Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van 'De Vlecht' aan complex E17-N382 in Waregem

Ontwerp in een notendop

Ontwerp in een notendop

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

E17
N382

Ontwerp van 'De Vlecht'

In dit scenario kunnen conflicten op het op- en afrittencomplex tot een minimum herleid worden, en dit via een in Vlaanderen bijna ongekende oplossing: ‘Diverging Diamond Interchange’ (DDI). Het concept wordt voornamelijk in de Verenigde Staten toegepast (en dit nog maar sinds 2009 op een 90-tal plaatsen), maar ook in Europa komen DDI’s voor. In Frankrijk zijn reeds in de jaren ’70 3 DDI’s aangelegd. De constructie in Waregem kreeg de naam 'De Vlecht' omdat de nieuwe situatie eigenlijk een gevlochten versie is van een Hollands Complex (een in ruimte beperkt verkeerscomplex). De naam verwijst tegelijk ook naar de paardenvlecht met een knipoog naar de 'paardenstad' Waregem.

In dit concept wordt het verkeer op de Expresweg (N382) ter hoogte van het op- en afrittencomplex zelf naar de andere weghelft geleid. Dit reduceert het aantal passages langs verkeerslichten voor het linksafslaande verkeer naar de E17 tot één in plaats van twee. De verkeerslichten worden voorzien ter hoogte van de kruisingen van de lichtblauwe en donkerblauwe stroom op het schema hieronder. Het aantal conflicten op het op- en afrittencomplex vermindert aanzienlijk, wat leidt tot een hoger afwikkelingsniveau. 'De Vlecht' is bij uitstek geschikt voor situaties waar heel veel linksafslaande bewegingen de doorstroming bemoeilijken. De linksafslaande bewegingen kunnen immers steeds in bypass worden verwerkt. 'De Vlecht' vereist een minimum aan onteigeningen en is inpasbaar in de huidige situatie.

Wegen en Verkeer kiest er hier wel bewust voor om fietsers weg te halen van het complex waardoor de doorstroming, maar vooral de veiligheid nog meer verbetert.  Aangezien deze methode ongekend is in Vlaanderen zal een goede bebakening essentieel zijn. Wegen en Verkeer is er van overtuigd dat de weggebruiker snel vertrouwd zal geraken met dit concept.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.

Wil je ontdekken hoe 'De Vlecht' eruit gaat zien? Volg hier voor een virtuele rondleiding in 3D of bekijk de video hieronder.

Aanpassing kruispunten op Expresweg

De oplossing voor het op- en afrittencomplex kan niet los gezien worden van de nabij gelegen kruispunten op de Expresweg (N382).

  • Uit de verkeersstudie bleek dat de rotonde Expresweg-Vredestraat-Bieststraat verzadigd was en een knelpunt vormde voor de doorstroming op de Expresweg. Deze rotonde werd in 2018 weggenomen en vervangen door verkeerslichten (die afgestemd worden op de verkeerslichten t.h.v. de Verbindingsweg) met extra afslagstroken op de N382.
  • De stad Waregem heeft de Eugène Bekaertlaan doorgetrokken tot aan de Expresweg (N382) en de Flanders Fieldweg om zo het bedrijventerrein Vijverdam te ontsluiten. Op dit kruispunt kwamen er verkeerslichten met extra afslagstroken. Het huidige kruispunt met de Industrielaan zal omgevormd worden tot een lichtengeregeld kruispunt met extra afslagstroken op de N382.
  • Indien het bedrijventerrein Blauwpoort ontwikkeld wordt, zal de Blauwpoortstraat heraangelegd worden als een ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein met extra afslagstroken op de N382.
  • Het kruispunt F. Rooseveltlaan-Blauwpoort blijft lichtengeregeld.

Fietsers weg van op- en afrittencomplex E17-Expresweg

Om de veiligheid van fietsers én om de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer te verbeteren geeft Wegen en Verkeer de voorkeur om fietsers weg te houden van het verkeerscomplex. Er werden alternatieven voor de fietsers onderzocht.

Via een alternatieve route ten oosten van de Expresweg kan het bestaande en geplande bedrijventerrein vlot per fiets bereikt worden en wordt een goede fietsverbinding tussen Waregem en Anzegem op korte termijn gerealiseerd. Doordat de E17 dieper ligt dan het maaiveld kan een comfortabele fietsbrug over de E17 aangelegd worden tussen de Kalkhoevestraat en de Keizerstraat, waarbij fietsers niet teveel moeten klimmen. Deze fietsroute kan ook aantakken op de Maalbeekroute.

Op langere termijn wordt de optie voorzien, indien de site Blauwpoort zou ontwikkeld worden, om nog een ongelijkgrondse fietsoversteekplaats in te richten ten westen van het bestaande verkeerscomplex. Deze ongelijkgrondse fietsoversteekplaats zou dan twee regionale bedrijventerreinen verbinden.

Tip: Klik op de dubbele pijl rechtsboven om de kaart of foto volledig en groter te zien.