipplein van Fr. De Schutterlaan naar E. Vanderveldestraat
 • Inname rechterrijstrook Fr. De Schutterlaan
 • Parkeerverbod op Wipplein

22 oktober – eind 2018

 • Vernieuwing bovenbouw rijweg
 • Hinder? Volledige inname rijweg

Fase 2 (8 januari - 5 februari 2019)

Werken op de rijbaan richting Willebroek. Het verkeer rijdt in beide richtingen over de rijbaan richting Antwerpen. 

Fase 3 (6 februari - 25 februari 2019)

Werken op de rijbaan richting Antwerpen. Het verkeer rijdt in beide richtingen over de rijbaan richting Willebroek. 

Omleiding van en naar Willebroek via A12/Rupeltunnel

De Frans De Schutterlaan vanaf het kruispunt met de E. Vanderveldestraat en de brug over de Rupel blijven tijdens de volledige duur van de werken afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Dat betekent dat ook de bestaande omleiding via de Rupeltunnel voor het verkeer van en naar Willebroek blijft gelden. Komende vanuit de richting Willebroek is het centrum van Boom bereikbaar via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.

Voor fietsers en voetgangers voorzien we wel steeds een doorgang langs de werfzone. Vanaf 25 september 2018 kunnen zij ook opnieuw in beide richtingen op een gereserveerde strook over de Baanbrug.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Vrachtverkeer (+3,5 ton) van en naar de industriezones mag niet via de Frans De Schutterlaan rijden en moet een omleiding volgen via de N171a (de ‘banaan’). Het verbod voor vrachtwagens van +3,5 ton in het centrum geldt niet voor plaatselijke bediening.

Bovenstaande kaart kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Centrum Boom blijft bereikbaar

De Frans De Schutterlaan en het centrum van Boom blijven tijdens de werken toegankelijk voor lokaal verkeer vanuit de richting van Antwerpen tot aan het kruispunt met de E. Vanderveldestraat en de H. Spillemaeckersstraat. Tijdens de eerste fase van de werken, wanneer het kruispunt zelf opnieuw wordt ingericht is verkeer op dit kruispunt wel beperkt:

 • vanaf de Frans De Schutterlaan kan u dankzij een tijdelijke verbinding via het Wipplein de E. Vanderveldestraat inrijden. Het is niet mogelijk om de E. Vanderveldestraat uit te rijden naar de Frans De Schutterlaan.
 • vanuit de H. Spillemaeckersstraat kan u rechtsaf de Frans De Schutterlaan richting Antwerpen oprijden. 

Lokale hinder en bereikbaarheid

 • Hinder in de werfzone niet altijd even groot, hangt af van het soort werk (vb. bij opbraak meer hinder).
 • Toegang tot zone waar gewerkt wordt voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk tijdens werkuren.
 • Na de werkuren: laden en lossen in de hele zone.
 • Inritten houden we zoveel mogelijk toegankelijk, enkel op specifieke momenten als we voor de deur werken kan dat niet.
 • Hulpdiensten krijgen steeds doorgang.
 • Klanten en leveranciers kunnen meestal via de Frans De Schutterlaan de handelszaken bereiken. Enkel tijdens specifieke werken (vb. asfaltering) is bereikbaarheid kortstondig moeilijker). Met vragen over bereikbaarheid of leveringen kan u contact opnemen met de aannemer of de bereikbaarheidsadviseur (zie onder).

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte houden over de heraanleg van de Frans De Schutterlaan. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechts bovenaan deze pagina en schrijf je in op de nieuwsbrief.

De meest recente informatie vind je ook altijd online op deze webpagina.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).