Overslaan en naar de inhoud gaan

Afsluiten van rechtstreekse verbinding van de woonstraat Nering met de afrit Beersel op de binnenring van Brussel

Afsluiten van rechtstreekse verbinding van de woonstraat Nering met de afrit Beersel op de binnenring van Brussel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

R0

Wat en waarom?

Afsluiting voor meer verkeersveiligheid ter hoogte van de aansluiting met de snelweg

In overleg met de gemeente Beersel en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de rechtstreekse verbinding van de woonstraat Nering met de afrit Beersel op de binnenring van Brussel afgesloten. Het "knippen" van deze verbinding gebeurt door het plaatsen van veiligheidsstootbanden over de aansluiting met de woonstraat. Daardoor kan ook de pechstrook verder worden doorgetrokken en behoudt de afrit het statuut van snelweg tot aan de Beerselsestraat. Alle woningen ter hoogte van deze aansluiting behouden hun bestaande inrit.

Omwonenden zullen in de toekomst dan ook via de Beerselstraat hun woonstraat Nering kunnen bereiken. De bestaande verharding in Nering ter hoogte van de aansluiting met de afrit blijft bestaan, zodat een keerbeweging mogelijk blijft.

Deze beslissing is genomen omwille van de verkeersveiligheid, gezien het potentiële risico op ongevallen door de rechtstreekse aansluiting op een deel van de snelweg.

Timing en impact?

Een dag werk met een mobiele werf

Parkeren en bereikbaarheid 

Voor omwonenden blijven de opritten van de woningen tijdens de werken met de mobiele werf bereikbaar. Er wordt ook geen parkeerverbod ingesteld.
Het plaatsen van de veiligheidsstootbanden kan op een werkdag einde februari of begin maart 2022 gebeuren. Een concrete datum volgt nog op deze webpagina.

Hinder voor weggebruikers tijdens de werken

  • Voetgangers: geen hinder
  • Fietsers: geen hinder
  • Openbaar vervoer: geen hinder
  • Auto’s: lokale hinder op afrit door aanwezigheid mobiele werf 

Momenteel is er nog geen concrete datum voor de effectieve afsluiting van de woonstraat Nering. Wanneer die datum met de aannemer afgesproken is, wordt dit op deze webpagina aangepast. Omwonenden krijgen voor de start van de werken en de afsluiting van de Nering tijdig een bewonersbrief in de bus.