Boombeheer langs Aarschotsesteenweg (N223) in Tielt-Winge

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2018 - wachten op kapvergunning

Zieke Essen (Fraxinus Excelsior) langs Aarschotsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft vastgesteld dat er in de bermen langs de Aarschotsesteenweg (N223) tussen het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge en het op- en afrittencomplex van de E314 in Aarschot (nr. 22) zieke bomen staan. De zieke bomen zijn essen (Fraxinus Excelsior) die aangetast zijn door de ‘Essenziekte’ (Chalara Fraxinea).

Onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft aangetoond dat de Essenziekte sinds 2007 aanwezig is in België. De essenziekte is een schimmelinfectie uit Azië die ook in Vlaanderen Essen massaal doet afsterven. De herkenbare symptomen van de ziekte zijn dorre bladeren en zwarte vlekken en littekens op de stam van de bomen.

Hoe worden de bomen ziek?

De essenziekte is een schimmel. De sporen landen op de bladeren van de boom en vestigen zich stevig aan het bladoppervlak. De schimmeldraad begint over het bladoppervlak te groeien en zoekt plekken om het blad binnen te dringen. Zodra de schimmeldraad het blad binnen is, groeit een zwamvlok in het transportweefsel van de plant. het transportweefsel raakt verstopt, waardoor de geïnfecteerde stukken afsterven. Eenmaal de infectie-symptomen zichtbaar worden, is de boom niet meer te redden en zal hij sterven. (Bron: www.natuurpunt.be

88 bomen kappen in najaar 2018

Tijdens de zomer van 2018 heeft Wegen en Verkeer een controle uitgevoerd van de Essen langs de Aarschotsesteenweg (N223). Op basis van deze controle werd een selectie gemaakt van de bomen die door de schimmel zijn aangetast en moeten worden geknot, geveld of gekapt. In totaal zal Wegen en Verkeer in het najaar van 2018 88 bomen kappen die niet meer te redden zijn. De gezonde bomen blijven staan omdat zij hebben aangetoond resistent te zijn tegen deze schimmel en dus het voortbestaan van de soort op deze locatie kunnen bewerkstelligen. Daarnaast zal Wegen en Verkeer nieuwe boomsoorten op deze locaties aanplanten om de risicospreiding van ziektes te beperken. Hierbij wordt er in de eerste plaats gekeken naar inheemse boomsoorten zoals de Tilia cordata, Fagus sylvatica en Quercus robur.

Vergunningsaanvraag bij Provincie Vlaams-Brabant

In maart 2018 heeft Wegen en Verkeer een vergunningsaanvraag voor het kappen van de zieke Essen ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Van zodra Wegen en Verkeer over een goedgekeurde kapvergunning beschikt, wordt er een planning opgemaakt om de bomen te kappen.