N42

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

In juni 2018 vond een infomarkt plaats over de herinrichting van N42 (Wetterse Steenweg) tussen Wetteren en Zottegem. Op dat infomoment is de nieuwe ligging van de N42 voorgesteld. Nieuwe inzichten en de feedback van de infomarkt hebben er ondertussen voor gezorgd dat het plan aangepast is voor de zone in Oosterzele tussen het op- en afrittencomplex van Wetteren en de Oude Wettersesteenweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer en Oosterzele hebben na grondige analyse de afweging gemaakt om de nieuwe N42 aan te leggen in de zone waar de N42 nu al ligt.