Aanpassingswerken aan enkele kruispunten Sint-Bernardsesteenweg (N148)

Regio
Gemeente
Weg
Datum september - eind november 2019

Update 08-11-2019: Het einde van de werken kruispunten aan de Sint-Bernardsesteenweg komt stilaan in zicht. Tegen eind november verwacht de aannemer de werken volledig te kunnen afronden (onder voorbehoud van de weersomstandigheden).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert werken uit aan enkele kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg (N148) in Hoboken. De aanpassingen zullen de kruispunten veiliger maken.

De aanpassingen gebeuren op volgende locaties: 

 • Kruispunt N148/Aartselaarstraat
 • Kruispunt N148/ Coöperatielaan
 • Kruispunt N148/Eikenlei/Salesianenlaan
 • Kruispunt N148/Heidestraat – Don Bosco
 • Kruispunt Zwaantjes

Kruispunten veiliger voor auto’s en fietsers

Aan de drie kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg met de Aartselaarstraat, de Coöperatielaan en de Eikenlei/Salesianenlaan kregen afslaande auto’s tot nu toe tegelijk groen met de rechtdoor rijdende tram (links) en fietsers (rechts). Dat zorgde voor gevaarlijke situaties en ongevallen. AWV voert nu aanpassingen door om een einde te maken aan die onveilige situaties.

Wat verandert?

 • De lichtenregeling wordt aangepast zodat afslaande auto’s niet meer tegelijk groen krijgen met de tram en de fiets.
 • Het voorsorteervak om linksaf te slaan wordt weggehaald. Zo ontstaat meer ruimte voor een apart verkeerslicht voor fietsers nodig voor de nieuwe lichtenregeling. Verder krijgen ook voetgangers meer opstelruimte om veilig over te steken.   

Veiliger oversteken aan school

Daarnaast worden ter hoogte van de Heidestraat en van basisschool Don Bosco de huidige voetgangersoversteken verbeterd en veiliger gemaakt door zogenaamde bajonet oversteken aan te leggen. Bajonet oversteken zijn geknikte oversteken die de zachte weggebruiker dwingen om in de richting van de tram te kijken als hij/zij de trambedding oversteekt.

Fietsoversteek voor Zwaantjes

Het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de Krugerstraat en de De Bruynlaan, het kruispunt ‘Zwaantjes’, krijgt een nieuwe, afgescheiden fietsoversteek. De huidige oversteekplaats voor fietsers richting de Krugerstraat/Antwerpse Steenweg, wordt enkele meters opgeschoven. Op de rijstrook richting Hoboken wordt een fietsopstelvak aangebracht die rechtstreeks aansluit op de nieuwe fietsoversteek. Door de fietsoversteek te scheiden van het autoverkeer wordt het oversteken er veiliger en overzichtelijker voor fietsers.

Aanpak werken

De aanpassingswerken aan de kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg hebben tijdelijk stil gelegen omwille van overlapping met andere werken in de omgeving. Intussen hebben we een nieuwe fasering opgemaakt en kunnen de werken opnieuw hervat worden. Vanaf maandag 23 september wordt eerst de westelijke zijde van het kruispunt met de Aartselaarstraat verder afgewerkt. Daarna wordt de oorspronkelijk planning omgewisseld en werken we eerst aan de oostzijde van elk kruispunt om nadien de westzijde van de resterende kruispunten af te werken. Het kruispunt ‘Zwaantjes’ is een aparte fase die twee weken zal duren.

De nieuwe planning is als volgt:

Westzijde

 • kruispunt t.h.v. Aartselaarstraat

Oostzijde

 • kruispunt t.h.v. Salesianenlaan
 • oversteken t.h.v. Heidestraat en Don Bosco
 • kruispunt t.h.v. Coöperatielaan
 • kruispunt t.h.v. Aartselaarstraat

Kruispunt Zwaantjes

Westzijde

 • kruispunt t.h.v. Coöperatielaan
 • oversteken t.h.v. Heidestraat en Don Bosco
 • kruispunt t.h.v. Eikenlei

Hinder tijdens de werken

Tijdens de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid:

 • Richting Antwerpen (oostzijde) loopt de omleiding via de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11), de A12 en de VIIde-Olympiadelaan/De Bruynlaan.
 • Richting Hemiksem (westzijde) loopt de omleiding via de Antwerpse Steenweg, Louisalei, Jozef Leemanslaan en de Krijgsbaan. 
 • Lokaal verkeer op de Sint-Bernardsesteenweg blijft steeds mogelijk, maar moet ter hoogte van de werfzone over de tram- en busbaan passeren. Let op voor aankomende trams/bussen, die hebben steeds voorgang.
 • De trams en bussen van De Lijn blijven steeds hun normale reisweg volgen.

Tijdens de werken aan het kruispunt ‘Zwaantjes’ moet lokaal verkeer soms plaatselijk omrijden. De omleiding voor doorgaand verkeer richting Antwerpen blijft in gebruik: via de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11), de A12 en de VIIde-Olympiadelaan/De Bruynlaan. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken langs de Sint-Bernardsesteenweg steeds passeren

Blijf op de hoogte

De meest actuele informatie kan u steeds terugvinden op deze pagina. 

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.