E314 Wilsele: onderhoudswerken aan viaduct

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018-2020

UPDATE 24/09/2018: Wegen en Verkeer rondde de werkzaamheden aan het viaduct van Wilsele af op woensdag 5 september. In de loop van 2019 start Wegen en Verkeer met de tweede fase van de vernieuwing van het viaduct. In eerdere communicatie werd steeds gemeld dat tijdens de zomer van 2019 de zuidelijke kant van het viaduct, de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt, van een onderhoud zou worden voorzien. Die planning werd op het einde van de zomer herzien.
Eerst zal onder het viaduct een nieuwe brugpijler worden gebouwd en zullen er werken aan de Aarschotsesteenweg (N19) onder het viaduct plaatsvinden. Deze werken zullen ongeveer een jaar duren. Pas daarna zal de zuidelijke kant van het viaduct worden voorzien van een onderhoud en verbreding om de spitsstrook richting Aarschot te kunnen aanleggen. De werken op de E314 richting Lummen zullen dus pas ten vroegste in 2020 starten. Meer informatie over de werken in de omgeving van de Aarschotsesteenweg (N19) en de rijstroken richting Lummen leest u binnenkort op deze pagina.

Zie ook verdere info  Slimme verkeerslichten op twee kruispuntenVerkeershinder | Bereikbaarheid handelaars verder op deze pagina.

Sinds 9 april is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met grote werken op het viaduct van Wilsele. Deze werken maken deel uit van het project van de spitsstrook Wilsele-Aarschot die Wegen en Verkeer aanlegt op de E314. Op deze andere pagina zullen wij tijdens de werken nieuws publiceren over de voortgang van de werken. Op deze pagina focussen we op nieuws dat interessant kan zijn voor de omwonenden van het viaduct. Op deze pagina vindt u daarom ook nieuws over de geluidsschermen die in 2019 zullen geplaatst worden op het viaduct. Woont u in de buurt en wIl u graag updates over de werken in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief voor omwonenden. 

E314:  fasering onderhoud viaduct / aanleg spitsstrook richting Lummen
Aanleg spitsstrook E314 Wilsele-Aarschot: fasering 

 

Tijdens de werken zal er geluidshinder zijn en af en toe zal de aannemer ook 's avonds en 's nachts moeten werken. Als er gedurende aanzienlijke periodes 's nachts gewerkt wordt, zal Wegen en Verkeer dat melden op deze webpagina. I.v.m. de werkuren van de aannemer: hij zal van maandag t.e.m. zaterdag werken, van 6 uur ‘s morgens tot 19 uur ‘s avonds. Die werkplanning zal enigszins variëren afhankelijk van de ingrepen die gebeuren (sommige ingrepen kunnen enkel bij daglicht gebeuren), de onderaannemers die ingeschakeld worden, onverwachte technische complicaties,… Soms zal er ook op zondag gewerkt worden.  

Enkele sfeerbeelden van de E314 werken

Betonherstellingen en schoonmaken van het E314 wegdek

 

 

 

      

 
       
   

Vorderingen onderhoud en geluidshinder

Het brugdek en de uitkragingen van het viaduct worden in stukken aangepakt: zodra de aannemer een stuk heeft gereinigd (dat gebeurt d.m.v. kogel- en zandstraaltechnieken), worden op datzelfde stuk herstellingen uitgevoerd aan het betonnen brugdek (of aan de uitkragingen). De uitgebroken dwarsvoegen van het viaduct worden nu vervangen door nieuwe. Het kogelstralen, zandstralen en de uitbraakwerken gingen met enige geluidshinder gepaard. Deze frees- en opbraakwerken zijn afgerond. De meeste geluidshinder voor omwonenden is daardoor grotendeels achter de rug. De herstellingen van het betonnen wegbrugdek zitten in een laatste fase en zijn tegen einde juni afgerond. De aannemer egaliseert momenteel het brugdek. Deze week [11/6] wordt er ook gestart met het vernieuwen van de waterdichtende laag van het viaduct.  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) biedt zijn excuses aan voor de overlast die tijdens de freeswerken veroorzaakt werd voor de omwonenden. 

Voor de veiligheid van de arbeiders worden momenteel ook tijdelijke leuningen langs de werfzone geplaatst. 

Verkeershinder: vooral op gewestwegen en lokale wegen 

De eerste dagen van de werken stelde het Vlaamse Verkeerscentrum bijkomende wachtrijen vast, vooral in de ochtendspits (richting Brussel). Na enige dagen verminderde dat, maar we zien ook dat de hinder op de gewestwegen in de buurt van de E314 aanzienlijk toegenomen is sinds de start van de werken. Waarschijnlijk gebruiken veel weggebruikers dus de gewestwegen als een alternatieve route. 

Op de Aarschotsesteenweg (N19) is de wachtrij aan de verkeerslichten naar het Vuntcomplex (oprit nr. 20 “Kessel-Lo/Vuntcomplex”) aanzienlijk langer dan normaal, op de Mechelsesteenweg (N26) staat er ook meer verkeer aan te schuiven richting Leuven, …  AWV blijft samen met de politie de evolutie van de verkeershinder opvolgen en past de verkeerslichten en de signalisatie aan waar mogelijk. Echter, we willen de weggebruikers ook geen blaasjes wijsmaken: er zal bijkomende hinder zijn tot het einde van de werken (september 2018). 

Bereikbaarheid handelaars Wilsele-Putkapel verzekerd 

Aan het begin van de werken bleek uit overleg met de handelaars van Wilsele-Putkapel, dat er enige ongerustheid bestond onder de handelaars over hun bereikbaarheid tijdens de werken. De handelaars zouden signalen ontvangen hebben van klanten die zich tijdens de werken niet meer in Wilsele zouden wagen. AWV wenst te benadrukken dat de bereikbaarheid van de handelaars in Wilsele-Putkapel tijdens de werken te allen tijde gegarandeerd blijft. De komende periode zal er aan de verkeerssituatie rond de werfzone niets veranderen.
De enige wijziging in de verkeerssituatie, is oprit nr. 20 die afgesloten zal blijven tot het einde van de werken. 

‘Slimme verkeerslichten’ voor twee kruispunten: pas na de werken

Weggebruikers hebben sinds de start van de werken regelmatig de vraag gesteld of de verkeerslichtenregeling kan bijgesteld worden op twee plaatsen, nl. op de Mechelsesteenweg (N26) aan het op- en afrittencomplex Herent (nr. 18) van de E314 en aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N19) aan de kruising met het Vuntcomplex. Door de werken op de E314 zijn de wachtrijen aan deze twee kruispunten veel langer geworden dan in de toestand zonder werken.

De regeling van de verkeerslichten op deze twee kruispunten wordt zeker aangepakt, maar dit zal pas na afloop van de werken gebeuren. De twee locaties staan sinds kort (voor de start van de werken op de E314) op een lijst van kruispunten waar de lichtenregeling aangepast zal worden, maar deze regeling zal niet ingevoerd kunnen worden voor het einde van de werken. Bij de aanpassingen aan de verkeerslichten zullen bepaalde verkeersbewegingen van fietsers en voetgangers conflictvrij gemaakt worden, maar uiteraard zal er ook aandacht zijn voor de doorstroming van het autoverkeer.

2019: vervangen geluidsschermen, extra geluidsschermen 

Tijdens het structureel onderhoud van het viaduct, meerbepaald in de tweede fase (uitvoering voorjaar en zomer 2019) vervangt Wegen en Verkeer de bestaande geluidsschermen over een afstand van ongeveer zes kilometer. Er komen op sommige plaatsen ook nieuwe geluidsschermen bij. 

Geluidsschermen viaduct Wilsele (E314)
De locatie en hoogtes van de geluidsschermen op het viaduct van Wilsele