Overslaan en naar de inhoud gaan

Doortocht Zeveneken (N70)

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N70

In september 2020 startte de heraanleg van de N70 in Zeveneken. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, gemeente Lochristi en Stad Lokeren slaan daarvoor de handen in elkaar. Hiermee willen we de veiligheid en leefbaarheid verbeteren in de kern van Zeveneken.

Wat en waarom?

Wat houden de werken in?  

De herinrichting omvat het 2 kilometer lange stuk vanaf de Zavel (Lochristi) tot een stuk voor de Doorgangstraat (Lokeren).

De dorpskern aan de zeven eiken krijgt een volledige facelift: een nieuw aangelegd dorpsplein, extra parkeerstroken, een parking met een ‘zoen en vroem’-zone waar ouders hun kinderen van en naar school kunnen brengen (tussen de kerk en de Drongenstraat), ruimte voor veilige fiets- en voetpaden, comfortabele busperrons en meer groen. Er blijft voldoende ruimte voor de jaarlijkse kermis op de hoek van de Sint-Elooistraat.

De bebouwde kom wordt duidelijk afgebakend met een rotonde aan de Zavel en met een middeneiland aan de kant van Lokeren. Ook hier komen veilige en comfortabele fietspaden. Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt.

De uitgebreide plannen voor de heraangelegde N70 kan u bekijken in deze folder.

Omdat de weg over de volledige breedte wordt aangepakt zal Aquafin tegelijk een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. Het afvalwater van bijna 2000 inwoners van Zeveneken, dat vandaag nog ongezuiverd in de natuur terechtkomt, wordt op de waterzuiveringsinstallatie van Lokeren aangesloten.

Werfzones doortocht N70 Zeveneken

Werfzones doortocht N70 Zeveneken

Timing en impact?

Timing 

De werken worden in vier fases aangepakt. In september 2020 gingen de werken van start. Er wordt volop verder gewerkt aan de Gentsesteenweg maar ondanks de aangepaste planning zullen de werken toch niet tegen eind 2021 afgerond zijn. 

De bemaling en het filteren van het vele grondwater vraagt extra tijd (verplaatsen installaties, afvoer slib etc) waardoor de werken meer tijd nodig hebben dan voorzien. Waar we initieel mikten op maart om de werken rond te krijgen is de timing ondertussen bijgesteld naar de maand mei.

Lees meer over de fasering en de impact van de werken.