Aanleg fietspaden langs Gillès de Pélichylei/Brasschaatsebaan (N121) in Schilde

Regio
Gemeente
Weg
Datum november 2018 - zomer 2020

Vanaf 12 november 2018 starten de voorbereidende werken voor de aanleg van veilige fietspaden langs de Gillès de Pélichylei/Brasschaatsebaan (N121) in Schilde. Tussen de kruispunten met de Turnhoutsebaan en de Veldlei komen er in beide richtingen fietspaden langs de N121. De werken gebeuren in opdracht van de gemeente Schilde, met steun van de Vlaamse overheid. 

Algemene planning

De werken verlopen in verschillende fases en duren ongeveer anderhalf jaar.

 • 12 november 2018 - januari 2019: bouwrijp maken van het terrein
 • januari 2019 - augustus 2019: nutswerken
 • vanaf augustus 2019: aanleg fietspaden

Bovenstaande fasering kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Hinder en bereikbaarheid

 • De Brasschaatsebaan/Gillès de Pélichylei (N121) blijft steeds bereikbaar.
 • Beurtelingse doorgang door werflichten (mobiele werf).
 • Opritten blijven tijdelijk zitten totdat fietspadwerken beginnen.
 • Voor de zone binnen de bebouwde kom, als er werken uitgevoerd worden aan de zijde van de Turnhoutsebaan:
  • ​​Geen beurtelingse doorgang mogelijk op N121
  • enkelrichting van toepassing
  • Omleiding via Vloeyenbergdreef/Heidedreef; enkelrichting vanuit N12 Turnhoutsebaan naar ’s-Gravenwezel zodat verkeer niet dient te kruisen

Meer informatie

Het fietspadenproject op de N121 kadert in een zogenaamd ‘module 13' dossier: met de module 13 van het mobiliteitsconvenant subsidieert het Vlaamse Gewest de aanleg van nieuwe verbindende fietspaden langs gewestwegen. Gemeenten die deze module afsluiten, krijgen 80% van de kosten voor de aanleg terugbetaald van het Vlaamse Gewest. Fietspaden langs gewestwegen die prioritair zijn, worden voor 100% gesubsidieerd.

In een module 13 dossier is het de gemeente die het project leidt, de werkzaamheden opvolgt en erover communiceert.

Voor meer informatie over deze werken wendt u zich best tot de gemeente Schilde: www.schilde.be/aanleg-fietspad-gilles-de-pelichylei-brasschaatsebaan.