E40 Leuven-Brussel: heraanleg wegdek

Weg
Datum 01/07/2017 tot 15/08/2017

Wegen en Verkeer vernieuwt van mei 2017 tot half augustus 2017 een stuk snelweg van 6,7 km lang tussen Bertem en Sterrebeek. De rijweg van de E40 in de rijrichting van Brussel wordt volledig vernieuwd vanaf 15 mei tot half augustus. In een eerste fase (van 15 mei t.e.m. 7 juli) bereidt de aannemer de werfinrichting voor en voert hij onderhoudswerken uit aan de bruggen onder de E40, in een volgende fase (van 8 juli t.e.m. 15 augustus) vernieuwt hij de rijweg van de fundering tot de toplaag (bovenste asfaltlaag). Ondanks de dynamische werfinrichting en de minderhinder-maatregelen van Wegen en Verkeer moeten pendelaars volgens het Vlaams Verkeerscentrum vanaf 8 juli rekening houden met ernstige verkeershinder tijdens de spitsuren.

Weggebruikers kunnen voor hun verplaatsingen tussen Leuven en Brussel tijdens de tweede fase van de werken best de verkeersinformatie op www.verkeerscentrum.be en de radiozenders raadplegen.

Verwachte hinder

Tot 8 juli: avond- en nachtwerken zonder veel hinder

In de week van 15 mei gebeuren er tussen Bertem en Sterrebeek op de E40 voorbereidende avond- en nachtwerken. Vanaf 20u worden twee rijstroken ingenomen per rijrichting. Deze werken duren telkens tot 5u ‘s ochtends. Zo wordt het verkeer in de spits gevrijwaard. Tijdens deze voorbereidende werken wordt er onderhoud uitgevoerd aan de bruggen boven de E40 en wordt de werfinrichting klaargemaakt. Dat laatste houdt voornamelijk in dat er doorsteken in de middenberm gemaakt worden, zodat het verkeer deels via de andere weghelft door de werfzone kan geleid worden. Voor meer info over de dynamische werfinrichting, zie hieronder.   

Vanaf 8 juli: dynamische werfinrichting voor minder hinder (maar ernstige hinder verwacht)

Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden de werken tussen 8 juli en 15 augustus uitgevoerd met een dynamische werfinrichting:

  • Op weekdagen tussen 5u ‘s ochtends en 12u ‘s middags zijn er drie versmalde rijstroken beschikbaar in de beide rijrichtingen.

     

  • Op weekdagen tussen 12u ‘s middags en 5u  ‘s ochtends én tijdens het weekend zullen er in de rijrichting van Leuven nog drie rijstroken vrij zijn, maar in de rijrichting van Brussel slechts twee.

 

Hoewel Wegen en Verkeer zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar houdt tijdens de werken, moeten de weggebruikers rekening houden met aanzienlijke vertragingen tijdens de ochtend- en de avondspits.    

Fasewissel rond 30 juli 

Rond 30 juli zal de aannemer de twee rechterrijstroken van de E40 in de rijrichting van Brussel afgewerkt hebben en zal er een fasewissel plaatsvinden. Vanaf dat moment zal het verkeer de vernieuwde rijstroken in de rijrichting van Brussel kunnen gebruiken: 

  • op weekdagen tussen 5u ‘s ochtends en 12u ‘s middags zullen er in de rijrichting van Brussel vier rijstroken beschikbaar zijn voor gebruik (twee vernieuwde rijstroken en twee versmalde rijstroken op de weghelft waar in de toestand  zonder werken het verkeer richting Luik rijdt). Het verkeer richting Luik zal nog altijd drie rijstroken kunnen gebruiken, net zoals in de vorige fase. 
  • op weekdagen tussen 12u ‘s middags en 5u  ‘s ochtends én tijdens het weekend zullen er in de rijrichting van Brussel drie rijstroken beschikbaar zijn voor gebruik (een vernieuwde rijstrook en twee versmalde rijstroken op de weghelft waar in de toestand zonder werken het verkeer richting Luik rijdt). Het verkeer richting Luik zal nog altijd drie rijstroken kunnen gebruiken, net zoals in de vorige fase. 

Oprit Bertem/Tervuren, afrit Sterrebeek en parking Everberg afgesloten  

Tijdens de gehele duur van de werken blijven de oprit Tervuren en de afrit Sterrebeek in de rijrichting van Brussel en de parking Everberg in de beide rijrichtingen afgesloten.