Affligem: aanleg brug over E40 ter hoogte van Lombeekstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Zomer 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in de zomer van 2020 met de bouw van een brug over de E40 ter hoogte van de Lombeekstraat in Affligem. De vorige brug aan de Lombeekstraat werd in 2010 afgebroken na een aanrijding door een vrachtwagen.

Vorige brug afgebroken omwille van veiligheidsredenen

Tot 2010 lag er ter hoogte van de Lombeekstraat een brug over de E40. Na een aanrijding door een vrachtwagen in oktober 2010 moest de brug omwille van veiligheidsredenen worden afgebroken. Nu zal Wegen en Verkeer een nieuwe brug aanleggen op dezelfde locatie.

Nieuwe stalen brug: eenrichtingsverkeer voor auto’s

De nieuwe brug die gebouwd zal worden, telt een rijstrook voor het autoverkeer van 3 meter breed. Auto’s kunnen beurtelings de brug over de E40 oversteken door middel van verkeerslichten. Aan beide kanten van deze rijstrook voor autoverkeer komt er een fiets- en voetgangerspad van 2,6 meter breed.

Bouw van de brug

De aannemer zal starten met de voorbereidende werken na het bouwverlof. Volgens de huidige planning is dat op 10 augustus. Dan start de aannemer met de bouw van de landhoofden van de brug. Om de werfzone te beveiligen tijdens de volledige duur van de werken, wordt er een rijstrookversmalling opgesteld op de E40. Het aantal rijstroken blijft behouden.

Na de bouw van de landhoofden, worden de brugliggers geplaatst. Deze werken worden ‘s nachts en in het weekend uitgevoerd. Om de brugliggers te plaatsen, zal de E40 volledig worden afgesloten tussen het op- en afrittencomplex van Affligem (19a) en Ternat (20). Deze werken vinden volgens de huidige planning plaats in de nachten van vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober en - indien nodig - in de nachten van vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober. Indien er iets wijzigt aan deze timing, leest u dat op deze webpagina. Volgens de huidige planning zal de bouw van de brug een jaar duren. Dat wil zeggen dat de werken worden afgerond in de zomer van 2021.

Mogelijke omleidingsroute

Tijdens het weekend van 23 en 24 oktober - en indien nodig tijdens het weekend van 30 en 31 oktober - zal er een omleidingsroute zijn, in beide rijrichtingen. Het verkeer richting Gent wordt omgeleid via de Ring rond Brussel (R0) naar het op- en afrittencomplex ter hoogte van Dilbeek (N8). De omleidingsroute verloopt verder via de N8. Aan de kruising met de N28, loopt de route verder richting Aalst via de N28 en de N45. Aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Aalst (19), kan het verkeer zijn reis verderzetten.

Het verkeer richting Brussel verlaat de E40 aan het op- en afrittencomplex in Aalst (19). Daarna loopt de omleidingsroute via de N45 en de N28. Ter hoogte van de kruising met de N8, verloopt de route verder richting Brussel. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de Ring rond Brussel (R0) in Dilbeek, wordt het verkeer verder geleid richting Gent via de E40. Daar kan het verkeer zijn reis verderzetten.