Aanleg omleidingsweg Tongeren - fase 1

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2018 - 2019

UPDATE:
Op vrijdag 5 april 2019 opent de nieuwe Noordoostelijke omleidingsweg voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. 
Later dit voorjaar volgt nog groenaanplanting van de bermen en taluds.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt momenteel het eerste deel van de omleidingsweg (N753) in Tongeren aan. Deze fase omvat het gedeelte tussen de Bilzersteenweg en de Molenweg. Binnen het project zal het agentschap ook de Bilzersteenweg herinrichten tussen de Kellensstraat en het kruispunt met de omleidingsweg. 
 

Na het bouwverlof 2018 startte de aanleg van het eerste deel van de omleidingsweg in Tongeren. De nieuwe weg zal de Bilzersteenweg en de Molenweg met elkaar verbinden. Hierdoor zal het AZ Vesalius een betere ontsluiting richting Bilzen en Hoeselt krijgen en zal het sluipverkeer door Henis verdwijnen. Dit zal de woonkwaliteit en de verkeersleefbaarheid in Henis dus sterk verbeteren.
 
De omleidingsweg zal bestaan uit 2 rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad dat van de weg gescheiden wordt door een groenzone. Aan beide zijden van de weg komt er daarenboven een groenbuffer en openbare verlichting. Dit laatste moet het veiligheidsgevoel voor de fietsers extra verhogen. Op het kruispunt met de Bilzersteenweg worden ten slotte verkeerslichten geplaatst om de verkeersafwikkeling vlot en veilig te laten verlopen.

Door de aanleg van de omleidingsweg en de afkoppeling van de Bodemweg en de Henisstraat zal het sluipverkeer door Henis volledig verdwijnen. Voor de fietsers en voetgangers komt er een veilige oversteekplaats die Henis en het centrum zal verbinden.
 
Op de Bilzersteenweg komen o.a. nieuwe fietspaden tussen de kruispunten met de Kellensstraat en de omleidingsweg. De bushaltes “Tongeren Weg naar Hasselt”, die op de Bilzersteenweg tussen de Nieuwe Steenweg en de Driekruisenweg liggen, zullen verschuiven naar het kruispunt met de Kellensstraat. Hierdoor zal de spreiding van de bushaltes verbeteren.

Werkzaamheden

De nutsmaatschappijen zijn op 28 mei 2018 gestart met de voorbereidende werkzaamheden op de Bilzersteenweg. In juni heeft de aannemer een aantal grondwerken uitgevoerd op de site van de omleidingsweg. De aanleg van deze weg en de herinrichting van de Bilzersteenweg zijn gestart na het bouwverlof. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 klaar moeten zijn. 

Verkeerssituatie per fase

Fase A: archeologisch onderzoek (afgerond)

 • geen hinder

Fase B: nutsmaatschappijen (afgerond)

 

Fase C: voorbereiding + aanleg omleidingsweg (juni 2018 - voorjaar 2019)

 • voorbereidende grondwerken (afgerond)
  • geen hinder
 • aanleg omleidingsweg en fietsdoorsteek t.h.v. Bodemweg (augustus 2018 - voorjaar 2019)
  • Bodemweg en Henisstraat definitief afgesloten ter hoogte van omleidingsweg 
 • Molenweg 
  • afgesloten voor verkeer t.h.v. Baversstraat
  • omleiding via Baversstraat en Ring (R72)
  • fietsers kunnen omrijden via Boeberg en Henisveldstraat

Fase D: heraanleg Bilzersteenweg (afgerond)

 

 

 

 

Digitale nieuwsbrieven

Rechts bovenaan kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.