E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte: plaatsen van geluidsschermen

Regio
Gemeente
Weg
Datum april - juni

Begin april start het Agentschap Wegen en Verkeer met het plaatsen van geluidsschermen langs de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. Het verkeer op de snelweg zal daardoor tot eind juni in de beide richtingen over drie versmalde rijstroken moeten rijden. Tegen eind juni zullen de geluidsschermen geplaatst zijn.

Wat doen we?

Op drie verschillende plaatsen worden nieuwe geluidschermen geplaatst over een lengte van ongeveer 2 km langs de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. De hoogte van het scherm varieert tussen 3,5 en 5,5m. Er wordt gewerkt aan de beperking van geluidshinder ter hoogte van de E17 in De Pinte voor de woonwijk (1) “Den Beer”. In Zwijnaarde komt er een geluidsscherm langs de snelweg aan de woningen in de omgeving van “Heerweg-Zuid” en aan de “Pont Noord” een geluidsscherm. Ook de brug in de E17 boven de Grote Steenweg (N60C) wordt verbreed zodat de naastliggende geluidsschermen kunnen doorgetrokken worden. De schermen moeten de geluidshinder voor de omwonenden aanzienlijk verminderen.

Timing

Van april tot juni

Verkeer

Het verkeer op de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte rijdt over drie versmalde rijstroken in beide richtingen.