Aanpassingen Vaartkom / ring Leuven (samen met bouw nieuwe klapbrug)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Laatste asfalteringswerken: 8/8/19 - 10/8/19

Update 13/08/2019: na meer dan drie jaar werken en heel wat vertragingen en onderbrekingen, zijn de ingrepen aan de nieuwe brugverbindingen over de Leuvense Vaartkom afgerond. Op 13 augustus tekende Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor onder meer Mobiliteit en Openbare Werken, present in Leuven om de vernieuwde Vaartkombrug en een nieuwe bijhorende brug samen met het Leuvense stadsbestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer en waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv officieel in te huldigen. 

Tweerichting voor tweewielers

De vernieuwing van de bestaande brug met een fietsstrook en de bouw van een nieuwe klapbrug passen in het Leuvense stadsvernieuwingsproject ‘Vaartkom-Noord’. Dankzij deze operatie zijn het Engels Plein en het Joanna Maria Artoisplein rechtstreeks met elkaar verbonden. Fietsers en voetgangers konden al sinds vorig jaar de bruggen in beide richtingen gebruiken. Voor automobilisten geldt op beide bruggen éénrichtingsverkeer. Zij kunnen vanaf vandaag via de nieuwe brug van het Engels Plein naar de Aarschotsesteenweg en de stationsomgeving. De reeds bestaande brug dient, ook in één richting, voor de omgekeerde beweging. 

Vernieuwde omgeving

De nieuwe brug ligt al sinds april 2017 op zijn plaats, maar sindsdien stonden nog tal van werken op stapel, zoals de elektromechanische inrichting, de indienststelling van de brugmachine en de nodige asfalterings- en wegenwerken om zowel de nieuwe als de reeds bestaande brug aan te sluiten op het wegennet. Ook de omgeving van de bruggen kreeg een make-over. Voor de bouw van de nieuwe brug moest het oude jachthavengebouw worden afgebroken, dat de stad Leuven momenteel in vernieuwde stijl heropbouwt. Ook het vroegere brugbedieningsgebouw is verwijderd: de elektromechanische aansturing van beide bruggen gebeurt vanuit een nieuwe brugkelder.

Werken van Wegen en Verkeer aan weginfrastructuur 

Om de - ingrijpende - aanpassingen aan de bruggen mogelijk te maken, voerde het Agentschap Wegen en verkeer heel wat vernieuwingen en verbeteringen uit aan de weginfrastructuur:  

  • bestaande verkeerslichten werden afgekoppeld en vervangen door werflichten waar nodig en volgens de fase waarin we werken.
  • nieuwe verkeerslichten werden geplaatst en de regeling van de verkeerslichten en openbare verlichting werd volledig herwerkt. Dit hield ook in dat er nieuwe detectielussen in het wegdek geplaatst werden (om een dynamische, responsieve regeling mogelijk te maken)  
  • de bruggen werden aangesloten op de bestaande weginfrastructuur d.m.v. nieuwe verharding en markeringen