Asse: heraanleg fietspaden op Edingsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in het voorjaar van 2020 een structureel onderhoud uit van de fietspaden op de Edingsesteenweg (N285) over een afstand van ongeveer 3 kilometer, tussen het rondpunt met de Industrielaan en de aansluiting op de Brusselsesteenweg (N9) in het centrum van Asse. Deze structurele onderhoudswerken worden uitgevoerd in afwachting van een volledige herinrichting, van gevel tot gevel, van de Edingsesteenweg die momenteel in een studie onderzocht wordt door Wegen en Verkeer.

Heraanleg fietspaden in asfalt in beide richtingen

Bij het onderhoud worden de klinkers op het fietspad verwijderd en de boordstenen vervangen. De berm zal worden afgegraven en waar nodig worden er herstellingen uitgevoerd aan de te behouden boordstenen. Het fietspad krijgt een nieuwe onderlaag en een nieuwe toplaag in asfalt zodat het fietsverkeer tussen Asse en Ternat veiliger en vlotter kan verlopen.

Uitvoering in voorjaar 2020

De werken worden uitgevoerd in het voorjaar van 2020. Zodra er meer informatie beschikbaar is over een precieze startdatum en de exacte fasering/de hinder van de werken, leest u daar meer over op deze webpagina.