Brusselsesteenweg (N4) in Overijse: vernieuwing wegdek

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020

UPDATE 18/07/2019: De werkzaamheden van Wegen en Verkeer aan de Brusselsesteenweg in Overijse zullen starten in het voorjaar van 2020, niet in het najaar van 2019 zoals eerst gecommuniceerd. De planning is gewijzigd in samenspraak met het gemeentebestuur, om conflicten met werken van de gemeente te vermijden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant in 2020 een onderhoud van de Brusselsesteenweg (N4) in Overijse van aan de begraafplaats tot aan het kruispunt met de Terhulpensesteenweg (N253). De werken zullen volgens de huidige planning starten begin maart 2020 en duren tot eind april 2021.

Oneffenheden eerder onderhoudswerk weggewerkt in mei 2019

​Tijdens eerdere onderhoudswerken aan de Brusselsesteenweg in maart 2019, heeft de aannemer van Wegen en Verkeer op bepaalde plaatsen onzorgvuldig werk geleverd. De aannemer in kwestie heeft in de loop van mei de oneffenheden zoveel mogelijk weggewerkt met gietasfalt. Het plaatsen van gietasfalt is een manuele handeling, er komen geen machines aan te pas. Herstellingen met gietasfalt zijn niet uitzonderlijk, maar worden normaal gezien heel lokaal, op kleine oppervlakken toegepast. In het geval van de S-bocht werd het op een groter oppervlak aangebracht, omdat er daar een ernstig probleem van spoorvorming is. Dat probleem zal dus grondig hersteld worden in 2020.

Onderhoud wegdek over een afstand van 800 meter

Het onderhoud van de Brusselsesteenweg gebeurt over een totale afstand van 800 meter. In de S-bocht ter hoogte van de Sint-Martinuskerk wordt het wegdek volledig vernieuwd. Waar nodig wordt hier ook de fundering vervangen. Buiten de zone van de S-bocht wordt enkel de toplaag van het wegdek vervangen.

 

Omleidingen voor doorgaand verkeer

In samenspraak met de politiediensten is er een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer op de Brusselsesteenweg tijdens de werken. Het doorgaand verkeer richting Brussel zal worden omgeleid via de Terhulpensesteenweg (N253) naar de E411 tot aan het knooppunt Jezus-Eik, waar het verkeer opnieuw op de Brusselsesteenweg kan. Het verkeer richting Waver zal via dezelfde route worden omgeleid.