Overslaan en naar de inhoud gaan

Grondige vernieuwing van Mechelsesteenweg (N17)

Grondige vernieuwing van Mechelsesteenweg (N17)

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N17

Op maandag 27 september gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Mechelsesteenweg (N17) in Dendermonde. De wegbeheerder  voert herstellingswerken uit  aan fietspaden, parkeerstroken, opritten en greppels vanaf het kruispunt met de Rijksweg (N41) tot aan de Kroonveldlaan. Daarnaast worden de fiets- en voetgangersoversteken aangepast en de oude riooldeksels vernieuwd. Tijdens de werken blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Fietsers worden plaatselijk omgeleid. Handelszaken blijven bereikbaar.  De herstellingswerken duren tot eind december 2021. In het voorjaar wordt dan ook het volledige wegdek in asfalt vernieuwd.

 

Wat en waarom?

Voor de veiligheid en een beter wegcomfort wordt het wegdek van de gewestweg grondig vernieuwd van de Kroonveldlaan tot voor het kruispunt met de Mechelsesteenweg (N17) en de Rijksweg (N41). De aannemer start met het herstellen van alle verzakte zones in fietspaden, parkeerstroken, opritten, greppels en de rijweg. Ook de oude riooldeksels worden hierbij vernieuwd. Voor de veiligheid voert hij ook aanpassingen uit aan de fiets- en voetgangersoversteken. Als laatste grote stap wordt de rijweg volledig afgefreesd en komt er een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt.

Timing en impact?

Fase 1: van 27 september tot 20 oktober 2021 (afgerond)

  • De aannemer werkt op de rijrichting Baasrode en neemt één rijstrook in. 
  • Tijdens deze fase zal het fietspad aan de kant rijrichting Baasrode afgesloten worden tussen de Kroonveldlaan en de Korte Dijkstraat. Fietsers rijden om via de Kroonveldlaan, de Pijnderslaan, de Posthoornstraat en de Korte Dijkstraat. Voetgangers kunnen altijd langs de werfzone passeren.
  • Het verkeer richting Baasrode rijdt over één rijstrook in plaats van twee. Het verkeer uit de andere richting beschikt over alle rijstroken. Alle bewegingen op het kruispunt blijven mogelijk. Zijstraten blijven toegankelijk.

Fase 2: 21 oktober tot eind december 2021 (afgerond)

  • De aannemer wisselt van kant en start met herstellingswerken op de rijrichting Dendermonde-centrum. Ook hier zal de aannemer één rijstrook moeten innemen. 

Fase 3: Vernieuwen asfalt - twee weken in maart/april 2022 

In het voorjaar komt de aannemer terug om het wegdek te vernieuwen. Deze werken zullen s’ nachts gebeuren en een tweetal weken duren.  Asfaltwerken zijn sterk weersgevoelig en ook de temperaturen zullen 's nachts voldoende hoog (8°C) moeten zijn. We informeren u hierover van zodra de exacte data gekend zijn.