Aanpassingswerken aan enkele kruispunten Sint-Bernardsesteenweg (N148)

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2019 - maart 2020

Update 18-03-2020: Deze werf is omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van Corona (Covid-19) stopgezet tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is zal deze gecommuniceerd worden. 

Update 29 januari: Afwerking kruispunten Sint-Bernardsesteenweg: aanpak en hinder

De uitvoeringsdata voor de laatste werkzaamheden aan de kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg zijn bekend. De afwerking gebeurt in twee fases. Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt aan de voetgangersoversteken ter hoogte van basisschool Don Bosco. Ook wordt er ter hoogte van de Aartselaarstraat nog een straatkolk voor afwatering van regenwater geplaatst, omdat daar plasvorming was ontstaan. Tijdens de tweede fase wordt de tijdelijke asfaltlaag ter hoogte van de kruispunten met Aartselaarstraat, Coöperatielaan en Eikenlei-Salesianenlaan opgebroken en vervangen door een duurzame asfaltlaag. Vervolgens worden nog de nodige wegmarkeringen aangebracht. Ook de fietsopstelstrook in de Krugerstraat wordt dan nog aangebracht.

Fase 1: 17 t.e.m. 28 februari

 • plaatsing straatkolk t.h.v. Aartselaarstraat
 • afwerking voetgangersoversteken t.h.v. Don Bosco

Fase 2: 9 t.e.m. 13 maart

 • aanbrengen definitieve asfaltlaag en wegmarkeringen t.h.v. kruispunten
 • aanbrengen fietsopstelstrook Krugerstraat

Opgelet, asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer en/of koude temperaturen kan de huidige planning nog wijzigen.

Beperkte hinder tijdens laatste werken

Tijdens deze afrondende werken blijft er steeds plaatselijk verkeer mogelijk op de Sint-Bernardsesteenweg. Dat moet dan kort over de tram- en busbaan passeren. Opgelet voor trams en bussen, zij hebben steeds voorgang op de tram- en busbaan. Doorgaand verkeer volgt in beide richtingen een omleiding:

 • Richting Antwerpen (oostzijde) loopt de omleiding via de Krijgsbaan/Gaston Fabrélaan (R11), de A12 en de VIIde-Olympiadelaan/De Bruynlaan.
 • Richting Hemiksem (westzijde) loopt de omleiding via de Antwerpse Steenweg, Louisalei, Jozef Leemanslaan en de Krijgsbaan. 

Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de Sint-Bernardsesteenweg passeren. En ook de trams en bussen van De Lijn blijven steeds hun normale reisweg volgen.

 


Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert werken uit aan enkele kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg (N148) in Hoboken. De aanpassingen zullen de kruispunten veiliger maken.

De aanpassingen gebeuren op volgende locaties: 

 • Kruispunt N148/Aartselaarstraat
 • Kruispunt N148/Coöperatielaan
 • Kruispunt N148/Eikenlei/Salesianenlaan
 • Kruispunt N148/Heidestraat – Don Bosco
 • Kruispunt Zwaantjes

Kruispunten veiliger voor auto’s en fietsers

Aan de drie kruispunten van de Sint-Bernardsesteenweg met de Aartselaarstraat, de Coöperatielaan en de Eikenlei/Salesianenlaan kregen afslaande auto’s tot nu toe tegelijk groen met de rechtdoor rijdende tram (links) en fietsers (rechts). Dat zorgde voor gevaarlijke situaties en ongevallen. AWV voert nu aanpassingen door om een einde te maken aan die onveilige situaties.

Wat verandert?

 • De lichtenregeling wordt aangepast zodat afslaande auto’s niet meer tegelijk groen krijgen met de tram en de fiets.
 • Het voorsorteervak om linksaf te slaan wordt weggehaald. Zo ontstaat meer ruimte voor een apart verkeerslicht voor fietsers nodig voor de nieuwe lichtenregeling. Verder krijgen ook voetgangers meer opstelruimte om veilig over te steken.   

Veiliger oversteken aan school

Daarnaast worden ter hoogte van de Heidestraat en van basisschool Don Bosco de huidige voetgangersoversteken verbeterd en veiliger gemaakt door zogenaamde bajonet oversteken aan te leggen. Bajonet oversteken zijn geknikte oversteken die de zachte weggebruiker dwingen om in de richting van de tram te kijken als hij/zij de trambedding oversteekt.

Fietsoversteek voor Zwaantjes

Het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de Krugerstraat en de De Bruynlaan, het kruispunt ‘Zwaantjes’, krijgt een nieuwe, afgescheiden fietsoversteek. De huidige oversteekplaats voor fietsers richting de Krugerstraat/Antwerpse Steenweg, wordt enkele meters opgeschoven. Op de rijstrook richting Hoboken wordt een fietsopstelvak aangebracht die rechtstreeks aansluit op de nieuwe fietsoversteek. Door de fietsoversteek te scheiden van het autoverkeer wordt het oversteken er veiliger en overzichtelijker voor fietsers.

Blijf op de hoogte

De meest actuele informatie kan u steeds terugvinden op deze pagina. 

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.