N8

Aanleg veilige fietspaden op N8 tussen Oost-Vleteren en Woesten

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de N8 herinrichten tussen de bebouwde kommen van Oostvleteren en Woesten.  Er komen vrijliggende fietspaden, een middenberm (die waar nodig overrijdbaar is) en de riolering wordt vernieuwd. 

Op dit moment zijn de ontwerpplannen in opmaak. 

Ontwerpprincipes

De ontwerpprincipes zijn de volgende:

Ontwerpprincipes buitengebied (weinig of geen bebouwing)

- Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van 2m breed

- 1 rijstrook per rijrichting, gescheiden door een middenberm

Herinrichting Brusselsesteenweg (N8) in Ninove

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de N8 (Brusselsesteenweg) tussen het kruispunt ‘Tramstatie’ en het kruispunt met de Steenmeersstraat (Roosdaal). Er komt een middenberm, nieuwe en veilige fiets- en voetpaden, verbeterde haltes voor het openbaar vervoer, een aparte busbaan van de Herremansstraat tot het kruispunt ‘Tramstatie’, meer aandacht voor groenvoorzieningen en op drie plekken komen er veilige keerpunten. 

Ninoofsesteenweg Dilbeek - Roosdaal - Lennik: studie over herinrichting

Een studiebureau onderzoekt sinds de zomer van 2018 in opdracht van AWV de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8), meerbepaald het stuk tussen de gewestgrens met Brussel en het kruispunt van de Omer de Vidtslaan in Roosdaal. Dit veertien km lange stuk gewestweg loopt door Dilbeek, Roosdaal en Lennik. De Ninoofsesteenweg is een typische Belgische “steenweg” die dwars door dorpskernen en woongebieden loopt.