Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg nieuwe Zenne- en Zuidbrug

Aanleg nieuwe Zenne- en Zuidbrug

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N6

Meer informatie over de bouw van de Zenne- en Zuidbrug vindt u op halle.be/hallemaalbruggen. Op deze website vindt u ook een overzicht van de omleidingen voor fietsers, het openbaar vervoer en het autoverkeer.

Wat en waarom?

Verbinding tussen Bevrijdingsplein, Sint-Rochus en Suikerkaai

De Stad Halle plaatst in samenwerking met De Vlaamse Waterweg twee nieuwe bruggen.

  • De Zuidbrug is een brug over het kanaal en de sporen. Deze brug verbindt het Bevrijdingsplein, de Sint-Rochuswijk en de stationsomgeving met elkaar. De Zuidbrug zal aansluiten op de nieuwe Zennebrug en zal landen op de Vogelpers. Deze brug wordt door de Vlaamse Waterweg gebouwd.
  • De Zennebrug zal de bestaande brug over de Zenne, ter hoogte van de René Deboecklaan, vervangen. Daardoor komen er voet- en fietspaden tussen het Bevrijdingsplein en de nieuwe Zuidbrug. Deze wordt door de Stad Halle gebouwd.

De Zennebrug zal aansluiten op de Zuidbrug en zorgt voor een veilige oversteek en verbinding, voor alle weggebruikers, tussen het Bevrijdingsplein en Sint-Rochus enerzijds en de Suikerkaai anderzijds.

Timing en impact?

Omleidingen via Bergensesteenweg

Op 18 januari 2020 startte de bouw van de Zenne- en Zuidbrug. Daardoor wordt de Zennebrug voor een langere periode afgesloten voor alle verkeer. In datzelfde weekend werd het omleidingsplan van kracht, dat werd uitgewerkt naar aanleiding van de bouw van beide bruggen. Op verschillende plaatsen werd de verkeersinfrastructuur heringericht of er werd nieuwe signalisatie aangebracht.

Omdat een deel van de omleidingen ook via gewestwegen gaat, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met de Stad Halle en De Vlaamse Waterweg een deel van de signalisatie ook op de Bergensesteenweg (N6) aangepast.

Start omleiding op 19 januari

Op 19 januari werd de Zennebrug afgesloten om 10 uur. Hierna trad het omleidingsplan in werking, voor zowel auto- als vrachtverkeer. Door de sluiting van de Zennebrug is het drukker op de Bergensesteenweg en de Auguste Demaeghtlaan. Daarom werd de Auguste Demaeghtlaan heringericht om zo de hinder te beperken. Via de webpagina www.hallemaalbruggen.be kan u bekijken wat er veranderd is op de Auguste Demaeghtlaan.

Hinder in wijde omgeving

Sinds zondag 19 januari kan je vanaf het Bevrijdingsplein niet meer via de Suikerkaai naar het centrum of Sint-Rochus rijden omdat de Zennebrug vernieuwd wordt. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de mobiliteit. Met een reeks ondersteunende maatregelen en een doordacht omleidingsplan wordt de hinder zo goed mogelijk ondervangen. Zo kunnen de fietsers gebruik maken van een nieuw route langs het Elisabethpark. De Arkenvest wordt voorbehouden voor het openbaar vervoer. En voor het autoverkeer zijn er omleidingslussen rond het historisch centrum. Want hoe groter de omleidingslus, hoe kleiner het risico op files in het centrum van de stad waarvan de uiteinden op hun beurt hinder veroorzaken op de hoofdwegen.

Nu de Suikerkaai sinds zondag 19 januari is afgesloten vanaf het Bevrijdingsplein, zijn ook de omleidingsscenario’s van kracht. Een overzicht van de voornaamste aanpassingen en actuele informatie over de werken aan de Zenne en Zuidbruggen vind je op www.hallemaalbruggen.be.