Aanleg dubbelrichtingsfietspad op N323a Beneluxlaan en N323b President Kennedylaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 14/10/2019 tot 22/11/2019

Vanaf maandag 14 oktober 2019 wordt er een dubbelrichtingsfietspad en voetpad aangelegd op zowel de N323a Beneluxlaan als de N323b President Kennedylaan om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren in de buurt van de drukke rotonde aan het bedrijventerrein. De werken worden uitgevoerd in 3 fases en zullen een 6-tal weken duren.  Het einde is voorzien tegen 22 november, op voorwaarde dat het weer het toelaat.

Wat?

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert in de veiligheid van voetgangers en fietsers in de buurt van de rotonde Beneluxlaan/President Kennedylaan met bijzondere aandacht voor de verbinding tussen de Park & Ride zone aan de President Kennedylaan en de bedrijvenzone van het Benelux- en Kennedypark.

Er wordt een dubbelrichtingsfietspad en voetpad aangelegd tussen de bestaande oversteekplaats aan de Kinepolis en de nieuw aan te leggen oversteekplaats aan de voetgangersdoorsteek naar het Beneluxpark op de Beneluxlaan. Om de voetgangers veilig de drukke Beneluxlaan te laten oversteken wordt de middenberm verder doorgetrokken.  

Fasering & hinder?

De werken worden uitgevoerd in 3 fases:

Fase 1 (van 14 t.e.m. 18 okt)

Doortrekking middenberm op de Beneluxlaan tot aan wandelpad naar Beneluxpark en aanleg zebrapad

Tijdens deze fase wordt het verkeer op de Beneluxlaan in beide richtingen afgesloten. Het verkeer moet omrijden via de President Kennedylaan en de N50 Doornikssteenweg. Fietsverkeer blijft mogelijk langs de Beneluxlaan in dubbelrichting aan de kant van het Beneluxpark.

Fase 2 (van 19 okt t.e.m. 11 nov)

Aanleg dubbelrichtingsfietspad en voetpad op Beneluxlaan

Tijdens deze fase is het verkeer op de Beneluxlaan afgesloten in de richting van het Ei. De omleiding gaat via de N50 Doorniksesteenweg en de President Kennedylaan.
Fietsverkeer blijft mogelijk langs de Beneluxlaan in dubbelrichting aan de kant van het Beneluxpark.

Fase 3 (van 12 nov t.e.m. 22 nov)

Aanleg dubbelrichtingsfietspad en voetpad op President Kennedylaan

Tijdens deze fase kan het verkeer weer in beide richtingen door op de Beneluxlaan. Ook op de President Kennedylaan blijft verkeer in beide richtingen mogelijk maar het moet plaatselijk over 1 rijstrook per rijrichting.

In deze fase is de rotonde volledig afgesloten voor het fietsverkeer. Fietsers moeten omrijden via de Beneluxlaan en Doorniksesteenweg.

 

 

Opgelet! Deze timing is afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden en kan dus nog verschuiven.