N79

Vernieuwing Maastrichtersteenweg (N79) Vroenhoven

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Fluvius en de gemeente Riemst bereiden een gefaseerde vernieuwing van de Maastrichtersteenweg (N79) in Vroenhoven voor. Daarbij ligt in de eerste plaats de nadruk op veilige kruispunten, fietsoversteekplaatsen en fietspaden. In 2020 wordt een studieopdracht opgestart voor de opmaak van een technisch ontwerp voor de verschillende onderdelen van de gewestweg. De uitvoering van de eerste fase op het terrein, zal ten vroegste in de jaren daarna volgen.