Aanleg spitsstroken en renovatie wegdek tussen Beringen en Lummen

Regio
Gemeente
Weg
Datum april 2018 - eind augustus 2018

​Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de loop van de volgende maanden spitsstroken aanleggen tussen de verkeerswisselaar en het op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’. Tegelijkertijd zal het ook een aantal in- en uitvoegstroken op de verkeerswisselaar zelf aanpassen. Met deze maatregelen wil de Vlaamse Overheid de doorstroming op en rond de verkeerswisselaar verbeteren en komt er een einde aan het lange wachten op een broodnodige verbetering die o.a. door de verschillende werkgeversorganisaties en heel wat andere weggebruikers gevraagd werd. 

 

 

 

Fase 1 (09 april - 11 mei)

Maandag 9 april startte de eerste fase met de aanpassingen op de verkeerswisselaar. 
Voor het verkeer komende van Antwerpen, Leuven en Luik worden de in- en uitvoegstroken verlengd en in sommige gevallen verbreed. Dit gebeurt voornamelijk door het aanpassen van de markeringen. Het wegdek van de lus van Antwerpen richting Leuven en Genk wordt net voor de splitsing ook effectief verbreed. Ook de afslagstrook van Hasselt richting Genk zal licht aangepast worden. 

Enkel aan de zijde van Genk gebeuren geen aanpassingen omdat die al gebeurd zijn of zullen gebeuren in het kader van de verhoging van de kanaalbrug.  

Het agentschap laat deze werkzaamheden voornamelijk ‘s nachts uitvoeren zodat de verkeershinder beperkt blijft. De aannemer kan gedurende de nachtelijke werken tijdelijk de snelweg gedeeltelijk innemen. 

 

Fase 2 (12 mei - eind juni)

Op zaterdag 12 mei start fase 2 van de aanleg van de spitsstroken tussen het Klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’. De aannemer zal in de loop van de volgende maanden op de E313 richting Antwerpen werken. Hij zal ter hoogte van het op- en afrittencomplex ‘Beringen’ de snelweg over een lengte van 1.25 km opbreken en heraanleggen. Tegelijkertijd zal hij ook de nieuwe spitsstrook en pechhavens aanleggen en het wegdek lokaal herstellen tussen de verkeerswisselaar en het op- en afrittencomplex. 

Om de verkeerssituatie op de E313 zo veilig mogelijk te houden voor alle weggebruikers én voor de wegarbeiders, zal AWV de afrit ‘Beringen’, komende uit Lummen, tijdens de volledige duur van de fase afsluiten. (Alle andere op- en afritten blijven open.) AWV voorziet een omleiding via het op - en afrittencomplex 25a ‘Tessenderlo’. Vanaf daar kan men dan de calamiteitenroute via de Industrieweg richting Beringen volgen. 

Gedurende deze fase kan het verkeer op de E313 door middel van doorsteken in de middenberm in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken blijven rijden. 

Om de omschakeling van de verkeerssituatie vlot te laten verlopen zal de aannemer vanaf vrijdag 11 mei een aantal voorbereidingen uitvoeren. 

Vrijdagavond 20.00 uur - zaterdagochtend 06.00 uur

  • aanbrengen tijdelijke rijstroken richting Lummen
  • richting Lummen 1 rijstrook beschikbaar 
  • richting Antwerpen geen hinder

Zaterdagochtend 06.00 uur - 20.00 uur 

  • plaatsen tijdelijke rijstroken richting Antwerpen en klaarmaken doorsteken in middenberm
  • richting Lummen 2 versmalde rijstroken
  • richting Antwerpen geen hinder

Zaterdagavond 20.00 uur - einde fase 2 

  • verkeer in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken
  • afrit 26 ‘Beringen’ komende van Lummen niet meer bereikbaar

Fase 3 (eind juni - eind augustus)

Aansluitend (eind juni) start de herinrichting van de E313 richting Luik tussen het op- en afrittencomplex ‘Beringen’ en het Klaverblad. Over een zone van ongeveer 3 km zal de aannemer de rijweg opbreken, verbreden en vernieuwen en tegelijkertijd de spitsstrook en pechhavens aanleggen. Gedurende deze fase zal de aannemer ook nog de invoegstroken voor het verkeer komende van Leuven en Genk richting Antwerpen aanpassen.

In deze fase wordt op het complex ‘Beringen’ de oprit richting Luik afgesloten. Het verkeer dat vanaf de Paalsesteenweg (N29) richting Luik, Genk of Leuven wil rijden wordt dan omgeleid via de calamiteitenroutes. Via de Lummenseweg - Gestelstraat (N717) kan men naar het op - en afrittencomplex in Lummen rijden. Richting Heusden-Zolder loopt de omleiding via de Kasteletsingel-Zuid (N72). De overige op- en afritten blijven open.

Op de snelweg kan het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken blijven rijden.

De aanpassingen van de invoegstroken op de verkeerswisselaar zullen ‘s nachts gebeuren en weinig of geen verkeers- of geluidshinder veroorzaken.  

Einde werken

Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden eind augustus volledig klaar moeten zijn. 

Meer informatie en nieuwsbrief

In de loop van de volgende weken vindt u op deze webpagina meer uitleg over de fasering, omleidingen, enz. Geïnteresseerden kunnen zich via de knop rechts bovenaan inschrijven op de nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven.