Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg van busbaan op de Brusselsesteenweg

Aanleg van busbaan op de Brusselsesteenweg

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N202

UPDATE 17/01/2022: De werken zullen starten op maandag 24 januari, en niet zoals eerder op deze webpagina te lezen stond op 17 januari. Volgens de huidige planning duren ze ongeveer een maand. Meer info over de hinder tijdens de werken leest u onderaan deze pagina onder 'Timing en impact'. 

Wat en waarom?

Vlotter en stipter openbaar vervoer tussen Grimbergen en Brussel 

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt over een afstand van ongeveer 300 meter een busbaan aan op de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen in de rijrichting van Brussel, ten noorden van het kruispunt met de Spaanse Lindebaan.

De route tussen het busdepot in Grimbergen en Brussel-Noord via onder andere de Brusselsesteenweg en de Sint-Annalaan is een verbinding die door veel pendelaars van De Lijn gebruikt wordt om zich van en naar hun werk in Brussel te verplaatsen. Op drukke momenten tijdens de ochtend- en avondspits kunnen de wachttijden aan onder meer het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Spaanse Lindebaan snel oplopen. Door de aanleg van de nieuwe busbaan moeten bussen in de toekomst niet langer samen met het andere gemotoriseerde verkeer aanschuiven aan het verkeerslichtengeregelde kruispunt met de Spaanse Lindebaan, wat de stiptheid en de doorstroming aanzienlijk zal verbeteren. 

Busbaan ter hoogte van voormalige trambedding

De busbaan wordt aangelegd naast de Brusselsesteenweg, in de berm van de rijweg, ter hoogte van de schuine helling van de voormalige trambedding. De aparte busstrook zal starten waar de berm tussen de weg en de voormalige trambedding breed genoeg is - dat is vlak na het buiten rijden van de bebouwde kom - en loopt tot aan de bestaande bushalte 'Spaanse Linde'. Wegen en Verkeer plaatst tijdens de werken ook een bushokje aan de bushalte 'Spaanse Linde'. 

Bovenop de schuine helling ligt een vrijliggend fietspad. De nieuwe busbaan wordt aangelegd naast het fietspad, op ongeveer 4 meter afstand ervan. 

Vervangen van gerooide bomen

Om de busbaan aan te leggen worden er 6 bomen gerooid. Na afloop van de werken zal Wegen en Verkeer 6 nieuwe bomen van dezelfde soort (Noorse Esdoorns) aanplanten in de zone tussen het fietspad en de nieuwe busbaan. 

Timing en impact?

Aanleg vanaf voorjaar 2022

Wegen en Verkeer besliste in samenspraak met de gemeente Grimbergen om de busbaan pas aan te leggen nadat de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211) achter de rug is. Die werken werden in oktober 2021 afgerond. Vanaf maandag 24 januari start de aannnemer met de aanleg van de busbaan. De werken duren ongeveer een maand, tot eind februari. 

Verkeershinder

  • Fietsers en voetgangers: Voetgangers en fietsers worden omgeleid naar de overkant van de rijweg aan de kant van de bebouwing. 
  • Autoverkeer: De werken vinden grotendeels buiten de rijweg plaats met zeer beperkte hinder voor doorgaand verkeer. In principe zal er gewerkt worden met versmalde rijstroken aan een verminderde snelheid van 30km/u.

Rooien van bomen tijdens winterperiode 2021-2022

De aannemer zal tijdens de winterperiode 2021-2022 de zes bomen rooien om enkele maanden nadien te starten met de aanleg van de busbaan. 
 

 

Contact

Contacteer ons bij vragen

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
016 66 57 50
Website