E17 in De Pinte: Nieuw op- en afrittencomplex

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 november 2017 tot voorjaar 2020

De werken zijn afgerond. Alles is opengesteld voor het verkeer. Het agentschap wil graag alle weggebruikers bedanken voor hun geduld en begrip tijdens deze werken!      

Werf in beeld

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 6 november met de heraanleg van het op- en afrittencomplex in De Pinte. Het agentschap investeert in een bijkomende op- en afrit van de E17 richting Antwerpen en een nieuwe rotonde op de N60. De brug over de E17 wordt gesaneerd en het wegdek van de N60 krijgt een opknapbeurt. Het eindresultaat zal zorgen voor veiliger verkeer, vooral bij het op- en afrijden van de snelweg, en vlotter verkeer op de N60. Voorjaar 2020 moeten alle werken klaar zijn. 

Wat houden de werken in?

Het op- en afrittencomplex in De Pinte wordt grondig aangepakt. De heraanleg moet er vooral voor zorgen dat de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N60 veiliger worden. Ook vlotter rijden op de N60 en veilig fietsen zijn uitgangspunten. 

Waarom een heraanleg?

 • AWV bouwt een nieuwe op- en afrit aan de zuidkant van de E17 (kant Makro): een afrit van de E17 richting Gent naar de N60 richting Oudenaarde en een oprit vanop de N60 richting Oudenaarde naar de E17 richting Gent. Door de nieuwe op- en afrit moet het verkeer van en naar de E17 de N60 niet langer oversteken.
 • Ten noorden van de E17 (kant Den Beer) maakt het kruispunt van de N60 met de op- en afrit van de E17 richting Kortrijk plaats voor een rotonde. Met deze ingreep zorgen we er opnieuw voor dat het verkeer de N60 niet moet dwarsen aan de op- en afrit.
 • Fietsers zullen tussen Den Beer en de rotonde 'Bonaparte' niet langer langs de N60 fietsen. De fietspaden in deze zone verdwijnen langs de N60. Fietsers krijgen een alternatief:
  • via de Steenweg en Grote Steenweg aan de zuidkant
  • via Mieregoed, het Kruisken, Heerweg, Weefstraat en het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de N60 aan de noordkant. 
 • Tenslotte bouwen ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en AWV ook een nieuwe carpoolparking. Deze parking zal ook gebruikt worden door bezoekers aan het Parkbos.

Fasering en timing

De heraanleg telt 4 fasen. Daarvoor worden voorbereidende werken uitgevoerd.

Fase 1: 5/11/17 tot eind 2018 (afgerond) 

Fase 2: 21 december 2018 tot zomer 2019 (afgerond) 

Er wordt gewerkt in twee deelfasen:

 • Fase 2A: werken aan op- en afrit E17 van eind 2018 tot begin 2019
 • Fase 2B: werken op de N60 richting Gent en de aanleg van de carpoolparking in het voorjaar van 2019

Alternatieve routes

Door de grote verkeersdruk op de N60, raden we aan om te kiezen voor alternatieve routes. Het verkeer van Brussel rijdt via de afrit Merelbeke en volgt de R4-Binnenring richting Gent en kan zo naar de N60 richting de Pinte. Het verkeer uit Antwerpen rijdt ook via de R4-Binnenring richting Eeklo en kan zo de N60 oprijden. Als u uit Oostende komt, rijdt u best via afrit 'Flanders Expo' (B401) naar de R4-Buitenring richting Zwijnaarde en zo naar de N60 richting De Pinte. 

Fase 3: 12 augustus tot half november 2019  (afgerond)

We voeren dezelfde werken uit als in fase 2 maar nu op de rijrichting Oudenaarde. Ondertussen start de aannemer even verder aan onderhoudswerken op de N60 tussen De Pinte en Zwijnaarde.

Fase 4: 22 november - maart 2020

Fase 4A: 22 november - eind 2019 (afgerond)

De aannemer werkt aan de heraanleg van de bestaande oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Antwerpen. 

Fase 4B: vanaf 22 januari tot voorjaar 2020

Vanaf woensdag 29 januari kan de aannemer starten met de asfaltwerken van het stuk N60 van net voor de rotonde tot voorbij de aansluiting met de oprit. Ook nu zal het verkeer op de N60 richting Gent maar over één rijstrook beschikken. De oprit blijft dicht. Eenmaal dit stuk geasfalteerd is, is het nieuwe complex zo goed als klaar. Deze werken duren tot 1 februari.

Aansluitend op de asfaltwerken start de aannemer met de laatste afwerkingen zoals o.a. het plaatsen van vangrails, aanbrengen markeringen, plaatsen signalisatie en het afwerken van de bermen. Als alles verloopt volgens planning, zijn de werken midden februari klaar. Het weer speelt hier een grote rol en alles kan dus nog opschuiven. De oprit blijft nog dicht tot het einde van de werken. 

 

 

Hinder?

 • Op de N60 richting Oudenaarde zijn er twee rijstroken.
 • Op de N60 richting Gent: één rijstrook open ter hoogte van de oprit
 • Fietsomleiding blijft in voege. 
 • De oprit van de N60 naar de E17 richting Gent is dicht. 

Fietsomleiding tijdens volledige duur van de werken

 

 

 • Tussen Den Beer en rotonde van de Makro mogen er geen fietsers rijden langs de N60. Ze rijden in beide richtingen om via de Steenweg en de Grote Steenweg.  

 

Lokale maatregelen voor vlotter verkeer 

Sinds 12 januari zijn verschillende maatregelen op en langs de N60 in voege om sluipverkeer tegen te gaan. Deze maatregelen zijn recent geëvalueerd samen met gemeentes De Pinte en Nazareth, politie, De Lijn, …. Deze evaluatie gebeurde op basis van vaststellingen ter plaatse de voorbije periode maar ook op basis van reacties van omwonenden en weggebruikers. Twee maatregelen wijzigen vanaf 2 maart:

 • Ingrepen rotonde Bonaparte
  De maatregel is zeer efficiënt voor de aanpak van sluipverkeer en voor vlotter verkeer op de N60, maar is te drastisch voor het meer lokale verkeer vanuit Eke-centrum en Eke-Landuit. De knippen op de rotonde zullen daarom vervangen worden door een systeem van toeritdosering. Het verkeer naar de N60 zal ‘gedoseerd’ worden door middel van verkeerslichten. Aangezien het sluipverkeer vooral een probleem is tijdens de de spitsuren, zullen de lichten in dienst zijn tijdens de ochtendspits (7u30-9u) aan de kant van Eke-centrum en in de avondspits (16u30-18u) aan de kant van Eke-Landuit.

 • Eénrichtingsverkeer in de Grote Steenweg (N60c)

  Ook deze maatregel is goed tegen sluipverkeer, maar zorgt voor een grote omrijfactor voor de bewoners. Daarom verdwijnt het éénrichtingsverkeer in het laatste stuk van de N60c (Grote Steenweg tussen Den Beer en de N60). Verkeer in de straat zelf zal opnieuw in twee richtingen mogen rijden, maar zal de N60 niet kunnen oprijden richting Gent. Verkeer naar Gent rijdt om via het kruispunt Den Beer.

Alle andere maatregelen en de aangepaste blijven in voege tot het einde van de werken. 

 • Savaanstraat wordt éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer, enkel wegrijden van de N60 is mogelijk.
 • De Eedstraat wordt geknipt ter hoogte van de N60. 
 • De Koedreef wordt deels geknipt. Het verkeer richting Gent kan niet rechts afslaan in de Koedreef. Het verkeer kan wel van de Koedreef naar de N60 rijden richting Gent.
 • De N60c (Steenweg en Grote Steenweg) wordt zone 50​.

Openbaar vervoer

Er is geen hinder meer voor lijnen 44 en 71. Enkel voor lijn 78 is er lichte hinder. Hiervoor vindt u alle info terug op www.delijn.be of aan de bushaltes zelf.

Minder hinder

 • We werken volgens een goed uitgekiende fasering:
 • N60 altijd open in beide richtingen
 • de werken starten zonder hinder
 • Zo veel mogelijk verkeersbewegingen mogelijk houden
 • We zorgen ervoor dat de bussen zo weinig mogelijk moeten omrijden
 • Fietsers blijven altijd dezelfde omleiding volgen
 • We treffen verschillende maatregelen op N60 voor zo vlot mogelijk verkeer (zie hierboven)

Op de hoogte blijven?

Digitale nieuwsbrief

Ontvang je graag updates over de werken in je mailbox, abonneer dan op onze digitale nieuwsbrief via de enveloppeknop bovenaan deze pagina.

Infovergadering op 11 oktober 2017

Om iedereen goed te informeren organiseerden we twee infovergaderingen op 11 oktober 2017: De presentatie (PDF) van de infoavond vindt u rechtsboven op deze pagina terug.