Aanleg fiets- en faunapassage Vossenberg

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020 - 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om in 2020 een fiets- en faunapassage aan te leggen op de Europalaan (N771) in Dilsen-Stokkem, in samenwerking met Natuur en Bos en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Zo komt er een veilige kruising van het fietspad van het voormalig kolenspoor onder de gewestweg door. Tegelijk ontstaat in de vallei een veilige faunaverbinding voor diverse diersoorten in in het natuurgebied Vossenberg. De Europalaan blijft er over een brugconstructie op hetzelfde niveau verlopen. Ter hoogte van de bocht van de Europalaan en de Pannenhuisstraat verderop, worden meteen twee veilige fietsoversteken aangelegd. 

Het fietspad en een brede faunapassage zullen straks onder de Europalaan door lopen. Die zal daarom over een lengte van 60m met een brugconstructie over de vallei lopen. Er zit immers een hoogteverschil van 9 meter tussen het maaiveld van de vallei en de gewestweg. Om dat niveau voor de fietser te overbruggen, worden op het nieuwe knooppunt twee lussen aangelegd, met een beperkte hellingsgraad voor het fietspad.

De Vlaamse Overheid investeert 3 miljoen euro in deze fietsveilige en ecologisch waardevolle infrastructuur. (Wegen en Verkeer 1,5 miljoen euro, Natuur en Bos 0,75 miljoen euro en Departement Omgeving 0,75 miljoen euro).  

De werken starten in de loop van 2020 en zullen in totaal een achttal maanden in beslag nemen. De Europalaan zal ongeveer een half jaar onderbroken zijn voor verkeer. Voor de fietsers blijft het traject van de voormalige spoorwegbedding open. Ter hoogte van de werkzone wordt er een veilige passage voorzien. Meer informatie over de minderhinder-maatregelen naar de omwonenden en ondernemers volgt na verdere voorbereidingen.

Veilige verbinding voor mens en dier

De huidige fietsoversteek op deze locatie is slechts beperkt beveiligd. De fiets- en faunapassage moet een veilige verbinding verzekeren onder de N771 Europalaan door. Deze fietssnelweg F75 (Leopoldsburg-Maaseik) maakt ook deel uit van het toeristisch fietsroutenetwerk. 

Van deze kans wordt gebruik gemaakt om een waardevolle verbinding te creëren voor diverse diersoorten en populaties tussen de natuurgebieden Vossenberg en Platte Lindenberg. Zo worden bovendien ongevallen door aanrijding op de gewestweg vermeden. 


Fietsverbinding Dilsen-centrum via Kruishoefstraat

Het nieuwe knooppunt vormt straks ook de sturende schakel voor een veilige fietsverbinding met Dilsen-centrum, die voortaan via de Kruishoefstraat en Pannenhuisstraat zal verlopen. Tussen de nieuwe fiets- en faunapassage en de bocht met de Pannenhuisstraat, worden de aanliggende fietspaden opgeheven op de Europalaan. Ter hoogte van die bocht worden meteen twee veilige fietsoversteken aangelegd. 

 

Contact?

Voor vragen kan je contact opnemen met Wegen en Verkeer Limburg via tel. 011 74 23 00 of via www.wegenenverkeer.be/contactformulier