E34 in Assenede: bouw brug Stroomstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum eind 2017- 2019

Het kruispunt met de N49 is terug open. Het verkeer op de N49 rijdt over twee rijstroken in elke richting. Deze situatie blijft zo tot na de winter. Lees meer hieronder

Wat houden de werken in?

Het kruispunt van de E34 met de Stroomstraat verdwijnt. In de plaats komt een nieuwe brug over de E34/N49. De brug en de weg er naartoe telt één rijstrook in elke richting. Daarnaast, aan de oostkant van de weg, ligt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Op de brug scheidt een stootband het fietsverkeer van het gemotoriseerd verkeer.

Doordat het kruispunt verdwijnt, zal de E34 op- of afrijden hier niet langer mogelijk zijn. Om dit op te vangen, wordt de zuidelijke parallelweg tussen de Vaartstraat en de Stroomstraat verbreed en heraangelegd voor het lokale verkeer en het openbaar vervoer. De 'oude' Stroomstraat zal ter hoogte van het huidige kruispunt aansluiten op de parallelwegen.

 

    

Achtergrond

Deze werken kaderen binnen de ombouw van de N49 tot autosnelweg. De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg.  Meer info over de ombouw op www.wegenenverkeer.be/ombouwN49.

Uitvoering van de werken

 • start: maart 2018
 • einde: voorjaar 2019 (einde van de werken is afhankelijk van het weer)
 • werken in 3 fasen

Fase 1: 5 maart tot juli 2018

Welke werken?

 • Heraanleg en verbreding zuidelijke parallelweg (Hazelarenhoek) tussen Stroomstraat en Vaartstraat
 • Grondophogingen
 • Bouw brugpijlers

Verkeer?

 • Kruispunt N49/Stroomstraat blijft open
 • Zuidelijke parallelweg onderbroken ter hoogte van werfzone nieuwe brug
  • Verkeer op N49: van 2 naar 1 rijstrook per rijrichting
  • via doorsteken in de middenberm: naar andere rijbaan
  • Inname van volledige rijbaan als werfzone (met wissel van kant)

Situatie tijdens de zomer

Het verkeer op de E34 rijdt over twee rijstroken in elke richting. vanaf 28 juni 

De aannemer start vanaf 7 augustus met de aanpassingen van de weg voor de aansluitingen van de brug. Hij werkt in de Stroomstraat en in de Kraaigemstraat.

 • Het verkeer richting Oosteeklo rijdt om via Oosthoek.
 • Het verkeer richting Bassevelde rijdt om via de Nieuwburgstraat of via de Vaartstraat.   

Fase 2: september tot 26 oktober

Welke werken?

Plaatsen liggers brug boven N49

Verkeer op N49? 

Verkeerssituatie vanaf 4 oktober tot midden november

Vanaf 4 oktober om 20u past de aannemer signalisatie aan en wisselt de aannemer van kant. Op vrijdagochtend 5 oktober starten de werken op de rijbaan richting de kust.  

 • Het verkeer op de E34/N49 in de beide richtingen blijft over twee versmalde rijstroken rijden. 

Fase 3: voorjaar 2019

Welke werken?

 • Aanpassing Stroomstraat
 • afwerking brug

Verkeer?

 • N49:  2 versmalde rijstroken in elke richting
 • Kruispunt N49/Stroomstaat blijft open tot na de winter, maar:

  • Stroomstraat wordt onderbroken voor aanpassingen aan de weg

   • ten noorden van de N49 (kant Bassevelde): aan het kruispunt met Lembekestraat/Kraaigemstraat/Bekputstraat 

   • ten zuiden van N49  (kant Oosteeklo): aan het kruispunt met Rijkestraat 

  • omleiding voor gemotoriseerd verkeer via oostelijke parallelweg langs N49

  • Fietsers en voetgangers kunnen steeds passeren langs de werfzones in de Stroomstraat en het kruispunt oversteken
    

 • Vanaf december 2018 wordt het kruispunt N49/Stroomstaat definitief afgesloten

  • Stroomstraat sluit niet langer aan op N49

  • Omleidingen voor alle weggebruikers

 • De weg gaat normaal gezien in april 2019 in gebruik (afhankelijk van het weer)

Omleidingen

Afsluiten zuidelijke parallelweg (volledige duur werken): omleiding voor fietsers en landbouwverkeer

Afsluiten kruispunt Stroomstraat/N49: omleiding voor alle verkeer

Omleidingen openbaar vervoer

Door de werken ondervinden volgende buslijnen hinder:

 • 53  Gent Zuid - Ertvelde – Bassevelde
 • 98  Eeklo - Oosteeklo – Assenede

Zowel via www.delijn.be kunt u de nieuwe reisroutes terugvinden, van zodra ze in voege zijn. Ook aan de bushaltes zal De Lijn informeren. 

Hinder beperken

We nemen verschillende maatregelen om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden:

 • Door de brug in twee delen te bouwen (per weghelft) blijft verkeer op de E34 steeds in twee richtingen mogelijk.
 • Op één week na, wordt er niet gewerkt tijdens de zomervakantie (juli en augustus). Dan zijn er twee rijstroken in elke richting
 • Het kruispunt van de Stroomstraat met de N49 blijft tot na de winter open. 
 • Door tijdige communicatie weet u steeds waar u aan toe bent.