E314: Vernieuwing leuningen 12 onderbruggen (Leuven Noord)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Zomer 2019 - november 2019

Update 6/11/2019: Momenteel wordt er gewerkt aan de laatste fase van dit project. Hierin vernieuwen we de leuningen aan de noordkant van de resterende 9 bruggen van de E314, aan de kant waar het verkeer richting Leuven rijdt. Deze werken zullen iets langer duren dan oorspronkelijk gepland. Volgens de huidige planning zullen ze midden november 2019 afgerond zijn. 

Alle bruggen van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen krijgen om de drie jaar een grondige veiligheidsinspectie. Op basis van die inspectierapporten beslisten we om de leuningen van 12 onderbruggen van de E314 tussen Wezemaal en het op- en afrittencomplex van Halen (nr 25) volledig te vernieuwen. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

 

Wat is een onderbrug?

Met ‘onderbruggen’ bedoelen we de locaties waar een snelweg over een andere weg loopt. Een ‘bovenbrug’ is het omgekeerde: een brug die over de snelweg gaat.

 

Fasering van de werken

De werken aan de 12 onderbruggen verlopen telkens in drie stappen.

  1. De bestaande leuningen worden losgemaakt en verwijderd.
  2. Daarna inspecteren we de sokkels waarop de leuningen bevestigd zijn. Kwalitatieve sokkels blijven behouden. Sokkels die niet meer voldoende draagkracht hebben, worden hersteld.
  3. We installeren de nieuwe leuningen. De werken aan elke zijde van een brug duren ongeveer enkele weken.

Steeds twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar

Tijdens de vernieuwingswerken aan de leuningen van de onderbruggen blijft de werfzone beperkt tot een deel van de pechstrook aan de bovenkant van de brug. Er is dus geen verkeershinder. Op de E314 blijven steeds twee rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Ook de lokale wegen onder de brug ondervinden geen hinder.

Timing van de werken

De vernieuwing van alle leuningen neemt in totaal een half jaar in beslag en is gepland tussen de zomer van 2019 en eind oktober 2019. 

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De vernieuwingen van de leuningen maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Leuven Noord.