Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen voor meer verkeersveiligheid aan bedrijvenpark en transportbedrijf op Leuvensesteenweg

Aanpassingen voor meer verkeersveiligheid aan bedrijvenpark en transportbedrijf op Leuvensesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N26

Update 26/11/2021: De aanpassingswerken aan de rijweg ter hoogte van het bedrijvenpark zijn klaar. De aannemer heeft door het vele werk de uitvoering van de asfalteringswerken gepland in de avond/nacht van vrijdagavond 10 december op zaterdagochtend 11 december. Het nieuwe verkeerseiland krijgt dan ook nog de laatste belangrijke markeringen. De tijdelijke signalisatie blijft om veiligheidsredenen dan ook nog staan tot deze laatste werken volledig uitgevoerd zijn.

Wat en waarom?

Lokale aanpassingen in drie fasen

Op de Leuvensesteenweg (N26) in Kampenhout-Sas ter hoogte van transportbedrijf H. Essers en bedrijvenpark met verschillende winkelketens zal de aannemer in een drietal fasen werken. In een eerste fase wordt de inrit en het fietspad ter hoogte van het bedrijven- en winkelpark richting Mechelen aangepast waardoor ook de rijweg wat breder wordt. Vanaf de tweede fase wordt een verhoogd middeneiland in printbeton aangelegd met ervoor 24 reflecterende paaltjes en dit ter hoogte van de linkse afslagstrook naar transportbedrijf H. Essers. In een laatste derde fase die maar een avond/nacht duurt, krijgt de zone nog een nieuwe onder- en bovenlaag asfalt en nieuwe markeringen.

De reden voor de aanpassingen zijn de onveilige situaties die er regelmatig ontstaan:

 • Autobestuurders willen ter hoogte van het winkelpark de Leuvensesteenweg rechtstreeks oversteken en maken een  - ontoelaatbare - keerbeweging richting Leuven.
 • Vrachtwagens die zich op de linkse afslagstrook opstellen om het transportbedrijf van H. Essers of de winkels te bereiken, hebben te weinig opstelruimte en staan daardoor soms nog gedeeltelijk op de rijweg richting Mechelen. 
 • Fietsers komen in onveilige situaties terecht door autobestuurders die via het fietspad willen doorrijden.
 • Verkeer richting Mechelen wordt verhinderd om vlot door te rijden als een vrachtwagen zich maar half op de linker afslagstrook kan opstellen.

Door deze aanpassing wordt het verkeer dat vanuit het winkelpark komt en richting Leuven wil rijden letterlijk verhinderd om over te steken om een keerbeweging te maken. Het blijft de bedoeling dat autobestuurders de ventweg van het bedrijvenpark gebruiken om de ovonde ter hoogte van de Vekestraat te bereiken om naar Leuven te rijden.

De rijweg wordt ook een stuk verbreed ter hoogte van de linkse afslagstrook naar transportbedrijf H. Essers en het fietspad wordt verder weg gelegd van de rijstrook. Zo kan er veiliger gefietst worden richting Mechelen, omdat vrachtwagens een ruimere opstelstrook krijgen en achterliggende auto's niet meer het fietspad kruisen, omdat ze willen verder rijden. De vrachtwagens kunnen dankzij de aanpassing ook volledig op de linkse afslagstrook staan en verhinderen niet langer het doorgaand verkeer richting Mechelen.

Aanpassingen ter hoogte van het winkel- en bedrijvenpark en transportbedrijf op de Leuvensesteenweg

Timing en impact?

Laatste asfalteringswerk van vrijdagavond 10 (20u.) op zaterdagochtend 11 december (6u.)

 • Fase 1 (a en b): Heraanleg fietspad en inrit richting Mechelen (uitgevoerd)
   
 • Geen werfactiviteit tussen 1/11/21 tem 7/11/21: Tijdens het allerheiligenverlof wordt er niet gewerkt.
   
 • Fase 2: Aanleg van het middeneiland ter hoogte van bedrijf H. Essers (uitgevoerd)

 • Fase 3: 1 nacht asfaltering en nieuwe markering van de aangepaste werfzone
  Een kleine zone krijgt een nieuwe onderlaag en bovenste laag asfalt en zal de nodige afkoelingstijd nodig hebben. De rijweg wordt hiervoor een volledige nacht afgesloten tussen 19:30 en 5:30 de volgende ochtend. 

Een nacht omleiding via E19 en Robert Schumanlaan 

Doorgaand verkeer vanuit Leuven en Mechelen wordt een nacht omgeleid naar de E19 en rijdt via de Robert Schumanlaan-Molenheidebaan-Trianondreef (N267) door Zemst om opnieuw de Leuvensesteenweg te bereiken. Plaatselijk verkeer en de laatste bus van De Lijn kan aan de ovonde via de Vekestraat de parallelle ventweg nemen en rijdt over het bedrijvenpark tot aan de Lidl waar men opnieuw de Leuvensesteenweg kan oprijden. De ovonde aan het bedrijvenpark blijft open kan er nog steeds een keerbeweging gemaakt worden door plaatselijk verkeer.

 

Hinder voor weggebruikers in een notendop:

 • Voetgangers: Ondervinden geen hinder tijdens de werken.
 • Fietsers: Hebben enkel de eerste fase van de werken hinder, wanneer het nieuwe fietspad richting Mechelen aangelegd wordt. Ze fietsen dan langsheen de parallelle weg van het bedrijvenpark tot na de werfzone en sluiten daar terug aan op het fietspad.
 • Openbaar vervoer: Bushalte ‘Kampenhout Garage’ blijft bediend door Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn.
 • Auto’s: Doorgaand verkeer zal altijd via versmalde rijstroken of tijdelijke werflichten aan verminderde snelheid 30 km/u kunnen doorrijden, behalve tijdens de asfalteringswerken (laatste fase 3), dan geldt er een omleiding (zie hierboven). Verkeer op het bedrijvenpark zal naargelang de fase soms de andere in- en uitritten moeten gebruiken.

Nog vragen over de werken?

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016/66 57 50
Website