Fietsoversteek op Gouden Kruispunt (N223) ter hoogte van Looikenstraat in Tielt-Winge

Regio
Gemeente
Weg
Datum oktober - december

Update 8/12/'17 De aannemer gaat nu de fietspaden in beton aanleggen.  De werken zullen volgens de huidige planning afgerond zijn tegen het kerstverlof.

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt een fietsoversteek aan op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge ter hoogte van het kruispunt met de Looikenstraat.

Kruispunt afgesloten

Tijdens de werken wordt de Looikenstraat doodlopend aan beide kanten van het kruispunt met de gewestweg Gouden Kruispunt. Op de gewestweg kan het verkeer de werfzone afwisselend passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten (alternerend verkeer).