E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte: plaatsen van geluidsschermen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 8 april - juni

 

Update 17/05: Sinds gisteren zijn de geluidsschermen richting Antwerpen klaar. De E17 richting Antwerpen beschikt over alle rijstroken inclusief de spitsstrook. 

Op 8 april startte het Agentschap Wegen en Verkeer met het plaatsen van geluidsschermen langs de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. Het verkeer op de snelweg zal daardoor tot eind juni in de beide richtingen over drie versmalde rijstroken moeten rijden. Tegen eind juni moeten de werken klaar zijn.

Wat doen we?

Op drie verschillende plaatsen worden nieuwe geluidschermen geplaatst over een lengte van ongeveer 2 km langs de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. De hoogte van het scherm varieert tussen 3,5 en 5,5m. De schermen in De Pinte zullen zorgen voor een verbetering op vlak van geluidshinder voor de woonwijk Den Beer. In Zwijnaarde komen er geluidsschermen voor de woningen in de omgeving van Heerweg-Zuid en Pont Noord.

Ook de brug in de E17 boven de Grote Steenweg (N60C) moet verbreed worden zodat er voldoende ruimte is voor de geluidsschermen. 

Timing

Van 8 april tot eind juni

Verkeer

Verkeerssituatie op de E17 vanaf 15 april tot in juni

  • Het verkeer op de E17 richting Antwerpen rijdt van 15 april tot 14 mei over drie versmalde rijstroken.
  • Het verkeer op de E17 richting Kortrijk rijdt vanaf 29 april tot 14 juni over drie versmalde rijstroken.

Verkeerssituatie op de Steenweg (N60C) vanaf 8 april

De N60C gaat op 8 april dicht voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de brug over de E17. Er geldt een omleiding via de Pont-Noord, Heerweg-Zuid en de Krekelstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds door onder de brug. Bij de opstart van de werken in de N60C bestaat de mogelijkheid dat ook autoverkeer nog even beurtelings onder de brug door kan. Dit is enkel mogelijk tijdens de eerste twee weken van de werken.